JobsøgningKarriere

Arbejde i Sverige: Hvilke an­sæt­tel­ses­vil­kår gælder?

Det er først og fremmest loven om ansættelsesbeskyttelse (LAS), loven om ferie (semesterlagen) og (når den findes) den kollektive overenskomst, der tegner grundlaget for ansættelseskontrakter i Sverige. En ansættelseskontrakt kan naturligvis se meget forskellig ud fra branche til branche, og afhængig af hvilken type stilling den vedrører.

Artikel fra Øresunddirekt

I Sverige er det først og fremmest loven om ansættelsesbeskyttelse (LAS), loven om ferie (semesterlagen) og den kollektive overenskomst, der tegner grundlaget for ansættelseskontrakten. I modsætning til funktionærloven, så gælder LAS alle ansatte men i øvrigt er der mange ligheder mellem funktionærloven og LAS.

Arbejdstid

I Sverige er arbejdstiden pr. uge længere end i Danmark. Den ordinære arbejdstid kan dog højst være 40 timer pr. uge ved fuldtidsstillinger. Det er den kollektive overenskomst og loven om arbejdstid, der regulerer arbejdstiden. I Sverige er der regler for overtid, der blandt andet siger, at en lønmodtager max må have 200 timers overarbejde i et kalenderår. Det er mere almindeligt, at overtiden udbetales i stedet for at den ansatte afspadserer.

Sygedagpenge

I Sverige har lønmodtagere en karensdag i forbindelse med sygdom. Det indebærer, at du ikke får løn den første dag du er syg. Fra anden sygedag er det din arbejdsgiver, der skal give dig såkaldt ”sjuklön”. Den er 80 % af lønnen. Hvis du er syg mere end 14 dage skal arbejdsgiveren melde det til Försäkringskassan. Herefter vil du modtage sygedagpenge fra Försäkringskassan.

Ferie

I Sverige er det ferieloven - semesterlagen - der giver den ansatte ret til at holde ferie. Loven regulerer ferieår, ferie, ferieløn/erstatning. Som udgangspunkt har alle ret til 25 dages ferie per år. Det svenske ferieår løber fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år. Hver arbejdsgiver administrerer selv feriedage og ferieløn for sine ansatte.

Pension

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til svensk ”allmän pension” (modsvares af folkepension i Danmark). Allmän pension er højere end den vi kender fra Danmark. Der indbetales totalt 18,5 % til din fremtidige offentlige pension.

Fagforening

Det er frivilligt, om du vil være medlem i en fagforening. På de fleste arbejdspladser er der typisk en faglig klub, kaldet ”fackklubb” eller en tillidsrepræsentant som repræsenterer medlemmerne. Er du medlem af en dansk fagforening? Tag en snak med dem hvis du gerne vil beholde medlemsskabet og f.eks. din indkomstforsikring. Du skal dog være opmærksom på, at en dansk fagforening ikke kan påvirke arbejds- og lønforhold på en svensk arbejdsplads.

Ved arbejde i begge lande

Hvis du har din bopæl i Danmark og pendler til et arbejde i Sverige, er du som hovedregel socialt sikret i Sverige. Hvis du derimod arbejder i begge lande, er det muligt at din sociale sikring flyttes til bopælslandet.

Hvis du arbejder:

  • mindre end 25 % i bopælslandet (Danmark) er du socialt sikret i Sverige
  • mere end 25 % i bopælslandet (Danmark) er du socialt sikret i dit bopælsland Danmark.

Husk at:

  • informere Pensionsstyrelsen i Danmark vedr. din arbejdssituation. Pensionsstyrelsen vil på baggrund af dette, tage en midlertidig beslutning om hvilket lands lovgivning du er omfattet af og vil derefter meddele dette til Försäkringskassan i Sverige
  • informere dine arbejdsgivere i Sverige og Danmark om, hvor du er socialt sikret. Begge arbejdsgivere skal nemlig betale sociale afgifter til det land, hvor du er socialt sikret.

Vil du vide mere om at bo i Danmark og arbejde i Sverige?

Besøg www.oresunddirekt.com. Her kan du få svar på dine spørgsmål, finde relevante links og læse meget mere om at arbejde i Sverige.

Besøg www.jobbsafari.se for at se jobannoncer i Sverige.