AnsøgningJobsøgning

Al­ter­na­ti­ver til an­søg­nin­gen – det kan du forvente

Ny undersøgelse viser, at 67 % af knap 300 arbejdsgivere mener, at ansøgningen kan udelades eller erstattes af andre værktøjer. Men hvilke?

Kan en ansøgning erstattes – og i så fald af hvad? Det har vi spurgt knap 300 arbejdsgivere om, der alle har det tilfælles, at de har erfaring med at ansætte nye medarbejdere.

33 % af de adspurgte arbejdsgivere mener ikke, at ansøgningen kan erstattes. Hele 67 % mener dog, at den enten helt kan udelades eller erstattes af andre alternativer, der i deres øjne giver et mere retvisende billede af ansøgeren.

Selvom det er holdningen, er det dog ikke altid muligt at udelade ansøgningen, da det ofte er en integreret del af ansøgningsprocessen – og beder arbejdsgiver om en ansøgning, skal du naturligvis fremsende den.

Hvad kan ansøgningen erstattes af?

Udsagn Procent
Case-opgave 30 %
Møde med potentiel chef 27 %
Jeg har ikke brug for andet end et CV 25 %
Møde med potentielle kolleger 22 %
Personligheds-/persontypetest 22 %
IQ-test 6 %

At få ansøger til at lave en case-opgave er en højdespringer, når det kommer til alternativer til ansøgningen, og møde med potentiel chef følger lige efter.

Møde med potentielle kolleger og personligheds- eller persontypetest står lige i kapløbet, mens kun 6 % mener, at en IQ-test er et retvisende alternativ til en ansøgning.

Gode råd til din jobsøgning

Hos Jobindex har vi flere værktøjer, der kan klæde dig på, hvis du møder ovenstående alternativer til en ansøgning i din jobsøgning:

  1. På Jobindex kan du opleve stillinger, som ikke kræver en udførlig ansøgning. Disse job er markeret med knappen "QuickApply", og her kan du få din egen personlige QuickApply-profil.
  2. Møde med potentiel chef og kolleger kan du træne med vores jobsamtale-app, der hjælper dig med at træne dine samtalemuskler i en jobsøgningssituation.
  3. At tage en persontypetest er nemt, for du har formentlig en ret god idé om svarene – og du kan teste din persontype helt gratis hos Jobindex.