KarriereØvrigt

Drømmejob: che­fak­tu­ar hos Alm. Brand

34 årige Caspar Richter er chefaktuar hos Alm. Brand koncernen, som i alt har 1800 medarbejdere. Han har været ansat siden marts 2006, og leder afdelingen for ledelsesinformation, som består af 8 ansatte, der primært beskæftiger sig med at prisfastsætte fx erhvervsforsikringer.

Afdelingen holder løbende ledelsen informeret om, hvordan det går, og arbejder med de statistiske og tekniske aspekter af fordelingen af de ca. 4 milliarder kr. som er afsat til forsikringsudbetalinger.

Oprindeligt læste Caspar astronomi på HC Ørsteds Instituttet, men undervejs fandt han ud af, at han ikke havde lyst til at beskæftige sig med undervisning, hvilket var den mest sandsynlige karrierevej indenfor astronomien. Han besluttede derfor at skifte til aktuarstudiet, der også indeholdt en stor portion af det han interesserede sig for, nemlig matematikken, men hvor sigtet var mere mod erhvervslivet. Barndomsdrømmen osede også af matematik, for som lille havde Caspar et ønske om, at blive fysiker ligesom sin far.

Caspar erkender, at der ikke er så mange, der ved, hvad en aktuar er, "Og når man siger, at man beskæftiger sig med forsikring, synes folk som regel ikke, at det er det mest sexede" fortæller han. Men sandheden om aktuarer er, at de er supersexede - i hvert fald set med rekrutteringsøjne. De 10 - 20 stykker, der årligt uddannes, bliver stort set aldrig arbejdsløse, og lønnen er gylden.

"Gør det svære let"

Når man kigger rundt på Caspars omgivelser, virker det indlysende, at de er kulisserne om et drømmejob. Alm. Brand bygningen, på Midtermolen i København, er smuk og med højt til loftet. Overalt er der små elegante designmæssige finesser og lyset strømmer ind gennem de store glasfacader. I stueetagens café spreder slanke bambustræer deres grønne blade mellem lækre møbler, og fra østsiden af bygningen er der udsigt til havnebassinet. Det er svært, ikke at blive imponeret.

"Aktuar er ikke en beskyttet titel, så i princippet kan enhver kalde sig aktuar," erkender Caspar. "Det hjælper nok på jobmulighederne, at have gennemført universitetsuddannelsen, men det er ikke nødvendigt at være uddannet som aktuar. Der er også folk som er uddannet statistikere, eller med en hel tredje uddannelsesbaggrund, der arbejder som aktuarer," fortæller han.

"I min gruppe, sidder der fx en landbrugsøkonom og to matematikere, men det kunne også være en ingeniør som har fundet vej til forsikringsbranchen, og arbejder i en statistisk afdeling". Når man har arbejdet sådan et sted, i en årrække, kan man blive optaget i Den Danske Aktuarforening.

"En grund mere til at kalde det et drømmejob er, at man i høj grad kan være med til, at skabe sit eget job og bygge nogle ting op," fortæller Caspar. "Men det forudsætter også, at man er glad for matematik og statistik, og samtidig kan lide at have en formidlingsrolle, hvor man gør det svære let."

"Hans hjerte slog for reassurance"

Caspar har spurgt hver enkelt i sin afdeling, hvorfor de er glade for deres arbejde, og svarene faldt indenfor syv overordnede punkter:

  1. Faglig udvikling / efteruddannelse – hos Alm. Brand får hver aktuar cirka et kursus om året
  2. Samarbejde med andre afdelinger
  3. Stor værdsættelse af ens arbejde
  4. At man er med til at forme sit eget job
  5. Muligheden for at skabe og opbygge noget nyt
  6. Gode kolleger og god holdånd
  7. God work/life balance

Alm. Brand giver meget frihed til den enkelte, i forhold til tilrettelæggelse og udformning af eget job, og der er stort fokus på medarbejdertilfredshed: "Vi har en konkret formuleret målsætning om 90 % tilfredshed og 50 % meget tilfredshed blandt medarbejderne. Den målsætning bliver alle ledere målt op imod, hvert år, og det har en rigtig god effekt," mener Caspar.

De frie rammer giver også en mulighed for mobilitet i forhold til stilling. "Vi skulle gerne alle sammen have den faglige ballast til at kunne varetage forskellige arbejdsopgaver," forklarer han, og nævner, som eksempel, en intern rokade hvor en medarbejder i ledelsesinformationsafdelingen tiltrådte som reassurancechef: "Han udtrykte selv, at hans hjerte slog for reassurance," fortæller Caspar hvis personlige passion er at præge udviklingen, og have fingeren på pulsen:

"EU Kommissionen har iværksat et arbejde, i internationalt regi, for at fastsætte nye kapitalregler for forsikringsselskaber i hele Europa. Det arbejde drives af en sammenslutning af europæiske forsikringstilsyn, og her spiller aktuarerne en væsentlig rolle. Det er bla. aktuarerne i ledelsesinfromationsafdelingen, der har fundet ud af, hvor meget kapital man er nødt til at have ifølge de nye regler, og hvor risikofyldt forretningen egentlig er. Reglerne forventes at blive implementeret i alle forsikringsselskaber i 2011 / 2012. Det er super spændende!"

"Ringet op af headhuntere i tide og utide"

I Alm. Brand har medarbejderne fordelagtige forsikringer og pensioner, foruden vinklub, sportsforening, fredagsbar og det løse - som fx årlig teambuilding, der sidste gang bestod i en kogekonkurrence. Derudover, er der også gode samarbejdsaftaler fx med EDC, så hvis en ansat skal sælge eller købe ejendom, gives der rabat på salæret.

Som leder er Caspar indover en lang række forskellige projekter, og en vigtig opgave for ham er, at motivere og inspirere sine medarbejdere, men ikke mindst at finde dem - og holde på dem. Det er i sig selv en kunst, ikke pga. af dårlige arbejdsforhold, eller ringe ledelse, men simpelthen fordi de er så eftertragtede, at selv den mindste tvivl eller eventyrlyst, straks kan omsættes til splinternye udfordringer og andre omgivelser.

"For det første er aktuarer svære at få fat på," forklarer Caspar. "Og når man endelig har dem, bliver de ringet op af headhuntere i tide og utide. Hvis en aktuar tænker: "Det dér kunne være spændende at prøve i en periode" så gør han, eller hun, det bare for det er fuldstændigt omkostningsløst, og man kan bare vende tilbage når som helst. At være så eftertragtet bidrager sikkert også til, at mange aktuarer har et drømmejob."

"Man skal kunne forklare tingene så alle kan forstå dem, og så gemme de 'frække matematik-ord' til internt i afdelingen"

I den virksomhed hvor Caspar tidligere arbejdede, var han med til at lave en turn-around. Det var et forsikringsselskab, hvor de udbetalte 40 % mere til erstatninger og administration, end de fik ind i præmier.

"Det gik virkelig, virkelig dårligt!" fortæller Caspar: "Men der var slet ikke en forståelse for det hos ledelsen. De troede, det bare var bad luck. Det var spændende, som aktuar, at komme ind og sige "Nej, det her er ikke bare uheld - det er rådden forretning, og det kan rettes op. Det fik vi også gjort, selvom det tog nogle år, og det var en meget spændende proces at være med til."

"Hos Alm. Brand er der en målsætning om, at vokse med 50 % på præmien, målt over en 5 års periode, og at kunne forrente hele koncernens egenkapital på 10 % plus pengemarkedsrenten dvs. i størrelsesordnen 14-15 %."

Hvad er de tre vigtigste egenskaber for at få optimal succes som aktuar?

"Flair for matematik, omhyggelighed og sund fornuft - for man opererer med så store tal, at det er afgørende, at have evnen til at spørge sig selv "Kan det her nu også være rigtigt?". Man må godt være pragmatisk, og man skal kunne kommunikere på tværs af andre afdelinger. Man skal kunne forklare tingene, så alle kan forstå dem, og så gemme de 'frække matematik-ord' til internt i afdelingen."

Støder du nogensinde på urimelige myter om aktuarer?

"Ja, men jeg støder også på rimelige myter!" griner Caspar, og eksemplificerer en af myterne, med den humoristiske definition på forskellen mellem en introvert og en ekstrovert aktuar:

"En indadvendt aktuar er en, der kigger ned på sine sko, mens han taler med dig. En udadvendt aktuar er en, der kigger ned på dine sko, mens han taler med dig."

Han reflekterer, et kort øjeblik, over denne og andre aktuar-jokes: "Selvom det er en vittighed - og oven i købet en dårlig en af slagsen - så er der nok lidt om, at aktuarer har en tendens til at være indadvendte. Måske er meget analytiske mennesker tit koncentrerede og knapt så tilbøjelige til at råbe op?"

Caspar Richter efterlader et tydeligt indtryk af netop de egenskaber han lister som afgørende for karrieren: skarphed, fornuft og omhyggelighed. I alt fra fremtoning til formulering. Som chefaktuar i en 4 milliarder kroners virksomhed, med optimale arbejdsforhold og omgivelser man kun kan misunde, har han fundet sit drømmejob eller - som det ofte er tilfældet med aktuarer - har drømmejobbet fundet ham.

Link: Alm. Brand