Jobannonce: Ressourcepædagog ved Børn & Dagtilbud, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Ressourcepædagog ved Børn & Dagtilbud, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune, Ribe

Ressourcepædagogerne, Esbjerg Kommune, søger 2 ressourcepædagoger pr. 1. august 2020. 1 stilling på 37 timer pr. uge og 1 stilling på 32 timer pr. uge.

Ressourcepædagogerne er fagligt velfunderede og erfarne pædagoger, som varetager opgaver i forhold til enkelte børn som til grupper af børn. Der udarbejdes forskellige former for pædagogiske observationer.

Ressourcepædagogerne løser opgaver i alle Børn & Dagtilbuds kommunale og selvejende daginstitutioner samt i den kommunale dagpleje. Forældrene inddrages og involveres i samarbejdet fra start.

Ressourcepædagogerne er aktive ift. den tidlige og forebyggende indsats. Samt samarbejder med og for en sammenhængende tværfaglig indsats med relevante fagpersoner.

Andre relevante job