42 job matcher din søgning 42 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 42 resultater.
Esbjerg Kommune
Leder af Esbjerg Kommunes Biblioteker

Esbjerg Kommune

Vi søger fra den 1. oktober en leder som kan stå i spidsen for et veldrevet bibliotek der bobler af viden og kultur, som vi elsker at dele med kommunens borgere.

Den ideelle kandidat har stor ledelseserfaring i det offentlige system og forstår at begå sig i en politisk kontekst. Uddannelsesbaggrunden er ikke afgørende, men kærlighed for kulturområdet er et must, og et indblik i biblioteksverdenen en fordel.

Biblioteket har for kort tid siden gennemført en større organisationsændring og fået et nyt lederteam, som den nye biblioteksleder kommer til at stå i spidsen for. Ledelsesteamet har et indgående kendskab til drift og udvikling af bibliotek.

Esbjerg Kommune
Tværfaglig leder til Pædagogisk Enhed i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Har du lyst til at være aktiv medskabende og drivende i udviklingen af Pædagogisk Enhed? Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, som kan fokusere på både helhed og det konkrete?

Pædagogisk Enhed i Børn & Kultur søger en leder med tværfagligt fokus, der kan indgå i et ledelsesteam, hvor der er stor fokus på udvikling, retningsskabelse og samarbejde.

Vi ønsker en leder som har modet til at udfordre, evnen til at tænke ud af boksen og karisma der kan samle. Du skal kunne skabe følgeskab og engagement og tage fat, samt være samarbejds- og netværksorienteret. Du skal være medskabende i udviklingen og driften af Pædagogisk Enhed. Og det skal gøres i tæt samarbejde med de to andre tværfaglige ledere i Pædagogisk Enhed.

Esbjerg Kommune
Beskæftigelsesrådgiver til jobparate kontanthjælpsmodtagere

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave med stor bevågenhed?

Du vil som beskæftigelsesrådgiver arbejde med jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesrådgiverens opgave er, i samarbejde med den ledige, at få denne i et ordinært job snarest muligt.

Dine arbejdsopgaver som beskæftigelsesrådgiver vil primært omfatte:

 • Afholde jobrettede samtaler, hvor du med din arbejdsmarkedsviden og samtaleteknikker understøtter borgerens empowerment
 • Fokus på borgerens ressourcer, så der sikres en progression hen imod arbejdsmarkedet
 • Motivere til jobsøgning og virksomhedsrettede forløb
Esbjerg Kommune
Økonomi- & personalemedarbejder til Teknik & Miljø Sekretariatet, Økonomi & Personale

Esbjerg Kommune

Til en spændende stilling søges en økonomi- og personalemedarbejder, som brænder for at bidrage til god økonomi- og personaleadministration. Vi søger en medarbejder, der har mod på at tage ansvar for opgaveløsningen og kan samarbejde på tværs.

Stillingen er placeret i Økonomi & Personale, der er en del af Teknik & Miljøs Sekretariat og opgaverne er indenfor økonomi- og personaleadministration, hvor vi samarbejder med alle afdelinger i Teknik & Miljø.

Du vil derfor få en bred opgaveportefølje, hvor opgaverne ligger i feltet fra at styre økonomien eller personaleadministrationen i et regneark eller et af vores systemer til i dialog at indhente oplysninger og være i samarbejde med organisationen ift. overblik, sparring og svar på spørgsmål.

Esbjerg Kommune
Arkivkonsulent for Sydvestjyske Arkiver og arkivleder i Ribe Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Kommune

I Esbjerg Byhistoriske Arkiv er to stillinger som hhv. arkivkonsulent for Sydvestjyske Arkiver, 18 timer pr. uge, og arkivleder i Ribe Byhistoriske Arkiv, 11,5 timer pr. uge, ledige med ansættelse fra 1. september 2020 eller snarest derefter, da den nuværende stillingsindehaver har fået andet arbejde.

Med base i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg giver arkivkonsulenten de 59 lokalarkiver, der er medlemmer af Sydvestjyske Arkiver (SVA), råd og vejledning til arbejdet i et lokalarkiv. I konsulentens arbejde indgår undervisning i arkiv- og registreringsarbejde samt Arkibas5/Arkiv.dk. Konsulenten tilrettelægger/afholder kurser m.m. for medlemsarkiverne og aflægger dem også besøg i forbindelse med løsning af konkrete opgaver, afholdelse af kurser m.v.

Esbjerg Kommune
Social- og sundhedsassistent til dagvagt på Esehuset

Esbjerg Kommune

Esehuset grøn søger to social- og sundhedsassistenter til faste stillinger 30-34 timer/ugen i dagvagt med tiltrædelse 1. september eller snarest muligt herefter.

Esehuset er et gerontopsykiatrisk center for ældre borgere i Esbjerg Kommune med en kronisk sindslidelse eller svær demens.

Vi kan tilbyde dig:

 • et job, med masser af udfordringer
 • et job, hvor ingen dage er ens
 • gode og faglig dygtige kolleger
Esbjerg Kommune
Studentermedhjælper ved Esbjerg Kommunes Biblioteker

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommunes Biblioteker søger 2 nye medarbejdere, gerne studerende, til den selvbetjente del af åbningstiden på Hovedbiblioteket i Esbjerg. Stillingerne er med tiltrædelse den 1. september 2020 og med et timetal på 8,5 timer ugentligt i gennemsnit.

Arbejdsområdet omfatter bl.a.:

 • Hjælpe borgerne i den selvbetjente åbningstid
 • Holde orden og opsyn i det selvbetjente bibliotek
 • Forefaldende arbejdsopgaver
Esbjerg Kommune
Visitator til Myndighed & Faglig Udvikling i Sundhed & Omsorg

Esbjerg Kommune

Vi sender en god kollega på efterløn, og Myndighed & Faglig Udvikling søger derfor en ny visitator. Så har du en sundhedsfaglig uddannelse som fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske, så er stillingen hos Visitationen måske den nye udfordring, du søger.

Vil du være med til at sætte dagsordenen i en forvaltning, der er kendt for at sikre kvalitet i opgaveløsningen ved at arbejde effekt- og resultatstyret i et fælles mål om at skabe mere sundhed for pengene?

Bliv visitator i Myndighed & Faglig Udvikling, Sundhed & Omsorg med ansvar for:

 • Sagsbehandling af ansøgninger
 • Behovsvurdering
 • Træffe afgørelser inden for Sundhed & Omsorgs sagsområder
Esbjerg Kommune
Leder til Borgerrettet Forebyggelse

Esbjerg Kommune

Brænder DU for at arbejde på sundhedsområdet helt tæt på borgerne, hvor der i fællesskab skabes nærværende sundhedsindsatser med høj kvalitet og engagement – så læs med her.

I Borgerrettet forebyggelse arbejder vi dedikeret og tæt på borgerne. Vores tilgang er evidensbaseret og med afsæt i vedtagne strategier og politikker, som relaterer sig til forebyggelsesområdet.

Som leder af afdelingen, kan du se frem til opgaver bl.a. indenfor:

 • Arbejde ud fra Esbjerg Kommunes Vision 2025 ”Energi til mere”
 • Bidrage til at indsatserne bliver borgernære
 • Lede en afdeling med høj faglighed, tværprofessionelle og engagerede medarbejdere samt understøtte kompetenceudvikling heraf
Esbjerg Kommune
Tandplejerstilling i Esbjerg Kommunale Tandpleje

Esbjerg Kommune, Bramming

Med ansættelse pr. 1. oktober 2020 søger Tandplejen i Esbjerg en tandplejer på 28 timer ugentligt.

Vi kan tilbyde dig et spændende job på Tandklinikken Bakke på en arbejdsplads med fokus på forebyggelse og høj kvalitet.

Du vil indgå i et engageret behandlerteam i et område, hvor vi er i fuld gang med spændende projekter i et tværfagligt samarbejde.

Esbjerg Kommune
Område Esbjerg NV - Hjerting, afd. Børnebakken Øst og Vest søger to pædagoger til tidsbegrænsede stillinger

Esbjerg Kommune

Vi søger 2 pædagoger, en til Børnebakken Øst – vuggestuen og en til Børnebakken Vest. Stillingerne er på 30 timer ugentligt med opstart 17. august 2020 eller hurtigst muligt derefter og til 31. december 2020.

Afdeling Børnebakken Øst og Vest består af Børnebakken Øst, som både har børnehavebørn og vuggestuebørn, samt Børnebakken Vest som udelukkende har børnehavebørn.

I Børnebakken Øst og Vest er vi en del af ”Projekt Sangglad”. Det er et forløb udbudt af Sangens Hus. Vi er i gang med år tre. Medarbejderne holder sangsamlinger med børnene, får undervisning i sang af vores sangkonsulent og afholder koncerter på det lokale plejehjem og i kirken.

Esbjerg Kommune
Social- og sundhedsassistent til barselsvikariat på Østerbycentret

Esbjerg Kommune

Hjemmeplejen, Team Østerby, Østerbycentret, mangler en kollega i dagvagt snarest muligt til et barselsvikariat. Stillingen er på 30 timer om ugen med weekendvagt hver 3. uge.

Om dig:

 • Du har erfaring som social- og sundhedsassistent og meget gerne fra hjemmeplejen.
 • Du er fagligt velfunderet og nysgerrig.

Vi tilbyder:

 • Et meningsfuld, alsidigt og spændende job
 • At være en del af en arbejdsplads i udvikling, med dygtige og engagerede kolleger.
Esbjerg Kommune
Område Esbjerg NV - Hjerting, afd. Galaksen søger en pædagog

Esbjerg Kommune

Vi søger en pædagog i Stjerneskuddet i afdeling Galaksen. Stillingen er på 30 timer i ugen med opstart den 7. september 2020.

Galaksen er en kommunal institution beliggende i Sønderris. Vi er normeret til 95 vuggestuebørn og 190 børnehavebørn. Stjerneskuddet er en børnehaveafdeling med plads til ca. 120 børn fordelt på 5 stuer, og en udflyttergruppe med 15 børn.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med masser af muligheder for at medvirke til at præge og styrke børnenes udvikling og læring
 • Et spændende og alsidigt job, med kompetente og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads, hvor vi respekterer og har tillid til hinanden
Esbjerg Kommune
Skolepædagog, barselsvikariat til LKT-teamet Ansgarskolen, Vadehav

Esbjerg Kommune, Ribe

Pr. 15. september eller snarest derefter søger Ansgarskolen en pædagog, som skal være skolens MIL-pædagog. Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer pr. uge. Du skal have stor interesse i at arbejde med elever og klasser, som har brug sparring, vejledning og guidning.

Vi er optaget af, at børnenes skolegang skal medvirke til at give dem handlekompetencer og viden, som de kan anvende i de fællesskaber, de hver dag er en del af og som vores samfund bygger på.

Derfor ser både skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse sig som vigtige medspillere til, at skolen kan lykkes med at være et sted, hvor læring og trivsel går op i en højere enhed.

Esbjerg Kommune
Lærer til Hjerting Skole søges pr 1. august 2020

Esbjerg Kommune

Hjerting Skole Aura søger pr. 1. august 2020 eller snarest derefter, en lærer som brænder for elevernes læring og trivsel. Der er tale om en fast stilling på 37 timer.

Auraskolen er en ambitiøs skole karakteriseret ved masser af energi, stort engagement og lyst til udvikling. Skolens afdelinger har et tæt samarbejde med de lokale foreninger og ligger i grønne omgivelser tæt på strand, skov og engområder som nemt inddrages i undervisningen. Skoletjenestens tilbud Myrthue, Jernalderlandsbyen og Naturskolen ligger i gå- og cykelafstand.

Vi søger en erfaren læsevejleder i 37-timers stilling. Skemaet er en kombination af varetagelse af læsevejlederrollen samt en klasselærerolle i en 1. klasse i fagene dansk, kristendom og billedkunst.

Esbjerg Kommune
Socialpædagog til Udviklingscenter Vest, Aktivitetstilbuddet Pile Allé 6

Esbjerg Kommune, Ribe

Aktiviteten Pile Allé 6 søger en pædagog, 30 timer pr. uge til gruppe 4, pr. 1. september 2020 (senest 15. september).

Udviklingscenter Vest er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder:

 • Et arbejde, hvor opgaven er i centrum
 • En spændende arbejdsplads, der altid er i udvikling
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvar og opgaver, og bevidst bruger hinandens kompetencer
Esbjerg Kommune
Fritidsjobkonsulenter til Jobcenter Esbjerg

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at løfte en ny og spændende fritidsjobindsats i Esbjerg Kommune målrettet elever på fire folkeskoler og unge fra 16-18 år uden uddannelse og job?

Det er målet med indsatsen, at flere unge udvikler kompetencerne til og i højere grad er motiverede for at fastholde et fritidsjob eller job. På den længere bane er det målet, at flere unge i Esbjerg Kommune får de bedste forudsætninger og grundlag for at etablere sig i uddannelsessystemet og efterfølgende finder vej ind i beskæftigelse.

Opgaver for fritidsjobkonsulenterne:

 • at facilitere og etablere gruppeforløb for elever i folkeskolen og unge fra 16- 18 år uden uddannelse og job
 • at tilbyde en håndholdt fritidsjobindsats
 • at opdyrke nye jobområder indenfor fritidsjob
Esbjerg Kommune
Pædagog til Botilbuddet Bøge Allé 15, Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune, Ribe

Udviklingscenter Vest er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger, som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vores center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Esbjerg Kommune
Jobformidler til JobAktiv

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave og trives du i en dynamisk hverdag, hvor samarbejde med andre aktører indgår? Kan du motivere borgerne til at handle målrettet i forhold til at få et job?

Som jobformidler vil du arbejde med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I samarbejde med den ledige og dit team, bringe denne tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Dine arbejdsopgaver som jobformidler:

 • Lovmæssige opfølgningssamtaler
 • Afholde målrettede og motiverende samtaler, hvor du med din arbejdsmarkedsviden og samtaleteknik skaber progression hen imod arbejdsmarkedet
 • Motivere til jobsøgning og virksomhedsrettede forløb
Esbjerg Kommune
Teknisk servicemedarbejder til Personale & Udvikling, Rådhusdriften

Esbjerg Kommune

Personale & Udvikling - Rådhusdriften søger en teknisk servicemedarbejder med ansættelse på Esbjerg Rådhus til hjælp ved servicering af flere administrative bygninger.

Stillingen er på 37 timer med ansættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen indebærer et tæt samarbejde med det øvrige personale i Esbjerg og Ribe.

Dine arbejdsopgaver består primært af serviceopgaver herunder bl.a.:

 • Flytning og pasning/reparation af inventar
 • Renholdelse af arealer herunder rensning af gulvtæpper
 • Styring af ventilation, varme og el hvor både økonomi og arbejdsmiljø vægtes højt