86 job matcher din søgning 86 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Lærer søges til fast stilling på Vejrup Skole Fortuna

Esbjerg Kommune, Bramming

Vejrup skole Fortuna i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022 en lærer til en fast stilling – fortrinsvis med linjefag i dansk (og/eller matematik), helst kombineret med kreative fag.

Stillingen er på 37 ugentlige timer.

Vejrup Skole Fortuna er en afdeling i distriktsskolen Fortunaskolen, vi har ca. 120 elever fordelt på ét spor fra 0.-6. klasse. Skolen tilbyder fantastiske rammer for undervisning med mindre klasser (18 elever i gennemsnit), god plads og fine faciliteter - både ude og inde.

Du kan forvente at:

 • blive en del af et professionelt læringsfællesskab med kollegaer, der er anerkendende, åbne og ærlige over for hinanden.
 • møde en skole med høj faglighed, kreativitet, masser af humor og god stemning.
Esbjerg Kommune
Barselsvikar for pædagogmedhjælper til Område Esbjerg NV - Hjerting, Afd. Spiren

Esbjerg Kommune

Ønsker du at give børnene de allerbedste rammer for læring, trivsel og udvikling så er det måske dig, vi har brug for.

Vi søger en pædagogmedhjælper med tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest derefter. Stillingen er et barselsvikariat på 32 timer i vores vuggestueafdeling.

Afd. Spiren er normeret til 24 børn i alderen 0-2 år og 82 børn fra 3-5. Arbejdstiderne vil være skiftende mellem kl. 6.15-16.45, fredag til kl. 16.15.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads med masser af muligheder for at vedvirke til at præge og styrke børnenes udvikling, trivsel og læring
 • Dejlig legeplads og hvor der også er mulighed for at bruge nærmiljøet
 • En arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø
Esbjerg Kommune
Ambitiøs og fagligt engageret sygeplejerske søges til Midlertidig Afdeling, Sygeplejen

Esbjerg Kommune, Bramming

Vi søger en sygeplejerske pr. 1. august 2022 eller snarest derefter til en fast stilling i Team midlertidig, Pilehaven, Sygeplejen. Stillingen er primært i dagvagt. Enkelte aftenvagter forekommer og weekendvagt må forventes hver 6. weekend. Timetallet kan være mellem 30 og 37 timer ugentlig.

Brænder du ligesom os for at skabe de gode borgerforløb, og nyder du samtidig at navigere i en omskiftelig hverdag – så er du den, vi leder efter.

Pilehaven på Solgården i Bramming er en del af Sygeplejen i Esbjerg Kommune og er anderledes end en almindelig pleje- eller aflastningsafdeling. Her visiteres borgere med de mest komplekse sygeplejefaglige problemstillinger til. Visitering sker ofte direkte efter indlæggelse på sygehuset eller fra eget hjem for at forebygge indlæggelse.

Esbjerg Kommune
Område Ribe, Afd. Nørremarken søger en pædagogisk assistent

Esbjerg Kommune

Nørremarken er normeret til ca. 200 børn i alderen 0-6 år fordelt over 2 huse på Nørremarken i Ribe. Mælkebøtten huser en vuggestue- og børnehaveafdeling og Mosebo huser en børnehaveafdeling.

Vi søger en pædagogisk assistent 35 timer pr. uge fra den 1. juli 2022, der som udgangspunkt tilknyttes børnehaven Mosebo.

På Nørremarken tager vores anerkendende tilgang udgangspunkt i Marte Meo principperne, og vi forventer, at du enten kender til eller er indstillet på at tilegne dig kompetencen.

Vi forventer, at vores nye pædagogiske assistent har følgende kompetencer:

 • Du har et stort overblik, er initiativrig, står ved dig selv, tænker ud af boksen og har humor
 • Du har relationelle kompetencer og kan balancere mellem rollemodel, inspirator og medreflekterende kollega
 • Du er medspiller og bidrager til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø
Esbjerg Kommune
Område Ribe, afd. Nørremarken søger en pædagogmedhjælper

Esbjerg Kommune

Nørremarken er normeret til ca. 200 børn i alderen 0-6 år fordelt over 2 huse på Nørremarken i Ribe. Mælkebøtten huser en vuggestue- og børnehaveafdeling og Mosebo huser en børnehaveafdeling.

Vi søger en pædagogmedhjælper 35 timer pr. uge fra den 1. juli 2022, der som udgangspunkt tilknyttes børnehaven Mosebo.

På Nørremarken tager vores anerkendende tilgang udgangspunkt i Marte Meo-principperne og vi forventer, at du enten kender til eller er indstillet på at tilegne dig kompetencen.

Vi forventer, at vores nye pædagogmedhjælper har følgende kompetencer:

 • Du har et stort overblik, er initiativrig, står ved dig selv, tænker ud af boksen og har humor
 • Du har relationelle kompetencer og kan balancere mellem rollemodel, inspirator og medreflekterende kollega
 • Du er medspiller og bidrager til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø
Esbjerg Kommune
Område Midt-og Østerbyen søger ny pædagogisk leder til en spændende stilling

Esbjerg Kommune

Stillingen er på fuldtid og med ansættelse pr. 1. juli 2022 eller snarest muligt derefter.

Rørkjærhusene er en kommunal integreret daginstitution, og er med sine 68 vuggestuebørn, 95 børnehavebørn og ca. 35 medarbejdere en del af Område Midt- og Østerbyen.

Stillingen som pædagogisk leder i hus Manøgade indebærer som udgangspunkt både børnetid og ledelsestid.

Der er tale om spændende ledelsesmæssige opgave med store muligheder for udvikling, udfordringer og læring for den rette leder.

Vi kan tilbyde dig følgende:

 • En kultur, hvor vi sammen er visionære og tænker i muligheder og hjælper hinanden med at lykkes, ved at bruge alle kompetencer i vores team - som ny pædagogisk leder bliver du en del af dette
 • Et team der er rummelige overfor nytænkning, gode ideer og er optaget af høj kvalitet i den pædagogiske praksis
Esbjerg Kommune
Skolepædagog søges til Bakkeskolen Cosmos

Esbjerg Kommune

Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022 en skolepædagog, som har stor interesse i at arbejde med børn med generelle indlæringsvanskeligheder i skolens specialklasser fra 4. til 9. klassetrin, samt i skolens fritidsklub for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi søger en skolepædagog, der har viden om special- og skolepædagogik, samt stor indsigt målgruppen og meget gerne med erfaring i, at arbejde med målgruppen i både skole og fritidsklub.

Som skolepædagog i skole og klub, skal du være i stand til, at se- og bringe elevernes udviklingspotentialer i spil, således at børnene ikke alene er i trivsel, men også oplever kontinuerlig fremgang i deres læring. Du skal kunne arbejde struktureret i din pædagogiske og didaktiske praksis.

Esbjerg Kommune
Lærer til barselsvikariat til Egekratskolen Fortuna

Esbjerg Kommune, Årre

Egekratskolen Fortuna i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022, en lærer til et barselsvikariat med linjefag i dansk og musik evt. billedkunst.

Vikariatet er tidsbegrænset til 22. december 2022.

Egekratskolen Fortuna har ca. 80 elever fordelt på ét spor fra 0.-6. klasse. Skolen tilbyder fantastiske rammer for undervisning, med mindre klasser, god plads og fine faciliteter - både ude og inde. Skolen er velholdt, ryddelig og ren med et dynamisk team af engagerede lærere.

Stillingen indebærer primært:

 • Delt klasselærerfunktion
 • Dansk i sammenlæst 0.1. klasse
 • Faglærer 3. klasse
 • Musik
 • Tolærertimer
 • Ifm. friskoleforsøget, kan man forvente at stifte bekendtskab med andre fag, men aftales med team/ledelsen
Esbjerg Kommune
Ernæringsassistent til Esbjerg Kommunes Madservice

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommunes Madservice, køkken Hedelund, søger en ernæringsassistent til produktionen pr. 1. august eller efter aftale.

Stillingen er på 35 timer pr. uge og arbejdstiden er planlagt i tidsrummet kl. 7-15.
Der må påregnes arbejde i weekender og på helligdage.

Arbejdsopgaver i køkkenet:

 • Produktion af smørrebrød
 • Opvarmning af mad
 • Rengøring, opvask, egenkontrol og kvalitetssikring
 • Hjælpe i produktionen ved fremstilling af kølemad
 • Varemodtagelse og sætte varer på plads

Esbjerg Kommunes Madservice producerer kolde færdigretter til visiterede madservicekunder samt komponenter til medproducerende køkkener. Yderligere produceres der mad til visiterende daghjemsbrugere og døgnforplejning til 144 beboere på områdecenter Hedelund, samt mad til møder og arrangementer på centret.

Esbjerg Kommune
Ergo- eller fysioterapeut til Hjemmeplejen Midt Terapeuter (vikariat)

Esbjerg Kommune

Brænder du for hverdagsrehabilitering – så se her!

Vi har et barselsvikariat og et sommerferievikariat ledigt ved Hjemmeplejen Midt - terapeuter

Vi søger en ergoterapeut/fysioterapeut med fokus på rehabilitering. Barselsvikariatet er med ansættelse hurtigst muligt og er på 34 t/uge. Sommervikariatet er fra midt juni til slut august og med mulighed for op til 37 t/uge.

Vi har fokus på at øge kvaliteten yderligere omkring indsatsen Hverdagsrehabilitering. Derfor har vi igangsat et projekt, hvor vi vil styrke borgerens ressourcer og udnytte træningspotentialet i daglige færdigheder med henblik på størst mulig værdighed, kvalitet og frihed i dagligdagen, samt reduktion af behovet for kompenserende hjælp.

Du vil som ergo-fysioterapeut være med til at udvikle og kvalificere projektet sammen med hele gruppen af terapeuter i området.

Esbjerg Kommune
Pædagogisk leder søges til Boldesager Skole -og SFO, Cosmosskolen

Esbjerg Kommune

Pr. 1. august 2022 søger vi en pædagogisk leder til Boldesager Skole og SFO, med primært ansvar for ledelse i 0.-3. klasse samt SFO. Du vil indgå i et ledelsesteam med fælles ansvar for både skole og SFO.

Boldesager Skole og SFO er en skole, der koncentrerer sine ressourcer om det væsentligste. For os er det typisk kvalitet frem for kvantitet. Vi insisterer vedholdende, og med stor iver, på at prioritere ”hverdagen” og ”hverdagens mange møder mellem mennesker”, fordi vi er overbeviste om, at det er i samværet og i relationerne mellem mennesker, at vore elever dannes og lærer allermest.

Vi søger en leder, som, med høje ambitioner på elevernes vegne, brænder for, sammen med os, dels at fastholde -og dels at videreudvikle vores ualmindelige gode skole og SFO i Esbjerg midtby.

Esbjerg Kommune
Pædagog søges til årsvikariat på Fourfeldtskolen Bohr

Esbjerg Kommune

Fourfeldtskolen Bohr i Esbjerg Kommune søger pr. 15. august 2022 en pædagog som årsvikar i perioden 15. august 2022 - 12. august 2023, og som har stor interesse i at arbejde med børn og unge i både fritids- og skoleregi.

Din primære ansættelse vil være i SFO og skole med 32 ugentlige timer.

Vi søger en pædagog med interesse for at arbejde i Skolen/fritidsdelen, som rummer SFO- og klubtilbud. Pt. ligger den primære arbejdstid i SFO og skole.

Du kan forvente at:

 • møde glade og forventningsfulde børn, unge og forældre
 • få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer
 • få kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige over for hinanden
Esbjerg Kommune
Administrativ leder søges til Urbanskolen

Esbjerg Kommune

URBANskolen i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022 en administrativ leder. Vi søger en leder, der mestrer de administrative udfordringer, og samtidig besidder pædagogisk engagement, indsigt og forståelse.

Den administrative leder skal i samarbejde med skolens øvrige ledelse fremme de mål, som er fastsat i folkeskoleloven, samt i Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik.

På URBANskolen er vi nysgerrige på egen praksis og en del af Velfærdsforsøget. Du skal derfor befinde dig godt med en undersøgende og udviklende tilgang. Samtidig skal du holde hovedet koldt og sikre, at det økonomiske og administrative fundament for den daglige drift altid er på plads.

Vores administrative leder skal:

 • tage ansvar for
  • budget, regnskab og løbende økonomistyring
  • diverse analyseopgaver i forlængelse af ovenstående
  • korrekt bogføring og bilagsbehandling
  • personaleadministration for skolens ansatte
Esbjerg Kommune
Social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen Aften Nord

Esbjerg Kommune

Hjemmeplejen Aften Nord søger pr. 1. juli 2022 eller snarest muligt, en social- og sundhedshjælper og to social- og sundhedsassistenter til fast ansættelse i aftenvagt på 28-32 timer pr. uge. Der er mulighed for andet timetal, hvis du ønsker det.

Vi tilbyder et arbejdsrul med vagter hver 2. weekend. Din mødetid vil typisk være fra 15.00-23.00. Der vil være mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan.

Vi tilbyder:

 • Gode kolleger, der har samarbejde, arbejdsglæde og trivsel i fokus
 • Et job i et udviklende miljø præget af høj faglighed
 • Et selvstændigt og fleksibelt job
 • Et job, hvor vi har borgeren i centrum
 • Grundig oplæring
Esbjerg Kommune
Pædagogisk leder til Ådalskolen Bohr

Esbjerg Kommune

Pædagogisk leder for undervisningsdelen på 0.-6. årgang søges til Ådalskolen Bohr.

Bohrskolen i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022 en pædagogisk leder, der brænder for at videreudvikle en god skole, og samtidig har høje ambitioner for elevernes læring og trivsel.

Vi søger en leder, der har mod og lyst til at stå i spidsen for ca. 200 elever og 20 medarbejdere.

Du vil i din dagligdag på Ådalskolen Bohr være en del af et velfungerende ledelsesteam på i alt tre pædagogiske ledere og derudover også en del af Bohrskolens samlede ledelsesteam på 12 ledere. Det er således vigtigt, at du både formår at arbejde selvstændigt og i teams.

Esbjerg Kommune
Hjemmeplejen Øst, Team Nord søger social- og sundhedshjælper

Esbjerg Kommune

Hjemmeplejegruppen Team Nord på Hedelund søger en social- og sundhedshjælper til en fast stilling i dagvagt med tiltrædelse 1. juli 2022, eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer med mulighed for at ønske andet timetal, det drøftes til ansættelsessamtalen.

Vi er et hjemmeplejeteam bestående af fleksible medarbejdere, der forstår at hjælpe hinanden, at sætte borgeren i fokus og arbejder med kreative ideer for at hjælpe kerneopgaven i mål.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, som konstant er i bevægelse og udvikling, med fokus på kerneopgaven.

Vi forventer, at:

 • du er rummelig og udviser tålmodighed
 • du sætter borgeren i centrum
 • du har erfaring med selvstændigt at udføre, planlægge og koordinere pleje og omsorgsopgaverne hos borgerne, og kan dokumentere efter retningslinjerne
Esbjerg Kommune
Pædagogisk leder til Hjerting Skole, Aura pr. 1. august 2022

Esbjerg Kommune

Hjerting Skole (Nordvang) Aura i Esbjerg Kommune søger pr. 1. august 2022 en pædagogisk leder.

Den pædagogiske leder skal i samarbejde med skolens øvrige ledelsesteam fremme de mål, som er fastsat i folkeskoleloven, samt i Esbjerg Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Som person er du nærværende, lyttende og respektfuld, og du formår at fastholde en konstruktiv tilgang – også når du bliver udfordret. Du tror på, at dialog og samarbejde er vejen til at løse daglige udfordringer.

Den pædagogiske leder skal:

 • Være uddannet pædagog
 • primært have arbejdsopgaver i tilknytning til fritid og indskolingen
 • have det pædagogisk ansvar og et helhedsorienteret ledelsesperspektiv i samarbejde med de øvrige pædagogiske ledere på Hjerting Skole Aura
Esbjerg Kommune
2 psykologiske konsulenter/psykologer til Pædagogisk Enhed i Esbjerg Kommune - genopslag

Esbjerg Kommune

Er du vild med at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge i forhold til læring og trivsel?

Og har du stærke kompetencer, som kan hjælpe pædagoger, lærere og andre fagligheder med deres arbejde?

Så er det lige dig, vi står og mangler.

Pædagogisk Enhed i Børn & Kultur har én fast og én tidsbegrænset stilling, som vi ønsker besat. Vi søger psykologiske konsulenter/psykologer, der brænder for at give børn og unge mulighed for at udvikle sig i inspirerende og inkluderende læringsmiljøer.

Du skal være medskabende i udviklingen og driften på børne- og ungeområdet i Esbjerg Kommune. Det skal du være med til gennem eksempelvis råd, vejledning, supervision, samtaler, gruppeforløb, samt psykologiske udredninger.

Esbjerg Kommune
Pædagogmedhjælper ved Område Bramming, Afd. Egeknoppen

Esbjerg Kommune, Årre

Er du en nærværende pædagogmedhjælper, der brænder for omsorgen og arbejdet med børn i alderen 0-6 år? Så er du måske vores nye pædagogmedhjælper.

Stillingen er fortrinsvis i vuggestuen, men du skal være indstillet på også at kunne arbejde i børnehaven og i hele Bramming-området.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med masser af muligheder for at medvirke til at præge og styrke børnenes udvikling, trivsel og læring
 • En afdeling, som har velholdte rammer og som vægter omsorg, tillid og pædagogisk læring og -udvikling
 • Engagerende forældre, der gerne vil inddrages i børnenes trivsel, udvikling og læring
 • Nysgerrige kollegaer, der har gejst, motivation, humor og ja-hatten på
Gem
Esbjerg Kommune
Dagplejen søger medarbejdere til området omkring Ribe

Esbjerg Kommune

Børnetallet stiger i Ribe-området, hvilket betyder, at Esbjerg Kommune i øjeblikket søger efter dygtige dagplejere. Så bor du i området omkring Ribe, og kunne du tænke dig en hverdag præget af udvikling, børn, liv og leg, så er et job som dagplejer måske noget for dig.

Vi mangler lige nu dagplejere i området med tiltrædelse senest 1. september 2022. Der vil også være mulighed for en tidsbegrænset stilling, hvis man gerne vil give jobbet en chance.

Det er kun ansøgere med bopæl i det nævnte område, der kommer i betragtning.

Dagplejen tilbyder:

 • Et job præget af udvikling, dialog og samarbejde
 • En fagligt dygtig og nærværende ledelse
 • Et tæt samarbejde i en legestuegruppe med spændende kollegaer
 • Vi stiller barnevogne, legetøj o.a. til rådighed