Jobannonce: Visionær daglig leder med blik for kvalitet og værdig ældrepleje

Gem
Høje-Taastrup Kommune Visionær daglig leder med blik for kvalitet og værdig ældrepleje

Høje-Taastrup Kommune

Vil du være en del af en ambitiøs organisation og et stærkt ledelsesfællesskab. Vil du være med til at præge en ny strategisk retning for arbejdet med de selvudpegede hjælpere og forme din egen nyoprettede stilling.  

Som daglig leder af de § 94-ansatte, skal du lede de på nuværende tidspunkt 55 selvudpegede hjælpere i Høje-Taastrup Kommune. Der har de seneste år været en stor stigning i antallet af selvudpegede hjælpere og denne udvikling forventes at fortsætte.

Du vil fremover blive den der har ansvaret for ansættelsen og ledelsen af de selvudpegede hjælpere.

Dine primære opgaver bliver følgende:

  • At § 94-hjælperne tilbydes en årlig Mus-samtale, hvor også uddannelsesmuligheder drøftes
  • At § 94-hjælperne tilbydes et årligt fagligt personalearrangement
  • At der sikres en kontinuerlig kontakt mellem kommunen og hjælperne