33 job matcher din søgning 33 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 33 resultater.
Høje-Taastrup KommuneSFO- og afdelingsleder med fokus på udvikling og samarbejde til Fløng skole

Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene

Har du ambitioner og er pædagogisk og relationelt stærk? Så bliv en del af vores dejlige skole, hvor du kommer til at:

 • Udvikle pædagogfagligheden og kvaliteten i SFO-tilbuddet
 • Varetage den faglige og personalemæssige ledelse af det pædagogiske personale i SFO og indskoling
 • Styrke det fælles samarbejde mellem lærere og det pædagogiske personale og derigennem de tværfaglige og helhedsprægede læringsfælleskaber i børnenes hverdag

Din primære opgave er den faglige og personalemæssige ledelse af det pædagogiske personale i SFO og indskolingen. Du vil få særligt ansvar for de børn i indskolingen, der kræver særlig opmærksomhed og skal stå for den fælles udvikling og brug af indskolingens fysiske rum. Herudover vil du få økonomiansvar, personaleansvar og andre ledelsesmæssige opgaver.

Høje-Taastrup KommunePædagog med høje ambitioner på børnenes vegne og glimt i øjet til Børnehuset ABC

Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene

Vil du være med til at skabe rammerne for, at alle børn føler sig betydningsfulde og udvikler sig både i fællesskabet og som individ? Vi og vores glade børn leder efter den helt rigtige kollega og voksen til vores fantastiske institution, Børnehuset ABC.

Du er uddannet pædagog – og har gerne viden og erfaring indenfor neuropædagogik og kendskab til ICDP.

Du er opmærksom på, når børnene tager initiativer, og giver plads til, at de kan udfolde sig forskelligt. Du lader børnene gå forrest med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til verden, fordi du er nysgerrig på at forstå børnenes opfattelse af verden og tager udgangspunkt i børneperspektivet. Du forstår at skifte mellem at gå foran, ved siden af og bag ved børnene på deres udviklingsrejse.

Høje-Taastrup KommuneDigitaliseringsprojektleder med fokus på Monopolbrud og SAPA

Høje-Taastrup Kommune

Har du lyst til at være projektleder og arbejde med digital samfundsudvikling indenfor monopolbruddet? Og har du viden og indsigt i SAPA, som er kommunernes overbliksløsning over borgeres og virksomheders sager?

Så er det måske dig, vi søger som vores nye engagerede kollega til at varetage rollen som IT-projektleder indenfor digitaliseringsprojekter med et strøg af IT-tekniske kompetencer oven i hatten.

Dine IT-projektledelsesopgaver vil være afvekslende med fokusområder. Blandt andet indenfor:

 • Monopolbrud.
 • Projektledelse (også gerne IT-teknisk) af nye fagsystemer.
 • Deltage i planlagt tværkommunal implementering, med fokus på allerede aftalte leverancer.
Høje-Taastrup KommuneKontaktperson

Høje-Taastrup Kommune

FamilieSporet søger en kontaktperson med start 1. maj. Stillingen er foreløbig tidsafgrænset til 12 måneder og er på 37 timer ugentlig.

Vi søger en kompetent pædagog for at sikre kapacitet til løsninger af opgaver, samt supplere kontaktpersonsgruppens samlede erfaringer og mangeartede kompetencer.

Din primære opgave som kontaktperson er at skabe en positiv forandringsproces for den unge, som kan ses ved en vedvarende adfærdsændring.

Målgruppen er unge i udsatte positioner mellem ca. 8-18 år samt unge i efterværn op til 23 år. Kendetegnende for mange opgaver er, at der er sociale og psykiske udviklingsmæssige udfordringer, ofte skolevægring i forskelligt omfang samt familie- og skilsmisseproblematikker i spil.

Høje-Taastrup KommuneVikar til Flønghuset

Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene

Vi søger en vikar for en 30-timers pædagog, til ansættelse hurtigst muligt.

Flønghuset er Høje-Taastrup Kommunes specialinstitution til 19 børn i alderen 6-12 år. Formålet er at tilbyde børn og deres familier et miljø, hvor det er muligt at arbejde på udvikling og eller forandring.

Den miljøterapeutiske grundstruktur med begreber som struktur, relation og troværdighed samt en mentaliserende tilgang, er centrale i vores hverdag.

Vi lægger stor vægt på og er meget afhængige af det tætte samarbejde i en organisation som vores, hvilket vil sige, at du skal være indstillet på, at være åben og fleksibel på din rolle som pædagog.

Vi kan tilbyde dig:

 • En høj grad af indflydelse på din arbejdsplads
 • Intern og ekstern supervision
 • Personlig og faglig udvikling
Høje-Taastrup KommuneØnsker du et spændende og udfordrende job, og vil du gerne have indflydelse på eget arbejde og på faglig udvikling – så er det her lige noget for dig

Høje-Taastrup Kommune

Frøgård Allé er et døgndækket botilbud, som drives i henhold til Servicelovens § 108. Det består af 3 huse med 8 lejligheder i hvert hus og du vil blive tilknyttet hus 1. Beboerne i hus 1, som er i alderen 23-41 år, har alle en psykisk funktionsnedsættelse, og en del har autismespektrumforstyrrelse.

Vi ønsker at understøtte to fundamentale behov i ethvert menneskes liv; støtte til at klare hverdagen på egne præmisser og frihed til at leve et liv på egne betingelser. Formålet er at udvikle og vedligeholde borgernes evne til at fungere optimalt i hverdagen samt at kompensere for den nedsatte funktionsevne.

Vi har i dagligdagen et tæt samarbejde om at koordinere indsatsen til hver enkelt beboer, både internt, men også med pårørende, sagsbehandlere og dagsbeskæftigelse.

Høje-Taastrup KommuneSagsbehandlere til ambitiøst og udviklingsorienteret jobafklaringsteam – genopslag

Høje-Taastrup Kommune

Hvis du vil gøre en forskel for borgere, der skal fastholdes på arbejdsmarkedet, er god til at skabe kontakt og være i dialog med både borgere og samarbejdspartnere og samtidig er kreativ og ser muligheder – så bliv en del af et fantastisk team, hvor du bl.a. kommer til at:

 • Arbejde for at fastholde borgere i beskæftigelse
 • Have kontakt til og koordinere indsatser med arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere
 • Indhente og anvende dokumentation til brug for socialfaglige vurderinger

I Job og Ressourcer er vi ca. 30 medarbejdere og en leder. Vi har en travl hverdag, hvor opgaverne kan ændre sig, og hvor borgersagerne kan være tunge og komplekse – det er derfor vigtigt, at du kan rumme at være i det og alligevel formår at give den enkelte borger optimal sagsbehandling.

Høje-Taastrup KommunePædagogisk proceskonsulent til Pædagogisk udviklingsteam

Høje-Taastrup Kommune

Har du høje ambitioner på børns vegne, og vil du være med til at udvikle og styrke de pædagogiske læringsmiljøer, højne kvaliteten på dagtilbudsområdet for både børn og voksne gennem pædagogiske processer og pædagogiske indsatser i praksis via aktionslæring?

Så bliv en del af Pædagogisk Udviklingsteam og vær med til at:

 • Udvikle de pædagogiske læringsmiljøer i et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere
 • Skabe udvikling gennem pædagogiske processer, sparring og aktionslæring
 • Motivere både børn og dine kolleger i institutionerne, så du skaber fornyelse

Vi har brug for dig, der er en ressourcestærk pædagogisk proceskonsulent med en pædagogisk overbygning, gerne som proceskonsulent, der skal være med til at udvikle vores 0-6 års område.

Høje-Taastrup KommuneIldsjæle med høje ambitioner – 2 indsatspædagoger til Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Har du høje ambitioner på børns vegne? Og vil du være med til at løfte en vigtig samfundsmæssige opgave? Så bliv en del af Pædagogisk Udviklingsteam.

Som indsatspædagog hos os, løfter du pædagogiske opgaver på lige fod med det øvrige pædagogiske personale i den institution du er tilknyttet. Du får en særlig opgave med udviklingen af den pædagogiske kvalitet.

Du bliver tilknyttet 1-2 institutioner i en aftalt periode. Indsatsen målrettes institutioner, der igennem længere tid har oplevet udfordringer i forhold til den pædagogiske kvalitet. Du udarbejder handleplaner, som er grundlaget for arbejdet i den pædagogiske praksis, og indgår i en arbejdsgruppe, med personale fra institutionen, kommunale konsulenter og kollegaer fra indsatsteamet, hvor du med dine gode samarbejdsevner, er med til at sikre udvikling og fremdrift.

Er du lærer af hjerte og sind? Barselsvikar på Ole Rømer-skolen
Vi søger en faglig dygtig vikar til vores udskoling, med solide sociale kompetencer.
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Projektkonsulent til Spejdernes Lejr i Hedeland
Projektkonsulenten skal medvirke til at forestå og løse alle slags relations- og formidlingsopgaver mellem de forskellige involverede...
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Engageret sygeplejerske med kommunal erfaring
Har du lyst til at være vores nye kollega i hjemmesygeplejen?
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Udviklingsorienteret skolepædagog med lyst til bevægelse
SFO Kæret er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til 3.klasse med 220 børn, der er beliggende i Fløng Skoles indskolingsafdeling.
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Ernæringsassistent/køkkenfaglig der kan inspirere børnene i Børnehuset ABC med sin mad
Vil du være med til at understøtte det pædagogiske arbejde gennem måltiderne?
Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene
Jobcenter
Køkkenmedhjælper – vær med til at skabe rammerne for det gode måltid i Børnehuset ABC
Sætter du en ære i at servere god og ernæringsrigtig mad til alle vores børn?
Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene
Jobcenter
Familieafdelingen i Høje-Taastrup kommune søger en socialrådgivere
Familieafdelingen i Høje-Taastrup kommune søger pr. 1.4. 2020, eller snarest muligt, en socialrådgiver til vores Specialrådgivning.
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Genopslag - Afdelingsleder til Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune
Ønsker du at lede et distrikt i Familieafdelingen, hvor vi hver dag samarbejder med sårbare børn, unge og deres familier om at skabe de...
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Køkkenmedarbejder med blik for det pædagogiske måltid til Kastanjely
Vil du være med til at understøtte det pædagogiske arbejde gennem måltiderne?
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Pædagoger – vær med til at udvikle et tilbud til udsatte unge i Høje-Taastrup Kommune
Vil du være med til at støtte unge mænd i alderen 18-23 år med at få øje på deres muligheder og træffe de rigtige valg i livet for at skabe en god fremtid for dem selv?
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter
Sagsbehandler til ambitiøst og samarbejdsorienteret team på det specialiserede voksenområde
Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har i januar 2020 fremlagt en rapport om myndighedsarbejdet på det specialiserede voksenområde i Høje-Taastrup Kommune.
Høje-Taastrup Kommune, Taastrup
Jobcenter