Job ad: Miljøkonsulent kraftvarme- og vindprojekter (udvidet barselsvikariat)

Save
HOFOR
Miljøkonsulent kraftvarme- og vindprojekter (udvidet barselsvikariat)

HOFOR, København

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Du ansættes i Miljøsektionens Team Vand & Energi, og skal primært beskæftige dig med at bistå Amagerværkets drift med myndighedstilladelser, myndighedsopgaver på Vind området og mindre opgaver på andre forsyningsområder. Du kommer til at arbejde med projekter, der relaterer sig til ændringer på HOFORs kraftvarmeværk, hvor du kommer til at bistå vilkårsændringerne i HOFORs miljøgodkendelser og screeninger efter miljøvurderingsloven.. Det vil derfor være en del af dit arbejde at udarbejde ansøgninger.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Foretage screening efter miljøvurderingsloven
  • Ansøge om vilkårsændringer iht. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, tilslutning- eller udledningstilladelse og tilladelse efter jordforureningsloven eller jordflytningsloven mfl.
  • Deltage i interne og eksterne miljø- og projektmøder
  • Deltage/afholde tilsyn på byggepladser og deltage i byggemøder
HOFOR