14 job matcher din søgning 14 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

HOFORProjektleder til plansektion for regn- og spildevand (genopslag)

HOFOR, København

Kan du eksekvere vores spændende projekter inden for klimatilpasning og spildevandshåndtering?

Vi forventer en øget opgaveportefølje til næste år, hvorfor vi har brug for en barselsvikar for en af vores projektledere i vores Projektmodningsteam. Teamet har ansvaret for at starte projekter op på grundlag af hydrauliske og samfundsmæssige analyser og finde den helt rigtige løsning.

Teamet er en del af en sektion på 34 medarbejdere, der arbejder målrettet med at udmønte vores otte ejerkommuners ambitiøse planer inden for spildevandsområdet gennem strategiske planer og modning af projekter, der understøtter dette.

De primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Medvirke til et godt arbejdsklima og trivsel i team og sektion
 • Sikre de tilstrækkelige projektgrundlag
 • Sikre at beslutninger om investeringer baseres på principperne for Asset Management
HOFORStrategisk HR Business Partner

HOFOR, København

Der er stor efterspørgsel på HR støtte i HOFOR. Derfor søger vi en HR Business Partner, der ønsker at være med til at øge vores organisatoriske performance - både gennem partnerarbejdet i sit partnerområde og gennem udviklingsprojekter primært inden for ledelsesudvikling i HOFOR.

Du bliver del af et team bestående af dygtige HR Business Partnere, der arbejder tæt sammen med chef- og ledergrupper i deres respektive områder. Du vil herudover samarbejde med vores øvrige HR-medarbejdere samt andre forretningsfunktioner eksempelvis inden for Lean, Arbejdsmiljø og Ledelsessystemer.

Du skal have lyst til et tæt samarbejde, da det direktørområde, du bliver partner for, vokser, og derfor fordeles mellem to HR Business Partnere, der skal køre et tæt parløb i forretningen.

HOFORPrøvetager til Vandkvalitetssektionen

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre kvaliteten af drikkevand til mere end en mio. mennesker?

Til Vandkvalitetssektionen søger vi en dygtig og engageret prøvetager til at udtage vandprøver på lokaliteter i hele HOFORs geografiske område og på alle typer af anlæg.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Udtage vandprøver fra indvindingsboringer, kildepladser, moniteringsboringer, vandværker, højdebeholdere, ledningsnet og hos forbrugerne
 • Udføre feltmålinger og skrive prøvetagningsrapporter
 • Vedligeholde og optimere prøvetagningsudstyr
HOFOREnergirådgiver til Målerdata og Rådgivning (varmespecialist)

HOFOR, København

Har du viden om optimering af fjernvarmeanlæg, og kunne du tænke dig et kundefokuseret job i en virksomhed, hvor energi, miljø og bæredygtighed er på den strategiske dagsorden?

Som vores nye energirådgiver bliver det dit ansvar at sikre, at kunderne får rådgivning om, hvad de skal gøre for at få en optimal drift af deres fjernvarmeanlæg. Du skal sørge for, at kunderne bliver godt informeret og motivere dem til, at de bruger energien fornuftigt. Det sker bl.a. ved at kontakte kunderne og sikre lav returtemperatur samt bruge vores datadrevne energistyringssystem, Forsynometer.

Du vil bidrage med at supportere dine kolleger og andre afdelinger med din energitekniske viden på området. For den rigtige kandidat vil der på sigt blive mulighed for at arbejde projektorienteret med både nye og kommende projekter og produkter, som HOFOR ønsker at tilbyde vores kunder.

HOFORPrøveudtager til Amagerværket

HOFOR, København

Kunne du tænke dig at arbejde på Danmarks største flisfyrede kraftvarmeværk?

Som vores nye kollega bliver du en del af Amagerværkets daglige brændselshåndtering. Du vil varetage et afvekslende job, hvor du i samarbejde med afdelingen sørger for at udtage prøver og håndtere biobrændsel til to kraftværksblokke.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Udtage, tørre, knuse samt neddele flisprøver, som kommer fra automatiske prøveudtagningsanlæg
 • Udføre driftsopgaver, fejlfinde, og mindre vedligeholdelsesopgaver på prøveudtagningsanlægget
 • Udtage manuelle flisprøver fra skibene og kranerne, hvis det automatiske prøveudtagningsanlæg er ude af drift
 • Assistere afdelingerne Laboratoriet og AMV Havn med andet forefaldende arbejde
HOFORKran-, maskinfører samt forefaldende havnearbejde

HOFOR, København

Kunne du tænke dig at arbejde på Danmarks største flisfyrede kraftvarmeværk?

Som vores nye kollega bliver du en del af Amagerværkets daglige brændselshåndtering. Du vil varetage et afvekslende job, hvor du i samarbejde med afdelingen sørger for brændsel til de to kraftværksblokke, håndtering af mineralprodukter samt vedligeholdelse af udendørsarealer.

Du bliver ansat som specialarbejder i afdelingen AMV Havn på Amagerværket, hvor får 27 dygtige og engagerede kolleger. Du vil referere til teamlederne for AMV Havn.

Afdelingen har ansvar for, at kraftværket til enhver tid får tilført brændsel i form af træpiller eller træflis samt håndtering af mineralprodukter såsom flyveaske og slagge, hvor genanvendelse spiller en stor rolle.

HOFORProjektleder til Plansektion inden for Regn-Spildevand (barselsvikariat)

HOFOR, København

Kan du eksekvere vores spændende projekter inden for klimatilpasning og spildevandshåndtering?

Vi forventer en øget opgaveportefølje til næste år, hvorfor vi har brug for en barselsvikar for en af vores projektledere i vores Projektmodningsteam. Teamet har ansvaret for at starte projekter op på grundlag af hydrauliske og samfundsmæssige analyser og finde den helt rigtige løsning.

De primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Medvirke til et godt arbejdsklima og trivsel i team og sektion
 • Sikre de tilstrækkelige projektgrundlag
 • Sikre, at beslutninger om investeringer baseres på principperne for Asset Management
HOFORProjektmedarbejder til HOFORs store projekter

HOFOR, København

Har du administrativ projekterfaring, og har du lyst til at blive en del af et dedikeret tværgående team af projektmedarbejdere?

Som projektmedarbejder vil din vigtigste opgave være at understøtte projektlederne samt eventuelle projektchefer og byggeledere med opgaver inden for proces- og projektoptimering, facilitering, koordinering og administration.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Understøtte projektledelsen med at anvende HOFORs projektmodel i praksis, herunder implementere relevante arbejdsprocesser
 • Være Projektlederens direkte "go to person", når der fx skal findes frem til rette vedkommende samt hjælpe med at etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere
 • Være kritisk sparringspartner på projektets processer samt bidrage med input til løbende forbedring og udvikling
HOFORDriftsmester til Fjernvarme Drift, Ledningsnet

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre bæredygtig fjernvarme i hovedstadsområdet?

Som vores nye driftsmester bliver du en del af sektionen Ledningsnet, hvor du får ca. 40 engagerede kolleger, som arbejder med vores fjernvarmenet. Nettet udbygges og renoveres løbende.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • Vedligeholde HOFORs fjernvarmenet
 • Planlægge og idriftsætte nye fjernvarmeledninger
 • Planlægge og sikre udbedring af akutte utætheder i samarbejde med vores entreprenører

I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas, fjernkøling og vindenergi.

HOFORBetonspecialist

HOFOR, København

Har du viden inden for beton og befæstelse af stålkonstruktioner, og vil du være med til at optimere vedligeholdelsen af afløbssystemet i hovedstadsområdet?

Som vores nye betonspecialist bliver du en del af sektionen Geografisk Sektion Øst (GSØ), som har base på Amager ved Kløvermarken. Du bliver en del af et team på 20 erfarne kolleger, og en del af et uformelt og til tider travlt miljø.

GSØ har driftsansvar for et område, der dækker København og Dragør. Ud over den daglige drift og vedligehold yder vi driftsteknisk rådgivning til HOFORs interne Planafdeling og Projektafdeling.

Din primære opgave vil være tilstandsvurderinger samt dokumentation af tilstand på bygværker og befæstelser i bygværker, så vi får optimeret vedligeholdelsen af disse samt sikrer et godt arbejdsmiljø.

HOFORSRO Løsningsdesigner

HOFOR, København

Vi søger en SRO løsningsdesigner/-arkitekt, som skal designe applikationslandskab, integrationer og services inden for det produktionstekniske SRO-domæne baseret på vores fastlagte referencearkitektur samt skabe løsninger, som understøtter realisering af forretningsgevinster.

Hovedparten af dine arbejdsopgaver vil naturligt ligge i de indledende projektfaser – typisk i projekter, som forbedrer og vedligeholder vores produktion, men også i forretningsprojekter, der har et større perspektiv som f.eks. investering i varmepumper eller vindmøller for at sikre Københavns kommunes klimamål i 2025.

HOFORMekanisk tekniker til Vedligehold på Amagerværket

HOFOR, København

Vil du være tekniker i afdelingen Vedligehold på Amagerværket og være med til at sikre grøn, sikker og billig fjernvarme til hovedstaden?

Til vores vedligehold søger vi en alsidig og dygtig medarbejder med primært fokus på mekanisk vedligehold af pumper, ventiler, blæsere osv., som et topmoderne kraftværk er bestykket med.

Som vores nye kollega bliver du en del af Amagerværkets daglige vedligehold. Du varetager et afvekslende job, hvor du i samarbejde med dygtige kolleger sørger for optimal sikkerhed, vedligehold og rådighed for de to kraftværksblokke samt tilhørende fællesanlæg.

HOFORSpecialmedarbejdere til Spildevand

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre drift og vedligehold af motor- og pumpeinstallationer?

Som vores nye specialarbejder bliver du en del af sektionen, Geografisk Sektion Øst (GSØ), der har base på Amager ved Kløvermarken. GSØ har driftsansvar for området, der dækker København og Dragør. Udover den daglige drift og vedligehold yder vi driftsteknisk rådgivning til HOFORs interne Planafdeling og Projektafdeling.

Hovedvægten i din dagligdag vil ligge på drift, vedligeholdelse og optimering af motor- og pumpeinstallationer, men du vil også blive udfordret med hydrauliske og pneumatiske styringer, automatiske anlæg med grafiske brugerflader og meget andet.

Du bliver en del af en arbejdsplads med højt til loftet og plads til udvikling – af både sig selv, vores fælles arbejdsplads og de systemer, vi har ansvaret for.

HOFORStudentermedhjælper med flair for GIS

HOFOR, København

Har du erfaring med GIS, og vil du samtidig bidrage til at sikre rent drikkevand og klimatilpasse hovedstadsområdet?

Som vores nye studentermedhjælper bliver du en del af afdelingen Plan Vand/Spildevand. Du vil hjælpe dine kolleger i afdelingen med GIS- og data-orienterede opgaver. Derudover vil du bistå i det mere generelle planlægningsarbejde.

Dine primære opgaver bliver at:

 • trække data og analysere forsyningsnettet i hovedstadsområdet
 • klargøre kort og data til planlægning af fremtidens afløbs- og vandforsyningssystem
 • udstille og opdatere data i vores online GIS KortInfo