13 job matcher din søgning 13 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

HOFOR
Teamleder til fjernvarme

HOFOR, København

Er du interesseret i grøn omstilling, og vil du gerne være leder for et team der leverer førsteklasses vedligeholdelsesarbejde?

Som leder af Team Net-drift får du en central rolle i udviklingen af Sektionen Ledningsnet i de kommende år. Du bliver samtidig en del af Drift Fjernvarmes ledergruppe, og vil indgå i et tæt samarbejde med andre ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.

Som teamleder bliver det din opgave at:

Se video om HOFOR som arbejdsplads
 • Deltage i udviklingen, tilpasningen og anvendelse af driftens vedligeholdelsessystem
 • Sætte letforståelige, motiverende og realistiske mål med en tydelig deadline
 • Nytænke arbejdsmetoder med henblik på større grad af effektivisering og handleevne
HOFOR
HOFOR
Udbudskonsulent til rammeaftaler på Bygge- og Anlægsområdet

HOFOR, København

Vil du være med til at udvikle bæredygtigt indkøb i HOFOR?

Vi har brug for en udbudskonsulent, som synes det er spændende at lave udbud af rammeaftaler på bygge- og anlægsområdet, da vi i HOFOR har en stor portefølje af bygge- og anlægsprojekter, hvor der løbende gøres brug af vores rammeaftaler, ligesom vi også har mange km. rør, bygninger m.v. der løbende skal inspiceres og vedligeholdes.

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Som udbudskonsulent i HOFOR får du sammen med en kollega ansvaret for en portefølje af rammeaftaler på bygge- og anlægsområdet. Du vil komme til at arbejde på egen hånd med gennemførsel af de enkelte opgaver samtidigt med at du har et tæt samarbejde med en anden udbudskonsulent om den samlede portefølje.

HOFOR
HOFOR
IT-implementeringskonsulent

HOFOR, København

Kan du binde forretning og IT sammen samt lede komplekse IT-indsatser, så det understøtter kundens behov og sikrer høj forretningsmæssig værdi?

Som implementeringskonsulent vil du stå i spidsen for tværfaglig forretningsudvikling, hvor du gennem IT-udviklingsinitiativer bidrager til understøttelse af vores forretningsprocesser. Dine primære opgaver bliver bl.a., at du:

Se video om HOFOR som arbejdsplads
 • Er katalysatoren, der sikrer værdifuldt og positivt samarbejde med forretningen
 • Hjælper forretningen med at behovsafklare og definere behov baseret på user story-metoden
 • Bidrager til indhold, strukturering og vedligehold af backlog i Azure DevOps
HOFOR
HOFOR
Studentermedhjælper til Kommunikationsafdeling

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre klar kommunikation til 1.400 kolleger og over en million kunder?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Lige nu søger vi en kreativ og ansvarsfuld studentermedhjælper, der kan assistere vores kommunikationsrådgivere med forskellige opgaver. Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet, at du:

 • Skriver tekster til fx vores intranet og pjecer
 • Assisterer med publicering på digitale kanaler
 • Foretager research og udvikler opslag til sociale medier
HOFOR
HOFOR
Entreprenører/håndværkere til entreprenørteam

HOFOR, Herlev

Kan du foretage grave- og ledningsarbejde, når vi vedligeholder vand- og spildevandsnettet?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

I HOFOR arbejder vi intensivt med vandledningsnettet og spildevandsnettet i vores otte ejerkommuner. Du bliver en vigtig del af vores entreprenørteam, der er organiseret i Drift Spildevand, som er den daglige entreprenør til vedligeholdelses- og stikledningsopgaver.

Som entreprenør kommer du primært til at arbejde med vandledningsnettet. Dine opgaver kommer til at være specialopgaver inden for vandledningsarbejde-, brønd- og dækselarbejde samt stikledningsarbejde med fokus på samgravninger for både vand og spildevand. Desuden forekommer der ofte omlægninger af eksisterende vandledninger for andre forsyningsarter. Du bliver del af HOFORs Entreprenørteam VS, hvor du får 20 engagerede og fagligt stærke kolleger, som arbejder tæt sammen og er gode til at sparre med hinanden.

HOFOR
HOFOR
En specialist og en projektleder til bæredygtig indvinding

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre bæredygtig indvinding af grundvand til Danmarks største vandforsyning?

Både som specialist og som projektleder kommer du til at bidrage til sektionens arbejde med bæredygtig indvinding og ansøgninger om indvindingstilladelser. Du kommer til at være i tæt dialog med kolleger på tværs af HOFOR samt i dialog med myndigheder. Som projektleder får du desuden ansvar for projektledelsen i forbindelse med indhentning af indvindingstilladelser.

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Begge stillinger indeholder arbejde med afrapportering til myndigheder om overholdelse af vilkår i indvindingstilladelser samt grundvandsbeskyttelse generelt, herunder deltagelse i vandråd og grundvandssamarbejder.

HOFOR
HOFOR
Ingeniør med ønske om at blive projektleder

HOFOR, København

I HOFOR ønsker vi at fremtidssikre vores forsyninger og arbejder derfor på langtidsholdbare løsninger inden for vandforsyning med blødere vand, skybrudssikring, spildevand, byudvikling og renovering. Du vil derfor spille en vigtig rolle i fremtidens spændende projekter inden for industrielle operationelle automationssystemer (SCADA-løsninger) og være med til at realisere den grønne omstilling.

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Vi søger en ingeniør, der ønsker at dygtiggøre sig inden for projektledelse. Du kommer til at varetage jobbet som projektleder i HOFORs IT-SRO-team. Du får ansvar for at planlægge og gennemføre større og mindre SCADA-projekter i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Du sikrer ligeledes leverancer i og en styring af projekter, der er under udførelse.

HOFOR
HOFOR
Teknisk Designer til ledningsprojektering (Vikar)

HOFOR, København

Har du indsigt i ledningsprojektering og synes du det lyder spændende?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

I HOFOR har vi gennemført adskille ledningsprojekter, som du kommer til at blive en del af. Du kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre korrekt datagrundlag til projektering, planlægning og udførelse af ledningsprojekter. Du kommer til at bruge din tekniske viden til rørføringer i jord.

Vi søger en teknisk designer vikar til projektering af ledninger i jord. Det er primært projektering af fjernvarme og vand, med der kan også forekomme projekter indenfor andre områder. Ledningsprojekterne har en varighed fra 1-5 uger og projekteringen foregår i GIS og CAD.

HOFOR
HOFOR
Prøvetager til Vandkvalitetssektionen

HOFOR, København

Vil du være med til at sikre kvaliteten af drikkevand til mere end 1 million mennesker?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Hvert år indvinder HOFOR omkring 53 millioner kubikmeter grundvand til fremstilling af det drikkevand, som vi leverer til cirka 1 million mennesker i Hovedstadsområdet. Vi leverer vand i verdensklasse, og i Vandkvalitetssektionen sikrer vi kvaliteten ved at udtage vandprøver. Vi udfører kvalitetskontrol af råvand og drikkevand helt fra boring til forbruger.

Som vores nye Prøvetager har du hænderne skruet rigtigt på og har en god teknisk viden. Du skal spille en vigtig rolle i at sikre kvaliteten af drikkevandet og får muligheden for et superspændende job.

HOFOR
HOFOR
Kunderådgiver til kundeservice

HOFOR, København

Kan du yde en professionel rådgivning og sagsbehandling til HOFORs kunder?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Som kunderådgiver er du i kontakt med kunderne telefonisk og skriftligt, hvor du også får til opgave at udsende aflæsningskort, regninger og rykkere. Det er også dig, som har kontakten med kunderne, når de skal melde flytning, har skiftet navn eller har spørgsmål af mere teknisk karakter. Derudover vil du også skulle håndtere forskellige back-office-opgaver i forlængelse af kundehenvendelserne.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig, men vi forventer, at du har erfaring med kundeservice, eventuelt fra et kundecenter.

HOFOR
HOFOR
IT License Manager

HOFOR, København

Har du god forståelse for IT, og kan du holde styr på vores licenser?

Som vores nye License Manager bliver du en del af et team, der administrerer HOFORs applikationsportefølje. Med en bred kontaktflade i både IT & Digitaliseringsområdet og HOFORs øvrige forretningsområder får du en vigtig opgave i at vedligeholde licenser og informationer om vores systemer og applikationer.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

Se video om HOFOR som arbejdsplads
 • Sikre license compliance på vores indkøbte software
 • Vedligeholdelse af licensaftaler og tilkøb af licenser
 • Bistå med udarbejdelse af kontrakter og udbud
HOFOR
HOFOR
Studentermedhjælper til Tunnel & Teknik

HOFOR, København

Læser du til ingeniør eller bygningskonstruktør, og vil du arbejde med nogle af Danmarks største projekter inden for skybrudssikring?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Som studentermedhjælper får du en spændende mulighed for at blive involveret i de forskellige faser af et projekt, når du bidrager på tværs af vores store komplekse anlægsprojekter. Du kommer tæt på bygherre-, rådgiver- og entreprenørsamarbejdet og får mulighed for at prøve teorien fra studiet af i praksis.

Vi forestiller os, at du kan arbejde ca. 15 timer om ugen med mulighed for tilpasning af timerne i forbindelse med eksamener og ferier.

HOFOR
HOFOR
Studentermedhjælper med forståelse for BIM

HOFOR, København

Læser du til ingeniør eller bygningskonstruktør, og er du interesseret i BIM og digitale byggeprocesser?

I HOFOR er vi i fuld gang med at fremtidssikre Københavnsområdet mod oversvømmelser efter voldsom regn, og derfor har vi flere store skybrudsprojekter i gang.

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Som studentermedhjælper får du en spændende mulighed for at blive involveret i de forskellige faser af et projekt, når du bidrager med at implementere BIM i vores store komplekse anlægsprojekter. Du kommer tæt på bygherre-, rådgiver- og entreprenørsamarbejdet og får mulighed for at prøve teorien fra studiet af i praksis.

HOFOR

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV