Jobannonce: Erfarne Release Train Engineers til komplekst IT-område

Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Erfarne Release Train Engineers til komplekst IT-område

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Den nye EU-toldlovgivning medfører væsentlige ændringer både for erhvervslivet og i Toldstyrelsen i Danmark, herunder udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet.

I Toldprogrammet arbejder vi ud fra rammeværktøjet SAFe (Scaled Agile Framework). Vi er lige nu organiseret i 3 Agile Release Trains (ART), og vi har et Solution Train til at koordinere på tværs, have overblik og sikre den samlede digitale løsning.

Som vores nye Release Train Engineer er det din fornemmeste opgave at sikre værdi, leverancer og sammenhængskraft på tværs af teams i ART’en.

Du faciliterer events og processer og assisterer teams i at udvikle leverancer af høj kvalitet. Du er ligeledes ansvarlig for at kommunikere med stakeholders, eskalerer forhindringer, håndterer risici og sikre løbende forbedringer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen