Vestforbrænding

Bliv del af en fantastisk arbejdsplads

Vestforbrænding er Danmarks største affalds- og energiselskab. Vi indsamler og behandler affald fra en million borgere - og arbejder dagligt for, at affaldet bliver behandlet bedst muligt til gavn for klima og miljø. Størstedelen af affaldet bliver sendt til genanvendelse og resten bliver brændt og udnyttet til at producere klimavenlig el og fjernvarme. Vi står over for en markant udvidelse af vores fjernvarmenet frem til 2030, så vi kan forsyne 30.000 boliger mere.

Vi har en vigtig rolle i den grønne omstilling og har høje ambitioner for fremtiden. Vi følger regeringens målsætning om, at minimum 60% af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i 2030, og har samtidig sat os for at indsamle 30.000 ton affald til direkte genbrug. Derudover har vi et mål om at være CO2-neutrale i 2030 - og hjørnestenen er at bygge et anlæg, der kan indfange den CO2 vi udleder fra forbrændingsanlægget.

Vores mål kan kun opnås med dygtige medarbejdere på holdet, som kan udvikle nye teknologier, optimere vores drift, servicere borgerne på vores genbrugsstationer, og uddanne fremtidens affaldsborgere i vores formidlingscenter.

Vestforbrænding – en mastodont

Vestforbrænding blev grundlagt i 1970 og har i mere end 50 år omdannet affald til energi. I dag håndterer vi affald for ca. en million borgere og 60.000 virksomheder.

Vi producerer grøn energi og i 2030 er vores mål at levere næsten dobbelt så meget fjernvarme som i 2021.

Vi har hovedkontor ved vores forbrændingsanlæg i Glostrup, som huser hovedparten af vores knap 400 medarbejdere.

Din karriere i Vestforbrænding

Som én af os får du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt i en virksomhed i rivende udvikling og med en vigtig mission.

Du kommer til at arbejde i en virksomhed, der stræber efter at blive Danmarks bedste arbejdsplads, og som derfor løbende arbejder på at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø. Hos os kan du forvente at din trivsel og sikkerhed bliver prioriteret, og at din fysiske og psykiske sundhed bliver taget alvorligt.

Fællesskab, samarbejde og tillid er nøgleord i Vestforbrænding. Det gælder både for de daglige arbejdsopgaver, i relationerne på tværs af arbejdspladsen og til sociale arrangementer.

Medarbejderne på Vestforbrænding er med til at gøre en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Skal du med på holdet?

Læs mere om din kommende karriere i Vestforbrænding: Karriere (vestfor.dk)