Vestforbrænding

Gem
Vestforbrænding
Programleder til portefølje af grønne fjernvarmeprojekter

Vestforbrænding, Glostrup

Kan du se dig selv som spillende træner for et team af projektledere, der alle håndterer projekter i millionklassen, og som bidrager væsentligt til Danmarks grønne omstilling? Så kig med her, hvor vi søger efter en erfaren Programleder, som magter at stå i spidsen for en portefølje af projekter, som er samlet under en overordnet bevilling eller et geografisk område.

Med helikopterblik for det overordnede program, som huser adskillige selvstændige projekter, får du til opgave at bistå sektionslederen for Fjernvarmeprojekter med at sikre en ensartet og struktureret gennemførelse af den samlede portefølje af projekter i programmet efter Vestforbrændings projektmodel.

Du får til opgave at styre og afrapportere fremdrift, kvalitet og økonomi for det samlede program samt tage selvstændigt ansvar for opfølgning på de individuelle delprojekter.

Vestforbrænding
Gem
Vestforbrænding
Byggeleder til tilsyn af Fjernvarmeprojekter

Vestforbrænding, Glostrup

Har du overblik? Og trives du i bygherrerollen, hvor tæt dialog med rådgivere, entreprenører og leverandører er altafgørende for projekternes succes? Så er du måske den nye kollega, vi søger til at bistå med planlægning, udførelse og opfølgning på konverteringsprojekter fra olie og naturgas til grøn fjernvarme.

Vi har brug for dig til at bistå vores Programledere med at varetage bygherrerollen på en portefølje af investeringstunge fjernvarmeprojekter.

I tæt samarbejde med programlederen og organisationens øvrige medarbejdere er du med til at sikre:

  • Detailplanlægning og detailbudgettering af delprojekter
  • Opfølgning på kvalitet, tid og økonomi
  • Varetagelse af intern/ekstern interessehåndtering i dagligdagen
Vestforbrænding
Gem
Vestforbrænding
Studentermedhjælp til Business Intelligence

Vestforbrænding, Glostrup

Vores studentermedhjælper er blevet fastansat, så hvis du har kompetencerne og det rette drive, så har vi en ledig rolle med mulighed for en masse ansvar.

Vi søger studerende fra hele Sjælland, der har mod på at udvikle sig personligt og fagligt via Vestforbrændings eksisterende – og fremtidige BI-løsning.

  • Du læser på CBS, DTU, ITU, ITU, KU eller lignende
  • Du har måske erfaring eller viden om rapportering, programmeringssprog, masterdata, BI-arkitektur, dataanalyse eller lignende
  • Du har et ekstraordinært drive og ønsker faglige udfordringer

Vi leder efter en kandidat, der har i omegnen af 16 timer til rådighed om ugen, og du vil møde stor fleksibilitet fra vores side i eksamensperioder eller andre perioder med spidsbelastninger fra dit studie.

Gem
Randstad A/S
Virksomhedsjurist

Randstad A/S søger for Vestforbrænding i Glostrup

Vil du være med til at skabe rammerne for, at Vestforbrænding når i mål med deres ambitiøse strategi i forhold til den grønne omstilling? Vil du tæt på ledelsesniveauet og dermed tæt på, hvor beslutninger formes og træffes? Og vil du arbejde med spændende og aktuelle juridiske spørgsmål i en enhed, hvor man sparrer om opgaverne og vægter work-/life-balance højt?

På vegne af Vestforbrænding søger Randstad en virksomhedsjurist. Sammen med chefjuristen vil du få ansvaret for betjening af hele Vestforbrænding, og på den måde være med til at understøtte deres forretningsudvikling.

’Jura’ varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Bistå med fremtidig selskabliggørelse af Vestforbrænding
  • Opdatere og vedligeholde standardkontrakter, leveringsbetingelser mv.
  • Vejlede om generelle juridiske problemstillinger inden for energi- og forsyningsret (primært varme- og el-lovgivningen), miljøret mv.