Introvert Intuitiv Tænkende Vurderende

Fokus på at udvikle metoder og ændre status quo

INTJ-typer er ofte uafhængige, innovative og indsigtsfulde personer, der med stor vedholdenhed drives af deres indre univers af idéer og muligheder. Deres talent ligger i at definere mål, udtænke detaljerede planer og strukturer for det uforudsete. De er overbeviste om, at det nuværende kan ændres, og de derved kan være med til at skabe fremtiden. De er gode til at tænke tingene igennem, og når de har fået en idé, vil de med stor vedholdenhed forsøge at gennemføre denne via komplekse planer, der kan føre til målet.

For INTJ'er er det derfor vigtigt, at organisationen eller virksomheden er struktureret og velorganiseret, så de inden for disse rammer kan arbejde selvstændigt med at omsætte idéer til konkrete handlingsplaner. Denne type har brug for at kunne sidde isoleret i ro og fred, så der er mulighed for refleksion. Ofte vil man finde INTJ'er i job, hvor de kan bruge deres evne til at udvikle metoder og finde på forbedringer, så målene bliver nået på en smartere måde.

Følgende kendte personer har typekoden INTJ: Niels Bohr, Isaac Newton, Ritt Bjerregaard

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen

Persontypernes dimensioner

Introvert eller ekstrovert? Her har du sikkert en fornemmelse af, hvad du er. Men er du tænkende eller følende? Intuitiv eller sansende? Bliv klogere på hvad testens dimensioner dækker over her.