110 job matcher din søgning 110 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ny leder pr. 1/1 2022

Fonden S/I Nørreheden, Sulsted

Nørreheden er et helhedstilbud for 8 udviklingshæmmede borgere, visiteret efter Servicelovens § 107 og § 108.

Da nuværende leder går på pension, søger Fonden S/I Nørreheden ny leder.

Helhedstilbuddet indeholder beskæftigelse for borgerne omkring køkken- og prydhaver, marker og dyrehold, friluftsaktiviteter samt kreative sysler. Aldersfordelingen blandt borgerne er pt 24-58 år.

Som leder får du 10 meget engagerede, faglige og veluddannede personaler, en særdeles kompetent bestyrelse, engagerede pårørende og en på enhver måde sund og god arbejdsplads. Du får mulighed for at være med i en veletableret erfagruppe med ledere indenfor samme område. Der er god pensionsordning og sundhedsforsikring.

Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsansvarlig psykolog søges til Dagbehandlingsskolen Karlsvognen

Behandlingsskolerne ApS, København

Vil du gøre en reel forskel i dit arbejdsliv og hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale?

Behandlingsskolerne

Vi tilbyder dig en stilling som behandlingsansvarlig psykolog på Dagbehandlingsskolen Karlsvognen, som er en skole for normaltbegavede elever med autismespektrumforstyrrelser, der ligger centralt på Islands Brygge. Du vil også arbejde med elever, der samtidig har andre psykiske eller komorbide udfordringer eksempelvis angst og ADHD.

Du kommer til at arbejde tværfagligt sammen med lærere, pædagoger og sygeplejersken på skolen, og du har løbende dialog med Behandlingsskolernes ca. 40 andre psykologer.

Behandlingsskolerne ApS
Gribskov Kommune
Barselsvikar (psykolog) til PPR i Gribskov

Gribskov Kommune, Helsinge

PPR i Gribskov er en visionær PPR-afdeling, og vi tilbyder gode muligheder for at eksperimentere og bruge sin faglighed kreativt og samskabende. Vi arbejder på at minimere skriftlighed til fordel for interventioner i miljøerne. Vi har en psykologfaglig ledelse, der viser medarbejderne stor tillid og udpeger en tydelig faglig retning for PPR.

Vi er en familievenlig arbejdsplads, og du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdstid. Dine kolleger er søde (hvis vi selv skal sige det), og det er vigtigt for os at have det sjovt sammen.

Hvad kommer du til at lave

  • Bidrage til opkvalificering af pædagogiske og didaktiske miljøer
  • Understøtte de specialpædagogiske og behandlingsrettede skole- og dagtilbud i kommunen
  • Sparring med øvrige samarbejdspartnere inden for myndighed og behandling
Gribskov Kommune
Genitor ApSLeder til den nationale specialrådgivning på synsområdet for børn og unge

Genitor ApS søger for Synscenter Refsnæs i Kalundborg

Vil du lede nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede specialister på synsområdet? Og vil du være med til at videreudvikle en meget velfungerende landsdækkende specialrådgivning til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser? Så skal du søge den ledige stilling som leder for den nationale Specialrådgivning ved Synscenter Refsnæs.

Som ny leder skal du – med afsæt i den nyeste viden på feltet – være med til at videreudvikle Specialrådgivningens tilbud. Du skal lede Specialrådgivningen som en attraktiv arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde de dygtigste specialister på området.

Du skal videreudvikle de mange gode samarbejdsrelationer Specialrådgivningen har kommunalt, nationalt og internationalt. Du skal dermed også være med til at sikre, at Synscenter Refsnæs også vinder fremtidige VISO-udbud.

Gem
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Allorfik Avannaa søger en ekstra behandler til behandling af rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. januar 2022 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Grønlands Selvstyre
Gem
Prescriba A/S
Autoriserede psykologer til vores landsdækkende behandlernetværk

Prescriba A/S

Prescriba visiterer hver dag klienter til den rette psykologhjælp i hele landet. Vi søger flere skønne psykolog-kollegaer, som brænder for at hjælpe med terapi til vores klienter.

Vi søger flere autoriserede psykologer i hele Danmark. Fx Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Hvidovre, Næstved, KBH K, Amager, Frederiksberg, Valby, Aarhus, Aalborg og Hjørring.

Er du privatpraktiserende autoriseret psykolog i en af disse områder, eller ønsker at starte din egen private praksis, så er et samarbejde med Prescriba en oplagt mulighed.

Røde Kors Asylafdeling
Klinisk børne- og ungepsykolog til Psykologenheden

Røde Kors Asylafdeling, Hvalsø

Som vores kommende kollega bliver du forankret i Psykologenheden i asylafdelingens hovedkontor beliggende ved Center Sandholm i Allerød. Dit primære tjenestested bliver Udrejsecenter Avnstrup i Hvalsø, men med tjeneste i Sandholm i anslået 1-2 dage per uge.

Røde Kors

Psykologenheden løser en række opgaver rettet mod børn, unge, familier og voksne asylansøgere samt ansatte i Røde Kors asylafdeling. I psykologgruppen er alle autoriserede psykologer.

Psykologenheden varetager screenings-, undersøgelses- og behandlingsopgaver i relation til børn, unge og voksne, der lever med alvorlige følger efter krig og forfølgelse, tab, brudte relationer og med ventetidsbelastninger.

Røde Kors Asylafdeling
TUBA Danmark
Psykolog (og/eller psykoterapeut) til fast stilling i TUBA København

TUBA Danmark

Ønsker du at være en del af TUBAs afdelinger i Region Hovedstaden og sammen med engagerede kolleger indgå i vores aktiviteter med unge i TUBAs målgruppe?

Den primære opgave består i at hjælpe unge med at komme videre til et liv med bedre trivsel og færre senfølgebelastninger på grund af opvæksten i en familie, hvor mor eller far har eller har haft alkohol- eller stofmisbrugsproblemer.

Dine arbejdsopgaver vil være:

  • At modtage nye henvendelser og afholde forsamtaler, som danner baggrund for en vurdering af den unges mål, ønsker og behov, og hvilket tilbud de kan tilbydes i TUBA
  • At have individuel terapi. Meget af din tid vil gå med individuelle samtaler, som ligger i dagtimerne og hver er af én times varighed
  • At have gruppeterapi. Én aften pr. uge leder du gruppeterapi i ca. 3 timer alene eller sammen med en uddannet frivillig co-terapeut
TUBA Danmark
Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsansvarlig psykolog søges til Fortuna Vanløse Dagbehandlingsskole & Observationsenhed (30 t/uge)

Behandlingsskolerne ApS, Vanløse

Behandlingsskolerne

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Hvis ja, så kan du nu blive en del af Behandlingsskolerne – Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med en række målrettede tilbud til børn og unge med særlige behov.

Uanset vores elevers udfordringer skal de alle have muligheden for et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv - det er vores opgave at hjælpe dem godt på vej, og netop nu mangler vi din hjælp til at realisere mulighederne for vores børn og unge.

Behandlingsskolerne ApS
Center for LedelseErhvervspsykolog til ledelsesrådgivning

Center for Ledelse, København

Hvis du har passion for udvikling af virksomheder, organisationer og mennesker - og ved hvordan god ledelse skaber bedre trivsel og resultater, så er du måske den nye kollega, vi har behov for.

I CfL er vi interesseret i kolleger, der tror på, at god ledelse gør en forskel, og som drives af en god portion idealisme. Vi søger erhvervspsykologer, der har et reelt ønske om at forstå vores kunders forretning, og som ønsker at skabe udvikling for og med kunden.

Som erhvervspsykologisk rådgiver i CfL vil du arbejde med private og offentlige danske virksomheder, når de har behov for at udvikle deres ledelse, strategier og organisationer.

Du vil være med til at hjælpe vores kunder med at transformere deres forretning og udvikle den afgørende ledelseskapacitet – både i salgsafklaringsfasen og efterfølgende leverance.

Center for LedelseChef for CfL-testværktøjer

Center for Ledelse, København

CfL søger en leder med et indgående kendskab til erhvervspsykologiske test. Du har et kommercielt mindset og et strategisk blik for at udvikle forretningen, men du går aldrig på kompromis med faglighed og kvalitet.

Som vores nye kollega skal du lede CfL-testværktøjer. Det indebærer bl.a., at du får ansvaret for, at området fortsat udvikler sig forretningsmæssigt og på CfLs digitale platforme, så vi altid er ajour med de bevægelser, der er i markedet til enhver tid.

Som leder af området vil du også få ansvaret for at sikre, at værktøjernes kvalitet og faglighed er i højsædet. Det vil ske i samarbejde med områdets øvrige medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Afdelingsleder til Den Miljøterapeutiske Organisation – Opholdsstedet Tornbrinken

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation er i udvikling og vi søger derfor en erfaren lederprofil, som har en særlig interesse for børn og unge med psykiske vanskeligheder og flair for god personaleledelse. Du har lyst til at være en del af en organisation som vokser og kan se dig selv bidrage til den gode udvikling til glæde og gavn for vores børn, unge og medarbejdere.

Med din erfaring skal du lede vores døgnafdeling, Tornbrinken, og være ansvarlig for, at vores værdier og kerneopgave om at yde miljøterapeutisk udviklingsstøtte holdt op imod de kommunale handleplaner udøves i dagligdagen.

Du er ansvarlig for den daglige ledelse af afdelingen og medarbejdere. Herunder at bidrage til medarbejdernes trivsel og udvikling via din daglige sparring, medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning på medarbejdernes individuelle udviklingsplaner.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Kommune Kujalleq

Konsulent for specialundervisning

Kommune Kujalleq, Qaqortoq

Konsulent for Specialundervisning ledig til ansættelse på særlige åremålsvilkår 01. december 2021 eller efter nærmere aftale, med placering i Misi Kujalleq i Qaqortoq.

Konsulenten indgår i Misis team som består af en Ledende skolepsykolog, psykolog og en kontorfuldmægtig.

Konsulentens arbejdsopgaver indebærer at rådgive og vejlede omkring specialundervisning til skolerne, samt specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne i Kommune Kujalleq.

Stillingen er placeret i Misi-Kujalleq, og konsulenten refererer til Ledende skolepsykolog.

Kommune KujalleqSkolepsykolog til MISI-Kujalleq

Kommune Kujalleq, Qaqortoq

I Kommune Kujalleq’s MISI/PPR er en stilling som psykolog ledig. Stillingen er til besættelse 01. december 2021 eller efter aftale.

MISI’s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur. Gerne med erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver.

Arbejder med undersøgelser og vurderinger af børn fra 0 – 18 år.

Arbejder med rådgivning og evt. supervision af personale på skoler og daginstitutioner samt forældre i forbindelse med udredning i samarbejde med de andre ansatte i MISI og personale på skoler og daginstitutioner.

Barnets Blå Hus
Psykoterapeut til behandling af børn og unge fra familier med misbrugsproblemer

Barnets Blå Hus, Slagelse og Svendborg

Barnets Blå Hus i Svendborg og Slagelse søger en medarbejder, som med et personligt engagement kan arbejde fagligt med udsatte børn og familier.

Vi søger en medarbejder, der kan arbejde i begge huse i en fællesansættelse, der kan styrke og udvikle synergieffekt på tværs af Barnets Blå Hus i Svendborg og Barnets Blå Hus i Slagelse.

Du er empatisk og anerkendende i din tilgang til andre mennesker, befinder dig godt med sociale og fysiske aktiviteter og kan tage værtskab i rollen som psykoterapeutisk behandler, både i det selvstændige arbejde og i et team.

Som medarbejder i Barnets Blå Hus er din primære opgave at yde psykoterapeutisk behandling til børn i gruppeforløb og i enkelte individuelle forløb med relevant inddragelse af familien i samtaler og deltagelse i aktiviteter.

Barnets Blå Hus
Høje-Taastrup KommuneGENOPSLAG: Psykologfaglig leder til PPR i udvikling

Høje-Taastrup Kommune

Vi ønsker os en psykologfaglig leder, som kan sikre samarbejde på tværs. Sammen med leder af talehørekonsulenter skal leder af psykologerne kunne gå foran i arbejdet med vores nye teamingstruktur. Vi har brug for en leder, som kan sikre drift og kvalitet i de psykologfaglige opgaver, herunder sikring af visitationsproces samt faglig sparring og -forstyrrelse, og som er en aktiv og synlig del af vores hverdag. Vi vægter god personaleledelse højt, og du skal derfor være en dygtig, nærværende og empatisk personaleleder.

PPR består af to velfungerende faggrupper, som er fagligt ambitiøse og socialt velfungerende. Vi har aktuelt 17 psykologer, 12 talehørekonsulenter og 2 specialpædagogiske konsulenter. Du vil blive direkte leder psykologerne.

Københavns KommunePsykolog til Tidlig Indsats, Arbejdsmiljø København

Københavns Kommune

Tidlig Indsats er et af de væsentligste tilbud i Københavns Kommunes sygefraværs- og fastholdelsesindsats.

Da en af vores faste psykologer efter seks års ansættelse har valgt at søge nye udfordringer, søger vi nu en ny psykolog til vores team. Vores nye kollega skal have lyst til samt gerne viden om

  • at arbejde med ledere og medarbejdere, der har væsentlige udfordringer i arbejdslivet i form af fravær, stress/overbelastning, mistrivsel eller andre problemstillinger, der gør det vanskeligt at fungere optimalt på arbejdspladsen.
  • at arbejde med at skabe udvikling, forandring og afklaring i korterevarende samtaleforløb, hvor du holder fokus på medarbejderens arbejdsliv og samtidig inddrager hele personen.
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Vi søger 2 psykologer til nyoprettede stillinger under Børne- og Familiecenteret Nuuk/job-nr. 646/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Vi søger 2 psykologer til nyoprettede stillinger under Børne- og Familiecenteret Nuuk. Psykologerne skal dels varetage krisepsykologiske opgaver, samt bidrage til arbejdet med børne- og familiebehandling.

Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Herudover står Børne- og Familiecenteret også for overvåget samvær og familieudviklingskurser. Som noget nyt bliver det kommunale kriseberedskab placeret under Børne- og Familiecenteret, hvor der skal ansættes to psykologer.

Vi søger to – gerne erfarne – psykologer med gåpåmod til at indgå i det akutte krisearbejde og varetage en række opgaver herunder:

  • Tovholder for krisehjælpen i Sermersooq Kommune
  • Kursusholder og supervisor for krisehjælpere i kommunen
Kommuneqarfik Sermersooq
Hjørring Kommune
Psykologer til Arbejdsmarkedsområdet (barselsvikariater)

Hjørring Kommune

To af vores dygtige psykologer skal snart på barselsorlov. Vi har derfor brug for to barselsvikarer til Helhedstilbuddet, der brænder for at arbejde udredende såvel som korttidsterapeutisk og for at gøre en forskel med at hjælpe vores borgere ind på arbejdsmarkedet.

Psykologernes arbejdsopgaver består dels af psykologiske screeninger, støttende samtaleforløb af 1-5 timers varighed og psykologiske undersøgelser med WAIS-IV.

Herudover bidrager vi til forskellige gruppeforløb med varighed på 6-10 uger samt til tværfaglig analyse og konference (TFA). Ved en TFA belyses og beskrives borgerens ressourcer og barrierer fra en socialfaglig samt tre forskellige sundhedsfaglige vinkler. Dette munder ud i en tværfaglig drøftelse samt et forslag til plan for borgerens videre forløb hen imod job eller uddannelse.

Hjørring Kommune
Lolland Kommune
Rusmiddelkonsulent til Rusmiddelscenter Lollands Nakskov-afdelingen

Lolland Kommune

Vil du gøre en forskel for borgere i Lolland Kommune med rusmiddelproblematiker og deres pårørende? Er du socialfaglig uddannet, og har du erfaring med terapeutiske samtaler?

Du bliver en del af Rusmiddelcenter Lolland, som tilbyder både stof- og alkoholbehandling. Som rusmiddelkonsulent arbejder du helhedsorienteret og tværfagligt ud fra motiverende samtaler med den enkelte borger eller i gruppebehandling.

Du vil opleve at være den primære person både i forhold til borgeren og samarbejdspartnere. Du arbejder tæt med øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Du refererer til en teamleder, som har ansvaret for den daglige ledelse på rusmiddelcenteret. Den socialfaglige behandling varetager konsulenterne, mens den medicinske behandling primært varetages af vores sundhedsfaglige personale under vores lægekonsulents vejledning.