95 job matcher din søgning 95 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lyngby-Taarbæk Kommune

Behandlingsansvarlig psykolog

Virum

Vil du hjælpe unge med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale?

Og kunne du tænke dig at arbejde på en dagbehandlingsskole i et miljø med høj professionalisme, bred faglighed og fleksibilitet?

Kan du se dig selv være med til at opstarte og udvikle et lokalt forankret dagbehandlingstilbud, hvor der ikke er langt fra ide til handling og hvor vi ambitiøst og engageret tilrettelægger hverdagen, med sigte på mødeøjeblikke og med elevernes stemme i centrum?

Hejmdal Privathospital A/S

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Speciallæge

Frederiksberg

Kan du se dig selv i fællesskab med flere speciallæger, psykologer og sygeplejersker der brænder for at hjælpe vores børn, unge og familier, så er du velkommen i teamet på Hejmdal.

På Hejmdal kan vi have travlt, men vi tager os tid til fællesskab, humor, trygge rammer, godt kollegafælleskab, udvikling og uddannelse.

Hos børne- og unge-teamet på Frederiksberg, udreder og behandler vi patienter i aldersgruppen 4-18 år og inden for en lang række diagnoseområder. Vores fokus er at møde hver enkelt patient og deres familie med både ekspertise, omsorg og medmenneskelighed. Vi hjælper patienter og deres familier fra både forsikringsselskaber, kommuner og regioner samt privatbetalende patienter.

Dyssegården

Har du interesse for socialpsykiatri samt arbejdet med børn og unge?

Kokkedal

Dyssegården har igennem det sidste år udvidet med børne-/ungepladser, og har brug for de sidste kollegaer, der har vedholdenhed og stor dedikation til vores arbejdsområde. Og ikke mindst har lyst til at være medskabende til et trygt og støttende miljø for dem, der har mest brug for det.

Se video om Dyssegården som arbejdsplads

Vores målgruppe er børn og unge samt unge voksne, som er normaltbegavede med psykiatriske problemstillinger og psykotiske symptomer.

Dine ansvarsområder vil være:

 • Kontaktpersonsopgaver, herunder ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører
 • Kontaktpersonsopgaver, herunder ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører
Dyssegården
Tidens Psykologer ApS

Psykologer søges til privat praksis

Odense

Brænder du for at have samtaler med mennesker, har du klinisk erfaring, og har du lyst til at arbejde i privat praksis – så er vi måske stedet for dig.

Vores opgaver spænder vidt, men der er især tale om traditionelle terapeutiske individuelle behandlingsforløb, primært med privatpersoner som retter henvendelse til klinikken med ønske om hjælp i forbindelse med eksempelvis selvudvikling, kriser, sorg, stress, angst og depression.

Welmatch søger for Behandlingsskolerne ApS
Gem
Welmatch

Ledende psykolog til højt specialiseret skole og dagbehandlingstilbud

København

Ønsker du en meningsfyldt hverdag med ledelsesansvar og gode kollegaer? Brænder du for at hjælpe børn med særlige udfordringer og deres familier godt på vej?

Som ledende psykolog på Dagbehandlingsskolen Fortuna bliver det dit ansvar og opgave at sikre elevernes overordnede behandling. Det gør du i samarbejde med skolens 3 øvrige psykologer, som du også har ledelsesansvaret for.

Ved kommunale tilsyn er du med til at give et professionelt og trygt billede af hverdagen og den professionalisme Behandlingsskolerne gennem de sidste 20 år har leveret for rigtig mange børn, unge og deres familier - socialt, personligt og skolefagligt.

Gribskov Kommune

Psykologer til PPR i Center for Sociale Indsatser

Helsinge

PPR i Gribskov er en visionær PPR-afdeling, og vi tilbyder gode muligheder for at eksperimentere og bruge sin faglighed kreativt og samskabende. Vi arbejder på at minimere skriftlighed til fordel for interventioner i miljøerne.

Vi har en psykologfaglig ledelse, der viser medarbejderne stor tillid og udpeger en tydelig faglig retning for PPR. Vores tilgang er dels pædagogisk psykologisk og dels organisationspsykologisk og dermed i mindre grad klinisk orienteret.

Vi er en familievenlig arbejdsplads, og du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid.

Gribskov Kommune
Greve Kommune

Visiterende psykolog 37 timer

Som visiterende psykolog bliver du ansvarlig for visitation til både specialtilbud og -undervisning i Greve, specialundervisning i andre kommuner og visitation til dagbehandling.

Du indgår som fast medlem i CVI, Greve Kommunes centrale visitationsudvalg i samarbejde med leder af PPR, leder af familierådgivning og ledelse fra Center for Dagtilbud og skole.

Du har ligeledes opgaver i STU-visitationen, du har opgaver i udvalget for hjemmetræning, og du sidder desuden med i UTV-udvalget.

Det er vigtigt, at du har god føling med børne- og ungeområdet, du skal være skarp på de tilhørende lovgivninger, og du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med ledelsen af PPR.

Greve Kommune
Privat Psykiatrisk Center ApS

Sagsbehandler til privat psykiatrisk klinik

Høje-Taastrup eller Kongens Lyngby

Kunne du tænke dig at være et centralt knudepunkt for sagsbehandlingen i vores patientforløb og få hverdagen til at glide for alle involverede? Og vil du være en del af en større speciallægeklinik med høj faglighed og stort fokus på udvikling?

Du træder ind i en hverdag, som er præget af både skema- og fastlagte opgaver samt mulighed for at påvirke din egen rolle.

Det er dig, som er den administrative pendant til lægens patientforløb – og det betyder, at du får et stort ansvar for en organiseret og proaktiv sagsbehandling.

Privat Psykiatrisk Center ApS
Fonden Novavi

Misbrugsbehandlere søges til Nyborg fængsel og arrest

Nyborg

Vil du med på holdet? Novavi har genvundet opgaven som leverandør af misbrugsbehandlingen i Nyborg fængsel og arrest og ser frem til at kunne udvide behandlingsindsatsen.

Vi søger misbrugsbehandlere til vores døgnbehandling i Nyborg Fængsel fra 1. december 2023 eller 1. januar 2024 – og søger derudover en deltidsstilling til vores ambulante team fra 1. januar 2024.

Hovedopgaverne på behandlingsafdelingerne vil være:

 • At undervise og facilitere gruppeforløb
 • At gennemføre individuelle samtaleforløb
 • Journalføring og dokumentation
 • At tage del i hverdagen på afdelingen og støtte de indsatte i hverdagens små og store opgaver - både mentale og praktiske.
Tårnby Kommune

Autoriseret psykolog søges til Familiehuset

Kastrup

Brænder du for at arbejde helhedsorienteret og for styrkelse af indsatsen i Center for Børn og Familie i Tårnby Kommune til gavn for kommunens familier, børn og unge, så er dette job måske noget for dig?

Vores drøm er at skabe langt større sammenhængskraft og langt tættere forebyggende tværprofessionelt samarbejde i tæt samarbejde med familier, skoler og daginstitutioner.

Vi tilbyder, at du

 • Er en del af en mindre kommune, hvor der er korte veje til samarbejdet med samarbejdspartnere.
 • Er en del af et hus som løfter i flok, hvor åbenhed, sammenhold, humor og stabilitet vægtes højt.
Hejmdal Privathospital A/S

Klinikchef til Odense på Danmarks største psykiatriske privathospital

Har du ambitioner, ledererfaring, og gode samarbejdsevner? Er du et fagligt flagskib, og evner du at drive og implementere?

Dette er jobbet for dig, der har lyst og evner at tage ansvaret for drift, personaleledelse og faglig konsolidering af Hejmdals Odense Klinik, som en del af en privat virksomhed i forretningsmæssig, faglig og organisatorisk vækst.

Du vil være den nærmeste personaleleder for en stor og voksende, tværfaglig behandlergruppe bestående af 14 dedikerede og ambitiøse speciallæger, sygeplejersker, psykologer og administrativt personale, som alle går på arbejde for i fællesskab at gøre en forskel for vores patienter.

Kriminalforsorgen

Psykolog til kriminalforsorgens psykologkorps

Du vil få et indgående kendskab til de problemstillinger, der fylder for kriminalforsorgens forskellige medarbejdergrupper. Denne viden skal omsættes til målrettede initiativer, der har til formål at forebygge belastningsreaktioner og øge trivslen. På den måde er du med til at håndtere nogle af de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med arbejdet i kriminalforsorgen.

I dagligdagen kommer du til at løse mange opgaver selvstændigt, men du kan også få mulighed for at løse større opgaver i samarbejde med dine kolleger i psykologkorpset og andre interne samarbejdspartnere.

Opholdstedet Clemens – Den Selvejende Institution Clemens

Behandlingskoordinator med lyst til døgnarbejde

Lundby

Er du uddannet cand.pæd.pæd.psyk og har lyst til at kombinere din teoretiske viden med pædagogisk arbejde med vores børn og unge, så har vi måske jobbet til dig.

Vi søger en medarbejder, der brænder for at arbejde med børn og unge med svære traumer, adfærdsmæssige vanskeligheder og massive problematikker, der kræver en særlig indstilling fra de voksne, der er omkring dem.

På Gården bor vores børn og unge med de sværeste udviklings- og adfærdsmæssige forstyrrelser, der kræver tæt voksenkontakt, tydelige rammer og et velstruktueret miljø med fokus på at skabe sikkerhed, forudsigelighed og udvikling.

AS3 Work&Care

Psykologer - Randers/Viborg & Aalborg - Fastansættelse

Aalborg, Randers C, Viborg

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker med psykiske og/eller fysiske udfordringer? Og vil du samtidig elske at arbejde i et stærkt tværfagligt fællesskab med dygtige kolleger i en af Danmarks største psykolog-arbejdspladser?

I samarbejde med pensions- og forsikringsselskaber kommer du til at spille en betydningsfuld rolle i at behandle psykiske problemstillinger, der både kan være af privat og arbejdsrelateret karakter.

Falck Danmark A/S

Psykolog

Vi søger en psykolog til at dække opgaver omkring Køge og omegn i flere af Falck - Quick Cares afdelinger.

Du vil blive en del af en tværfaglig afdeling med bl.a. psykologer, fysioterapeuter og en jobkonsulent og skal betjene en borgergruppe der grundet fysisk og psykisk lidelse har vanskeligt ved at returnere til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder et fagligt udfordrende job under fleksible arbejdsbetingelser og mulighed for at indgå i et udviklingsorienteret psykologfagligt fællesskab

Falck Danmark A/S
Grønlands Selvstyre

Chefpsykolog søges til Aqqut i afdelingen Studenterrådgivningen

Vil du være chef for ca. 12 medarbejdere i den landsdækkende sociale- og psykologiske rådgivning – i daglig tale Studenterrådgivningen – med placering i Nuuk? Vil du udvikle rådgivnings- og behandlingstilbuddene for alle under uddannelse og borgere i Majoriaq-forløb?

Ledelsesmæssige opgaver er bl.a.:

 • Personaleansvar for de ansatte
 • Faglig udvikling og koordinering af den ansattes arbejdsopgaver
 • Afholdelse af udviklingssamtaler for de ansatte
Grønlands Selvstyre
CSM Midt Nord, S/I

Specialiseret psykiatrisk fysioterapeut søges til fornyet projektstilling

Aarhus

I samarbejde med ledelsen skal du stå for at videreudvikle og implementere et kropsterapeutisk tilbud med fokus på sund fysisk aktivitet, afspænding, affektregulering og kropsbevidsthed.

Medarbejderstaben består af psykologer, frivillig- og selvhjælpskoordinatorer, socialrådgiver samt sekretariat. Vi tilbyder et meningsfuldt og spændende arbejde i et velfungerende tværfagligt miljø, hvor prioritering af teamsamarbejde, faglig udvikling og supervision er en forudsætning.

PPclinic – en del af Aleris

PPclinic udvider med nye lokationer og større klinikker! Vi søger lige nu ambitiøse speciallæger i psykiatri til Esbjerg, Aalborg, Aarhus, Vejle og Gentofte

Som psykiater hos PPclinic vil du indgå i et kompetent og tæt team af andre speciallæger i psykiatri, psykologer og sygeplejersker, der alle arbejder med det fælles mål at levere sundhedsydelser af højeste kvalitet.

Vi kan tilbyde dig:

 • Spændende og resultatorienterede patientforløb, hvor du i høj grad vil bruge din tid med patienterne
 • Et stærkt fagligt arbejdsmiljø og gode rammer for behandling og faglig udvikling
Fonden Værket

Socialpædagog/pædagog, med erfaring indenfor psykiatrien, skizofreni og evt. tegnsprog

Skødstrup

Vi er et unikt enmandsprojekt, der fokuserer på at levere specialiseret støtte og omsorg til en ung mand på 29 år, som lever med skizofreni og er døv.

Som medarbejder i vores team vil du spille en central rolle i at hjælpe vores borger med at opnå større selvstændighed og livskvalitet. Din primære opgave vil være at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor vores borger med psykiske udfordringer kan udvikle sig og trives.

Vi tilbyder et meningsfyldt job med mulighed for at gøre en positiv forskel i menneskers liv samt professionel udvikling og træningsmuligheder.

Gem
OK-Fonden

Forstander til Esbernhus – socialpsykiatrisk bosted i Kalundborg

Vi er et botilbud for 30 voksne mennesker i alderen 20-85 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser.

Som ny forstander får du et stabilt fundament for at lykkes med drift, opgavevaretagelse og udvikling af Esbernhus i fremtiden. Vi har en velkonsolideret økonomi, stabil personaleomsætning samt lavt sygefravær.

På Esbernhus bliver du leder for 24 veluddannede medarbejdere.

OK-Fonden

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV