93 job matcher din søgning 93 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

CP Kelco
HR Generalist

CP Kelco, Lille Skensved

We are looking for a proactive and business-oriented HR Generalist with substantial knowledge of operational HR and also has the ability to be a trusted advisor to local managers and employees at our site in Skensved.

As HR Generalist you will support the entire employee lifecycle and help to ensure CP Kelco has appropriate HR Support on all matters relating to employment relations, administration, and recruitment. Furthermore, you will be responsible for:

 • Assists with the development and administration of programs, procedures, and guidelines to help align the workforce with the company’s strategy
 • Participate in HR team goals and objectives and assist to establish HR measurements to support the strategic goals
 • Drive the development of local HR policies in alignment with applicable regulations and global principles and maintain employee handbook
CP Kelco
Gem
Prescriba A/S
Prescriba søger psykologer, der ønsker at behandle i egen praksis

Prescriba A/S

Går du med ønsket om at arbejde i egen klinik? Søg ind i Prescriba’s landsdækkende psykolognetværk. Vi søger både autoriserede psykologer og psykologer under autorisation. Vi har ekstra fokus på at få flere samarbejdspartnere i Varde, Esbjerg, samt Lolland-Falster.

Prescriba er en Healthcare virksomhed, der udvikler og tilbyder psykologiske behandlingskoncepter til forsikrings- og pensionskunder. Som psykolog hos Prescriba har du mulighed for et fleksibelt arbejdsliv med faglig sparring. Vi søger psykologer der ønsker at behandle fx stress, angst og depression. Vores kunder og klienter har en stor spredning i alder og henvendelsesårsager.

Vi understøtter det bæredygtige arbejdsliv med selvbestemmelsesret til arbejdstid. Opgaverne består primært af klientforløb med terapi face-to-face, video- og telefonterapi, samt mulighed for akut- og krisebehandling.

Prescriba A/S
Høje-Taastrup Kommune Psykolog til mestringstilbud i Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats

Høje-Taastrup Kommune

Tror du på værdien af beskæftigelsesindsatsen? Har du klare, måske også afprøvede, perspektiver for udvikling af borgeres mestringskompetencer som en del af beskæftigelsesindsatsen?

Beskæftigelsesindsatsen tilbyder forløb til kommunens borgere tilknyttet Jobcenteret og har til formål at understøtte borgeres vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har forløb for både ny-sygemeldte borgere og for borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet pga. komplekse problemstillinger og/eller har et mangeårigt fravær fra arbejdsmarkedet.

Job og Sundhed tilbyder gruppeforløb, der har til formål at styrke borgeres mentale og fysiske mestringskompetencer. Vi tilbyder ikke individuelle borgerforløb, men har individuel kontakt med borgerne både før, under og efter gruppeforløbene, og vi samarbejder på tværs af den arbejdsmarkedsrehabiliterende indsats for at nå i mål.

Lejre Kommune Psykolog til PPR

Lejre Kommune, Kirke Såby

Vil du være med til at forme fremtidens PPR i Lejre Kommune?

Vi kan bl.a. tilbyde:
 • Kompetenceudvikling op til autorisationen og efterfølgende med specialisering for øje
 • Indflydelse på egne arbejdsopgaver, således at den enkelte har mulighed for at forfølge netop det, der har interesse
 • Kollegaer, mono- som tværfagligt, der gerne vil det gode samarbejde og prioriterer det gode fællesskab, fagligt samt socialt
 • Plads til fordybelse, hvor der i opgaveløsningen er tænkt tid ind til at opkvalificere egen praksis eller sammen med kollegaerne dykke ned i forskellige temaer, emner eller projekter

Vi ønsker os en kollega, som er uddannet psykolog (pr. 1. februar). Erfaring med PPR eller lignende er en fordel, men ikke en forudsætning. Du er motiveret for at arbejde tværfaglig internt og eksternt, og samtidig kan du løse opgaver selvstændigt.

Region Hovedstaden
Afdelingsleder søges til døgnafdeling på den specialiserede behandlingsinstitution Nødebogård, afdeling Søhuset

Region Hovedstaden, Fredensborg

Du kan blive en del af Nødebogård og være med til at gøre en kæmpe forskel for børn, unge og familier, der er særligt udfordret.

Målgruppen på Nødebogård er normaltbegavede børn og unge med komplekse psykiatriske diagnoser, hvoraf en del af børnene/de unge ikke har været i skole gennem længere tid eller meget sporadisk.

Behandlingen tager udgangspunkt i multiteoretisk tænkning, hvor behandlingen tilrettelægges individuelt, så barnet eller den unge bedst muligt kan arbejde med egen udvikling.

Som afdelingsleder i Søhuset vil du blive ansvarlig for at udføre behandlingen af op til ni unge mellem 12 og 22 år. Hvilket du skal gøre sammen med en personalegruppe med ca. 16 medarbejdere og i samarbejde med institutionens psykologer og socialrådgivere.

Region Hovedstaden
Politiets Efterretningstjeneste Faglig koordinator til Intern Sikkerhed i PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Vil du bruge dine kompetencer, hvor de gør en forskel? Kan du se dig selv være med til at beskytte PET mod udefrakommende trusler og dermed værne om nationens sikkerhed? Og vil du være med til at udvikle på vores interne sikkerhedskoncepter? Så er du måske vores nye faglige koordinator i Center for Intern Sikkerhed.

Vi tilbyder en rolle som faglig koordinator til Center for Intern Sikkerhed i PET. Vores kerneopgave er at passe på PET, så PET kan passe på Danmark. Sikkerhed er vores højeste prioriteret, og vi har derfor en stor berøringsflade i organisationen. Center for Intern Sikkerhed har det overordnede ansvar for informationssikkerhed, fysisk sikkerhed og personalesikkerhed i PET.

Din rolle bliver at koordinere, kvalitetssikre og udvikle indsatsen omkring afvikling af en lang række samtaler om sikkerhed og øvrige sikkerhedsindsatser.

AS3 Employment PSYKOLOG - Frederikssund - Fastansættelse

AS3 Employment

Som samarbejdspartner til jobcentre har vi i AS3 Employment specialiseret os i helhedsorienterede og tværfaglige forløb for sygemeldte og ledige. Vi har travlt og derfor søger vi lige nu en Psykolog til Frederikssund, som brænder for at hjælpe kandidater med psykiske og/eller fysiske problemstillinger tilbage på arbejdsmarkedet.   

Det primære mål er, at vores kandidater får skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver helt eller delvist raskmeldt eller på anden vis opkvalificeres og udvikler egen funktionsevne. Målet er, at der kan etableres tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinært job, praktik, uddannelse eller anden arbejdsmarkedsrettet indsats. 

Dine opgaver vil bestå af at:

 • Afholde opstartssamtaler, screene og udrede for på den måde at vide, hvad der konkret skal tages hånd om for at nå målet
 • Afholde individuelle psykologiske samtaler 
 • Undervise i hold for personer med stress, angst og depression
Gem
Vordingborg Kommune Psykolog søges til PPR

Vordingborg Kommune

Vi styrker PPR og opnormerer med endnu 1 psykologstilling. Vi søger 1 psykolog til PPR med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller snarest derefter. Arbejdstid på 30-37 timer efter aftale.

Hos PPR i Vordingborg Kommune får du mulighed for:

 • At blive en del af et stærkt tværfagligt fællesskab
 • At bidrage til udvikling af faglighed, metodiske tilgange og tilbud
 • At indgå i supervision og autorisationsforløb

Indsatserne i PPR er målrettet børn, unge og deres familier og med fokus på at understøtte de voksne omkring barnet. Vi arbejder med praksisnære indsatser og med udvikling af metoder og kompetencer i fællesskab med forældre, pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler.

Frederikshavn Kommune Psykolog til uddannelsesområdet i Center for Sundhed og Pleje

Frederikshavn Kommune

Sekretariatet i Center for Sundhed og Pleje søger en psykolog til SOSU-elevområdet. Stillingen er tidsbegrænset fra senest 1. februar 2022 til 31. december 2024 og på 37 timer om ugen.

Formålet med stillingen at støtte op omkring den enkelte elevs trivsel og fastholdelse i uddannelsesforløbet - primært gennem samtaler og sparring. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med samtaler og koblingen mellem psykologisk og pædagogisk intervention. Der vil være et særligt fokus på overgangene i elevforløbene, fx mellem skole og praktik mv.

Vi søger en person, der kan støtte, rådgive og vejlede vores SOSU-elever, der oplever personlige eller sociale udfordringer under uddannelsen. Samtidigt er det vigtigt, at vedkommende har personlige kompetencer til at kunne arbejde med elever i et aldersspænd fra 16-60 år.

Copenhagen Search Partners P/S
Chef til sundhedsfagligt rådgivningscenter

Copenhagen Search Partners P/S søger for Prescriba A/S i København

Er du den nye chef for Prescribas 45 dygtige medarbejdere i deres Rådgivningscenter i København? Er du en inspirerende og motiverende leder, som på en naturlig måde evner at bringe serviceniveauet til nye højder i samspil med de mange medarbejdere med baggrunde som psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere m.m.?

Som chef for Prescribas Rådgivningscenter, som også omfatter et call center, bliver du ansvarlig for rådgivningscenteret og de 45 dertil knyttede medarbejdere. Du bliver en del af et team, som yder psykologisk rådgivning og sundhedsløsninger til både store og små arbejdspladser i hele landet.

Det bliver dit ansvar at sætte rammerne og sikre optimal drift, der hjælper Prescriba med at løse deres mission i markedet. Du bliver ligeledes en del af firmaets ledelsesgruppe, hvor du på en naturlig måde bidrager sammen med resten af ledelsen i Prescriba.

TUBA Danmark
Ny landsleder

TUBA Danmark, København

Vi søger en ny overordnet leder for TUBA pr. 1. marts 2023, som skal sikre organisationens fortsatte udvikling til gavn for unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer.

TUBA er et landsdækkende tilbud om rådgivning og en interesseorganisation for unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. TUBA's kerneydelse er at tilbyde terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år. I 2023 er der ca. 50 årsværk, 150 frivillige (i TUBA) og et budget på 40 mio. kr.

Dine hovedopgaver:

 • Overordnet ansvar for den fortsatte udvikling af TUBA
 • Ansvar for drift og økonomi, herunder bevillinger fra såvel det offentlige som private fonde
 • Sikre et positivt samarbejde og et godt arbejdsmiljø blandt ledere og medarbejdere
TUBA Danmark
Center for Autisme/Incita Er du en ambitiøs og kommunikerende leder med arbejdserfaring fra autismeområdet?

Center for Autisme/Incita, Herlev

Og stortrives du både med forretning og mennesker? Så er det måske dig, vi søger efter til et job som områdechef i Center for Autisme/Incita.

Aktuelt søger vi en områdechef til afdelingen for rådgivning, udredning og kurser i Center for Autisme, hvor vi har 12 medarbejdere - heraf 7 specialiserede psykologer, hvoraf 1 er koordinator for faglig udvikling og supervision; 3 specialpædagogiske rådgivere; 1 sekretær og 1 forsker, som alle brænder for at gøre en forskel for autister, deres familier og fagfolk.

Vores nye områdechef skal have arbejdet med autismeområdet og have en akademisk uddannelse samt ledelseserfaring. Du har forretningssans, føler det naturligt at tage ansvar og sætter en ære i, at dine forretningsområder præsterer deres bedste, mens du samtidigt har stor respekt for medarbejdernes fagekspertise.

Hertha Bofællesskaber og Værksted Hertha Bofællesskaber søger medarbejder med tiltrædelse snarest muligt

Hertha Bofællesskaber og Værksted, Galten

Vi søger primært en pædagog, der er uddannet inden for Rudolf Steiners Socialterapi – eller som har erfaring med specialområdet, gerne psykiatri. Personer med antroposofisk baggrund vægtes.

Stillingen er på 25 timer pr. uge. Der vil være mulighed for at supplere op til fuld tid gennem vikar-vagter

Vi søger en medarbejder til et bofællesskab med i alt 12 voksne udviklingshæmmede. Der er tale om omsorgsarbejde, pleje og hyggeligt samvær.

Incita Vi søger psykologer med erfaring indenfor autismeområdet

Incita, Herlev

Vi er i gang med at udvide vores forretningsområder og søger i den forbindelse psykologer, som har erfaring i at arbejde med autister. Vores målgruppe er autistiske personer i alle aldre og med stor variation i funktionsniveau, komorbiditet, belastningssymptomer og livssituation.

Opgaver i stillingerne vil bl.a. være:

 • At rådgive personer med autisme ift. egen diagnose, udfordringer og ressourcer, forståelse af neurotypisk kommunikation og adfærd, stresshåndtering, konkrete strategier til at komme igennem vanskelige situationer, m.m.
 • At rådgive og undervise pårørende og fagpersoner om typiske problemstillinger ift. forskellige aspekter af autisme indenfor forskellige funktionsniveauer og i forskellige kontekster og tilbud.
 • Behandlende samtaler med autistiske unge og voksne ift. belastningssymptomer, komorbiditet og traumer, såfremt du har kvalifikationer og erfaringer med behandlingsforløb til personer med autisme.
S/I Hørhaven & Fond Vi søger en pædagogisk medarbejder

S/I Hørhaven & Fond, Ringsted

Hørhaven er et mindre social-psykiatrisk botilbud, godkendt efter §107 og §108. Hørhaven er en del af fællesskabet på Søtofte – beliggende i naturskønne omgivelser ved Gyrstinge sø.

Vores målsætning er at styrke vores beboere individuelt i det sociale gennem omsorgsfuld, livsunderstøttende og nærværende indsats. I Hørhaven er hverdagen klart og tydeligt struktureret. Dagligdagen er bygget op omkring praktiske gøremål, individuelle aftaler og socialt liv.

Du skal gerne have kompetencer inden for:

 • Voksenpsykiatri
 • Relation som pædagogisk redskab

Vores beboere er i alderen 40-65 år og har ikke behov for hjælp til personlig pleje, men socialpædagogisk støtte.

Gem
Rigspolitiet Autoriseret psykolog til Rigspolitiets Psykologtjeneste – Midt- og Vestjylland.

Rigspolitiet, Holstebro

Vil du være med til at forebygge belastningsreaktioner hos medarbejdere i dansk politi?

Din hverdag bliver varierende og kommer til at bestå af forskellige både planlagte og ikke planlagte opgaver. Du afholder bl.a. psykologiske debriefinger på politistationerne i forbindelse med arbejdsrelaterede, voldsomme hændelser.

Du afholder individuelle støttesamtaler med ansatte i politiet vedrørende arbejdsrelaterede problemstillinger samt obligatoriske mentale statustjek af beredskabsbetjente og politiskoleelever.

Derudover varetager du supervision for medarbejdergrupper med særligt belastende funktioner, for eksempel indsatsledere, kriminalteknikere, og medarbejdere, der arbejder med overgreb mod børn, indsatsleder og vagtchefer. Dette arbejde foregår både i Rigspolitiet og i politikredsene.

Velliv Sundhedskonsulent

Velliv, Ballerup

Er du uddannet sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog, eller har du en lignende social- eller sundhedsfaglig baggrund? Og søger du en ny måde at hjælpe mennesker på?

Hos Velliv hjælper vi vores sygdomsramte kunder godt igennem livet, når sygdom eller ulykke rammer. Vi ved nemlig, hvor krævende et sygdomsforløb kan være at komme igennem.

Derfor har vi blandt andet skabt Sundhedsteamet, som består af 6 dygtige sundhedskonsulenter, der støtter kunderne, når livet er svært. Vi lærer dig selvfølgelig op i alle processer, og du får en fast buddy, du kan sparre med. Når du er klar, får du dine egne kunder at arbejde med.

Halsnæs Kommune Psykolog til PPR

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vil du være en del af et dygtigt og rart arbejdsfællesskab?

Vi er et PPR-kontor, som har fokus på høj faglighed både inden for psykologfaget og i det tværfaglige.

PPR varetager et bredt spektrum af opgaver på 0-18-årsområdet i samarbejde med andre faggrupper. Vi yder rådgivning, vejledning og supervision til ledelser, lærere, pædagoger, forældre samt til børn og unge.

Vi er midt i en spændende proces omkring tættere praksissamarbejde med skoler og dagtilbud om inkluderende fællesskaber og mellemformer. Endvidere laver vi vurderinger af børn og unges behov for specialundervisning. Vi tilbyder også undervisning og temadage på skoler/dagtilbud på tværs af afdelinger. 

PPR Halsnæs tilbyder også terapeutiske forløb ift. angst, skilsmisser, sorg, samtaler med unge, Theraplay. Vi er en del af STIME-partnerskabet med psykiatrien, som uddanner bl.a. psykologer til at varetage behandleropgaver ude i kommunerne.

Bülowsvej – for børn og familier Familiebehandler søges til Familietilbuddet – Døgn

Bülowsvej – for børn og familier, Frederiksberg

Bülowsvej – for Børn og Familier er kendetegnet ved ansvarlighed, anerkendelse, faglighed og omsorg. Vores vision er; at gøre det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

I Familietilbuddet – Døgn har vi plads til 3 familier/6 personer. Teamet består af 4 familiebehandlere og afdelingslederen. Opgaverne for familiebehandlerne består primært i at yde familiebehandlingsforløb til familier via familiesamtaler, familieaktiviteter, råd og vejledning, praktisk-pædagogisk støtte, samt afdækning og observationer af familiens relationer, ressourcer og udviklingsmæssige behov.

Vores ydelser er fleksible og tilrettelægges efter den enkelte families behov. Du skal være indstillet på, at opgaver kan variere - eksempelvis at behandling også kan foregå helt eller delvist i familiens eget hjem.

Idrætsakademiet
Psykolog med afdelingslederfunktion

Idrætsakademiet, Herlev

Psykolog med afdelingslederfunktion søges til skole-dagbehandlingstilbuddet Idræts – og uddannelsesakademiet.

Vi søger en psykolog med massiv erfaring inden for området børn og unge med psykiatriske lidelser, autismespektrum- og andre udviklingsforstyrrelser. Vi er i rivende udvikling og ved, at omstrukturere vores forskellige tilbud og i den forbindelse, har vi brug for en psykolog, der gerne vil være med inde i maskinrummet, hvor den øvrige ledelse arbejder fra.

Vores nye psykologs/afdelingsleders opgaver bliver bl.a., at udarbejde udviklings- og behandlingsplaner, dokumentere resultater, udvikling og læring hos vores elever. Udarbejde statusrapporter og afholde netværksmøder med alle vores samarbejdspartnere, hvor mange aktører, tværfaglighed m.m. udgør en stor kompleksitet.

Idrætsakademiet

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV