Jobglæde

Hvad skal du gøre, hvis du oplever græn­se­over­skri­den­de adfærd på arbejde?

Det kan være forfærdeligt at gå på arbejde og slå al jobglæde ihjel, hvis en kollega eller din chef går over dine grænser. Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du oplever grænseoverskridende adfærd.

84% svarede i vores undersøgelse fra sommeren 2020, at de havde oplevet en chef, der er gået over grænsen, og mange flere har sikkert oplevet en kollega, der har gjort det samme. Her får du lidt stof til eftertanke og nogle råd af kommunikationsrådgiver Vibeke Hartkorn til at håndtere grænseoverskridende adfærd.

 1. Er det, hvad man kan forvente på en arbejdsplads?
 2. ”Vi går på arbejde for at skabe resultater og bruge vores faglighed, og en vigtig del af det at gå på arbejde er, at vi mødes med mange forskellige typer af mennesker, vi måske aldrig havde valgt at ses med privat. Derfor kan vi ikke undgå at ’slå os’ på nogle af dem. Og så skal vi lære at håndtere det. Måske skal vi arbejde med os selv og vores egen udvikling og lære at sige fra, så vi bliver bedre til at håndtere den forskellighed og bliver robuste. Men det betyder ikke, at vi skal finde os i alting,” siger Vibeke.

 3. Ser andre det samme, som du ser?
 4. ”Tjek det, du oplever eller føler, af med en person, du har tillid til, og som du ved ikke vil bruge det, du fortæller, mod dig i en magtkamp. Spørg, om de ser det samme som dig? Oplever de det samme som dig?” siger Vibeke.

 5. Skal du påpege den grænseoverskridende adfærd på stedet?
 6. ”Hvis du føler, noget er ubehageligt, har du ret til at sige det. Du er mere tilpas, hvis du har sat en grænse. Tolk ikke på, hvad andre siger eller gør, og fej ikke det, du oplever, af. Hvis du oplever det som ubehageligt, at der bliver kigget på dine bryster frem for dine øjne, så skal du sige, det er ubehageligt. Call the act!” råder Vibeke.

 7. Kan du sige det til din chef, eller skal du gå til din faglige repræsentant eller HR?
 8. ”Lad være med at sige noget til din chef, medmindre du har tillid til, at din chef kan tage imod det med positiv åbenhed. Hvis du tror, din chef siger ’Det er uacceptabelt, sådan gør vi ikke her’, så har du sandsynligvis en empatisk chef, der kan tage handling på din oplevelse. Men hvis du tror, svaret er nej, så gå til din tillidsrepræsentant eller HR. Hvis du tror, din chef på et afdelingsmøde vil gengive din historie, nævne dit navn og spørge, om andre har oplevet det samme som dig, så føler du dig måske udstillet. Hvis det er din chef, der er grænseoverskridende, så overvej, om det er klogt at gå til din chef først,” siger Vibeke.

 9. Når du siger noget, så hold dig til det faktuelle.
 10. ”Fortæl, hvad der er sket – renset for følelser, tanker og gætteri/fortolkninger. ’Det var tirsdag den 17., klokken var 14.30, og X kom hen til mig og råbte det og det', forklarer Vibeke.

Tip til dig, der har grænseoverskridende oplevelser i arbejdsdagen:

 • Skriv ned, hvad du oplever. Med tiden tager dine følelser over og påvirker din hukommelse, og så er dine noter et godt værktøj at støtte sig op ad.

Hvem er Vibeke Hartkorn?

Vibeke Hartkorn er selvstændig kommunikationsrådgiver, bestyrelsesmedlem og forfatter til 3 bøger om personlig gennemslagskraft og lederkommunikation. Hun arbejder også som coach og rådgiver med at fremme karriereudvikling, træne personlig gennemslagskraft og stakeholder-kommunikation, og så har du måske set hende som nyhedsvært i TV Avisen.

84 % har oplevet en chef, der er gået over grænsen.

Har du oplevet en chef, der er gået over dine grænser på en måde, du ikke synes var i orden? Antal respondenter Procent
Ja 2.138 84%
Nej 333 13%
Ved ikke 73 3%
I alt 2.544 100%
Undersøgelsen blev gennemført i Jobindex Spørgepanel i sommeren 2020.

Hvad er grænseoverskridende adfærd?

Grænseoverskridende adfærd fra en chef kan opleves på mange niveauer. I Jobindex’ undersøgelse om jobglæde og ledelse kunne respondenterne ud over at sige ja eller nej også frivilligt udfylde et fritekstsvar. Det gjorde flere hundrede, og svarene inddeler sig i nogle temaer, og grænseoverskridende chefer er gået over grænsen på grund af:
      
 • verbal overfusning, utilregnelighed, aggressivitet, beskyldning for tyveri, psykisk terror, nedsættende tale, mobning, tilsvining, hånlighed/sarkastiske bemærkninger, bagtaleri, manipulerende, lyvende eller truende adfærd, humørsyg, hentydninger
 • uærlighed, brudte aftaler/fortrolighed, ikke til at stole på, illoyalitet, tager æren for andres arbejde, uvederhæftighed
 • overdreven kontrol og dårlig planlægning fra lederens side – dobbeltarbejde, micro-management, overvågning, omstødelse af beslutninger, opgaver uden oplæring/kompetencer/arbejdsredskaber, urealistiske deadlines, nye aftaler indgået uden info til medarbejderen, overarbejde påkrævet sent/på vej ud ad døren, pålagt/presset til arbejde i ferie/under sygdom
 • uønsket (fysisk) kontakt – massage, kram, kys, berøringer, ’nus i nakken’, tilnærmelser/tilbud om sex, overskridelse af personligt rum
 • respektløshed – at blive ignoreret, afbrudt, udsmidning af personlige effekter fra arbejdspladsen, ingen værdiansættelse af bestemte typer arbejde, ingen ros/tak for overarbejde
 • alkohol/hash/trusler/påbud om at begå ulovligheder, sexchikane, forskelsbehandling pga. køn, racistiske/homofobiske bemærkninger, blev slået, fik tilsendt fotos af kønsdele.

Læs også