Jobglæde er afgørende for dine medarbejderes trivsel!

Medarbejderne er en virksomheds største asset, og vi mener, at jobglæde baner vejen til en succesrig virksomhed. Ledere, der ikke mener jobglæde er vigtigt, skal huske, at jobglæde går i bundlinjen.

Vi lader ikke dig som leder alene. På denne side finder du råd til at øge jobglæden, muligheden for at kortlægge jobglæden i din virksomhed og anden nyttig viden om, hvad der skal til for at få de gladeste arbejdspladser med høj jobglæde. Kig med, for vi opdaterer løbende med relevant viden og support, så du og din virksomhed også kan være med på missionen!

Jobglæderapporter

Hvordan ser kandidaterne på jobglæden i din branche?

Hvor stærkt er jeres employer brand, hvordan opfatter kandidaterne jeres branche, og hvor skal I reagere for at forebygge rekrutteringsudfordringer fremover?

Som leder har du et ansvar

Jobindex ønsker at engagere Danmark i en fælles mission, hvor vi sammen fremmer jobglæden. Vi sætter fokus på det ved landsdækkende tv- og biografkampagner, for vi mener, at det er uhyr vigtigt med jobglæde på de danske arbejdspladser.

I øjeblikket stiller vi ekstra skarpt på emnerne favorisering, grænseoverskridende adfærd, onboarding og ensomhed.

Arkitekt: Der er en klar sammenhæng mellem fysiske rammer og jobglæde

De fysiske rammer har stor indflydelse på, hvordan medarbejderne trives, kommer i flow og oplever arbejdspladskulturen, hvilket er endnu et af udgangspunkterne for høj jobglæde.

Brug din Virksomhedsprofil som din talent pipeline

Din virksomheds brand er uhyr vigtigt, når det drejer sig om at tiltrække de bedste kandidater og få dem til at sende en ansøgning. Jobglæde gør den store forskel – og du kan få din Virksomhedsprofil til at arbejde for dig.

Vis jobglæden!

Lad os sammen sætte spotlight på de arbejdspladser, hvor medarbejderne er glade. Glade arbejdspladser er rare at være en del af – og jobglæde smitter direkte af på resultaterne. Derfor vil vi gerne vise, hvor de glade og gode arbejdspladser findes.