Arkitekt: Der er en klar sam­men­hæng mellem fysiske rammer og jobglæde

De fysiske rammer har stor indflydelse på, hvordan medarbejderne trives, kommer i flow og oplever arbejdspladskulturen, hvilket er endnu et af udgangspunkterne for høj jobglæde, ifølge arkitekt Signe Blomquist. At gode kontorer desuden kan lette rekrutteringen og give gladere kunder, er endnu en god grund til at hoppe med på trenden og arbejde aktivt med at designe fysiske rammer, der øger jobglæden.

Signe Blomquist er Head of Interior and Workspace Design i Henning Larsen Architects, og hun ser en klar sammenhæng mellem, hvordan virksomheder vælger at indrette deres lokaler og medarbejdernes jobglæde. Hun spotter desuden en trend blandt de virksomheder, hun arbejder sammen med.

”Vi oplever, at vores kunder er blevet meget bevidste om den effekt, indretningen kan have på bundlinjen. Man betragter i langt højere grad kontorindretning som en investering i medarbejderne, end man gjorde tidligere,” siger Signe Blomquist.

Rammer kan facilitere jobglæde, employer branding og kundetilfredshed

Et godt designet arbejdsmiljø er ikke kun et spørgsmål om bundlinjen – det kan øge jobglæden og til og med bruges i rekrutteringen.

”Bevidstheden om, at en vellykket kontorindretning kan øge jobglæden, tiltrække den bedste arbejdskraft, give bedre arbejdsflow og i sidste ende også sikre flere glade kunder, gør virksomhedsejerne interesserede i at gå det ekstra skridt, der skal til, for at skabe de helt rigtige rammer for deres virksomhed,” siger Signe og fortsætter med at beskrive det vigtigste, en virksomhed bør tænke på, når de designer deres fysiske rammer.

Krifas hovedkontor ved Århus og LEGOs hovedkontor i London er designet til at øge samarbejdet mellem medarbejdere og give fleksible arbejdszoner for forskellige typer af arbejde, og de er eksempler på det, Signe beskriver.

Jobglæden skabes i de fysiske omgivelser, i interaktionen mellem kolleger og i tilfredsheden med det arbejdsflow, rammerne muliggør

Signe Blomquist, Head of Interior and Workspace Design hos Henning Larsen Architects

”Man skal designe kontorerne ud fra medarbejdernes forskellige behov og understøtte deres forskellige arbejdsopgaver og samtidig understøtte virksomhedens kultur og identitet ved at skabe fysiske rammer, der afspejler virksomhedskulturen – man skal helt enkelt designe omgivelser, hvor medarbejderne har lyst til at opholde sig,” siger hun.

Et kig ind i fremtiden

Signe ser to ting i krystalkuglen – den ene er virksomhedernes unikke særtræk, og den anden er bæredygtighed.

”Jeg tror, udviklingen inden for kontorindretning i stigende grad kommer til at omhandle kulturen i virksomheden – hvad er det for en virksomhed, og hvordan kan vi oversætter det til rum og indretning,” siger hun.

Den moderne arbejdsplads er, ifølge Signe, en arbejdsplads, der tager højde for det behov, den enkelte medarbejder har for at kunne arbejde i flow og derigennem opleve jobglæde. Hun mener derfor, det er vigtigt at se på, hvilke fysiske omgivelser der skal til, for at arbejdet kan udføres hensigtsmæssigt for den enkelte. Her er det ikke uvæsentligt, hvilke møbler der vælges til indretningen, og hvordan planløsningen udformes. Hvilket peger i retning af hendes andet kig i krystalkuglen.

”En anden væsentlig udviklingsretning er den bæredygtige tilgang til indretning. Her kommer vi til at se højere krav til certificeringer både med hensyn til indeklima, men også i forhold til de møbler, vi kommer til at benytte i indretningen,” siger hun.

Og trenden bliver ikke mindre ifølge Signe, der nikker til den nye generation af arbejdskraft – de digitale nomader, som har perifer tilknytning til deres fysiske arbejdsplads – og sammenfatter samtidig essensen af fysiske omgivelser og jobglæde.

”Nogle arbejdspladser oplever, at kun 30 % af medarbejderne møder ind på kontoret i løbet af en arbejdsuge. Den tendens stiller endnu højere krav til, hvordan vi indretter vores kontorer. Vi skal i langt højere grad skabe arbejdspladser, hvor vi har fokus på kulturen og identiteten i rummene. Ved at skabe et tilhørsforhold, en destination for medarbejderne, har vi i langt højere grad mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Jobglæden skabes i de fysiske omgivelser, i interaktionen mellem kolleger og i tilfredsheden med det arbejdsflow, rammerne giver mulighed for at komme ind i,” afslutter hun.