CV, Jobsøgning
Zig-zag CV tænder ad­var­sels­lam­per hos ar­bejds­gi­ve­ren

Er dit CV præget af flere korte ansættelser, hvor du har zig-zagget dig vej mellem jobbene, så vil det tænde advarselslamper hos arbejdsgiverne. Du kan dog gøre dit til at få dem slukket igen.

”Et zig-zag CV tænder flere forskellige advarselslamper hos arbejdsgiverne. For det første er der bekymringen for, at vedkommende simpelthen ikke kan bide sig fast noget sted på grund af manglende resultater. For det andet er der en bekymring om, hvorvidt der er tale om en rastløs type, der aldrig helt finder sig tilpas med de job, vedkommende lander i – eller har svært ved at indgå på helt normalt vis på en arbejdsplads,” siger Morten Ballisager, der er direktør i konsulenthuset Ballisager, som er specialiseret i rekruttering og karriererådgivning.

På plussiden hører, at man som kandidat har en lang række forskellige erfaringer i forskellige kulturer, understreger Morten Ballisager, der dog ikke mener, at det er det første, arbejdsgiveren vil tænke på ved synet af et cv med mange kortvarige ansættelser.

Hvert år foretager Ballisager en rekrutteringsanalyse med det formål at undersøge virksomhedernes rekrutteringsproces og præferencer - for at give jobsøgere et indblik i, hvad ”den gode henvendelse” kræver.

I 2014 deltog 724 virksomheder i analysen, som viste, at virksomhedernes største ”turn off” er, når kandidaten har mange korte ansættelser – 73 procent af virksomhederne mente, at det var et problem.

”At kandidaten har mange korte ansættelser vægtes dobbelt så tungt som eksempelvis, hvorvidt kandidaten er overkvalificeret (33 procent), bor mere end en times kørsel væk (33 procent), har været uden arbejde i mere end 10 procent af sit liv (31 procent) og tidligere har været sygemeldt med stress (28 procent),” som det fremgår af analysen.

Agér bedst muligt fremadrettet

Sidder du med et zig-zag CV lige nu, er det selvfølgelig umuligt at gøre noget ved det rent faktuelle, men fremadrettet kan du agere på den bedst mulige måde over for en kommende arbejdsgiver.

”Læg en søge-strategi, hvor du stiller sigtekornet efter de mindre virksomheder. De er nemlig knap så bekymrede over mange korte ansættelser. Her ser man en større ”loyalitetsforventning” hos de store virksomheder,” siger Morten Ballisager og tilføjer, at man skal bruge sit netværk aktivt.

Så er der nemlig en tendens til, at du er på banen personligt, før dit CV bliver nærstuderet af arbejdsgiveren, og det er ifølge Morten Ballisager en klar fordel, da man i de klassiske ansættelsesprocesser allerførst sorterer ud fra CV’et.

Drop bortforklaringerne

Han mener ikke, at du skal prøve at bortforklare de mange korte ansættelser i dit CV, når du skriver din ansøgning.

”Det vil bare sætte fokus på en mulig problematik i dit kandidatur. Husk i stedet for at fokusere på dine forcer, og hvad de positivt kan få ud af, at du er på deres arbejdsplads,” siger Morten Ballisager, der også råder til, at du er ærlig til samtalen, hvis der bliver spurgt ind til de korte ansættelser, fordi det lønner sig i længden.

Sørg også for, at der er overensstemmelse mellem det, du siger, og det, dine referencer siger.

Analysen spurgte også ind til, hvornår dét at være ledig er et problem for en jobsøger, og her tegner svarene fra virksomhederne et tydeligt billede af, at hvis du har været ledig i mere end seks måneder, så stiger bekymringen hos virksomheden – har du været ledig i kortere tid end det, kan du være mere rolig:

”Er du nyligt blevet ledig, så tæller dette minimalt for virksomhederne (1 procent) i vurderingen af en kandidat. Ved fire-seks måneders ledighed vægtes ledighed negativt hos yderligere otte procent af virksomhederne, og man kan konkludere, at kun ni procent af virksomhederne vurderer, at op til seks måneders ledighed er et problem. Efter seks måneders ledighed stiger bekymringen hos virksomhederne med en faktor tre – fra 8 procent til 23 procent. 71 procent vurderer mere end et års ledighed som problematisk,” fremgår det af undersøgelsen, hvor 29 procent af virksomhederne slet ikke ser ledighed som et minus i en vurdering af kandidaten.

Ifølge Morten Ballisager er fire år den perfekte varighed i et ansættelsesforhold.