Øvrigt

Ud­læn­din­ge får adgang til ikke-ek­si­ste­ren­de job

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har føjet titler som folkeskolelærer og sygeplejerske til den såkaldte positivliste – en liste over de stillingsbetegnelser, hvor Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft. Dansk Sygeplejeråd kan dog ikke få øje på nogen ledige sygeplejerskestillinger.

”Det er grotesk og uanstændigt både over for vores egne sygeplejersker, der har været nødt til at flytte til udlandet for at få job, og over for udenlandske sygeplejersker, der fejlagtigt tror, at de kan få job i Danmark.”

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd (DSR) Anni Pilgaard blev meget overrasket og ikke særligt begejstret, da hun så, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering havde føjet titlen sygeplejerske til den såkaldte positivliste; en liste over stillingsbetegnelser, hvor Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft.

At sygeplejerske-titlen er kommet på positivlisten betyder, at sygeplejersker uden for EU har lettere ved at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Udover sygeplejersker er folkeskolelærere blandt de nye tilføjelser til positivlisten, der blev opdateret den 1. januar i år.

Listen, der stammer fra en tid med højkonjunktur og lav ledighed, revideres to gange årligt ved at Arbejdsmarkedsstyrelsen spørger en række arbejdsgivere, om de har haft svært ved at rekruttere medarbejdere. Hvis mere end én arbejdsgiver i en region har haft problemer – og der samtidig ikke er høj arbejdsløshed – kommer faggruppen på positivlisten. I DSR forholder man sig undrende til, at der skulle være sygeplejerske-stillinger, der ikke kan besættes:

”Vi følger ledighedstallene tæt. Sidste år i januar gik 90 procent af alle dimittender direkte ud til arbejdsløshed. Vi har ledighed i hele landet, så jeg kan ikke rigtigt få tallene til at passe,” siger Anni Pilgaard.

Danske sygeplejersker finder job i Norge

Anni Pilgaard har selv været med til at planlægge en mulig rekruttering fra udlandet og ville bakke op om lempede regler for opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske sygeplejersker, hvis de ledige stillinger i Danmark fandtes.

Men i de senere år har fokus ikke været på import af sygeplejersker, men snarere eksport af danske sygeplejersker til for eksempel Norge, Sverige og Tyskland – ifølge Anni Pilgaard har DSR har sendt mellem 500 og 1.000 danske sygeplejersker til Norge, fordi de ikke kunne finde job i Danmark:

”Hvis det passer, at vi har job til sygeplejersker i Danmark, kan jeg da godt tænke, at det er besynderligt, at jeg som repræsentant for DSR har været med til at eksportere højt kvalificerede unge nyuddannede sygeplejersker til Norge – og det må føles endnu mere underligt for sygeplejerskerne,” siger Anni Pilgaard.

Vi kommer til at mangle sygeplejersker

I løbet af tre år er antallet af danske sygeplejersker, der har fået norsk autorisation, steget med 220 procent. Det kræver ingen ekstra eksamen eller prøve at arbejde som sygeplejerske i Norge; er man kvalificeret i Danmark, er man det også i Norge.

De mange sygeplejersker, der har fået job i for eksempel Norge og Sverige, har fået ledigheden blandt sygeplejersker herhjemme til at falde en smule – samtidig yder DSR en massiv indsats for at fastholde de nyuddannede i faget ved hjælp af for eksempel løntilskud, jobrotation og virksomhedsbesøg:

”Vi gør meget for at fastholde de nyuddannede i faget, for undersøgelser viser, at de forlader faget, hvis de ikke får arbejde rimeligt hurtigt – og det er vores skøn, at vi om tre-fem år kommer til at mangle sygeplejersker, fordi befolkningen bliver ældre, og gennemsnitsalderen for sygeplejersker er relativt høj.”

Anni Pilgaard tilføjer, at udenlandske sygeplejersker til den tid skal være mere end velkomne. Indtil da regner hun med, at der kommer en revidering af positivlisten, så den hænger bedre sammen med virkelighedens arbejdsmarked.