Ny i jobØvrigt

Uden­land­ske stu­de­ren­de vil arbejde i Danmark

En undersøgelse fra Momentum – Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev – viser, at de udenlandske studerende på handelshøjskolen CBS gerne vil blive og arbejde i Danmark, når de er færdige med deres studier.

77 procent af de adspurgte udenlandske studerende på CBS i København kunne godt tænke sig at bo og arbejde i Danmark, når de er færdige med deres studier. Det viser en rundspørge, foretaget af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum i samarbejde med karrierecentret på CBS.

334 udenlandske studerende fra 52 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen. Tallene vækker begejstring hos uddannelsesminister Morten Østergaard (R) – han foreslog i slutningen af 2011, at de studerende skal have mulighed for at blive i Danmark i op til tre år efter, de har færdiggjort deres uddannelse, mens de søger arbejde.

”Det er oplagt at starte med udgangsdøren på vores egne uddannelsesinstitutioner, hvis vi vil sikre os en andel af den højtkvalificerede udenlandske arbejdskraft. Og de her tal viser jo tydeligt, at her er en talentmasse, som vi burde have rigtig gode forudsætninger for at få fat i. Det er så bare beklageligt, at det står i kontrast til, hvor gode vi hidtil har været til at fastholde de studerende efter endt uddannelse,” siger Morten Østergaard til Momentum.

Ifølge Udlændingestyrelsens hjemmeside – Nyidanmark.dk – kom der langt flere udenlandske studerende til Danmark i 2011 sammenlignet med 2010.

”Danske universiteter er populære i udlandet. Antallet af studerende fra lande uden for EU, der skulle starte på danske universiteter i september i år (2011, red.), steg med 23 procent i forhold til 2010. Fra januar til september fik 3.124 studerende således en tilladelse mod 2.539 i samme periode i 2010,” lyder det på Nyidanmark.dk.

Udviklingen skal sættes i relief, da 2010 var et historisk år med en stigning i antallet af studerende på 44 procent i forhold til året før, og det tal er altså nu overgået i 2011.

Målrettet arbejde

USA er blandt de største nationaliteter blandt de studerende, der skulle starte den 1. september 2011 – og i øvrigt er Kina og Tyrkiet store studienationaliteter.

”Vi har arbejdet målrettet på at understøtte Danmarks bestræbelser på at tiltrække dygtige udenlandske studerende, og jeg er glad for, at vi er lykkedes med det igen i år,” siger centerdirektør Inge Bruhn Thomsen fra Udlændingeservice, Erhverv & Studie – på Nyidanmark.dk.

Direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Jørgen Søndergaard, beskæftigede sig ifølge Momentum med arbejdskraftpotentialet i de udenlandske studerende på de videregående uddannelser – som formand for Arbejdsmarkedskommissionen fra 2007 til 2009. Han mener, at undersøgelsen fra CBS og Momentum skal tages med det forbehold, at deltagerne i undersøgelsen kan tænkes at være mere positive over for at blive i Danmark end de udenlandske studerende generelt – men:

”Vores forventning var også, at det burde være muligt at fastholde en større del af de internationale studerende, hvilket den her undersøgelse også indikerer. Lykkes det, vil det være godt nyt, da de internationale studerende både kan bidrage til at øge arbejdsstyrken og øge statens indtægter, såfremt de altså får et arbejde,” siger Jørgen Søndergaard til Momentum.

Ifølge Dansk Erhverv viser forskning fra CBS, at produktiviteten i virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft, er mellem 5 og 15 procent højere end i sammenlignelige virksomheder, der ikke ansætter udenlandsk arbejdskraft.

”Tilsvarende viser Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger, at hver udenlandsk videnarbejder skaber to job i værtslandet. Det er med andre ord en guldrandet forretning for Danmark at hyre og holde på udenlandsk videnarbejdskraft. Vejen frem er at knytte bånd mellem udenlandske studerende og danske virksomheder under studierne i form af studiejob, praktikophold og gæsteundervisning,” lyder det på Dansk Erhvervs hjemmeside.