OpsigelseØvrigt

Uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re skaber jobs i Danmark

Mange danske virksomheder er, ifølge Dansk Industri, dybt afhængige af at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark. Det er med til at skabe vækst og arbejdspladser her i landet.

Uden dem ville mange danske virksomheder stå med et alvorligt problem: De udenlandske medarbejdere er nemlig med til at skabe vækst og endnu flere danske arbejdspladser her i Danmark, fordi de for eksempel kan komme med viden og kompetencer, som vi ikke besidder og dermed skabe en vækst, som ellers ikke ville være blevet skabt. Sådan lyder det fra Dansk Industri, der oplever, at mange af deres medlemmer er dybt afhængige af at kunne tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet.

Uden dem ville mange danske virksomheder stå med et alvorligt problem: De udenlandske medarbejdere er nemlig med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Sådan lyder det fra Dansk Industri, der oplever, at mange af deres medlemmer er dybt afhængige af at kunne tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet.

”Det betyder rigtig meget for virksomhederne, fordi det netop skaber vækst og dermed arbejdspladser i Danmark – også til danskerne. Der er allerede i dag et stort behov for højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark, og det vil tiltage de kommende år,” siger Claus Aastrup Seidelin, der er konsulent inden for Arbejdsmarkedspolitik i Dansk Industri.

Nogle af de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, er efterspurgt af virksomhederne, fordi de besidder kompetencer, som man ikke har og har uddannet her i Danmark. Det kan også være, at der simpelthen ikke bliver uddannet nok med bestemte kompetencer, og at virksomhederne derfor er nødt til at vende blikket mod udlandet.

”Derfor er det vigtigt at sikre virksomhederne hurtig og nem adgang til de udenlandske medarbejdere,” siger Claus Aastrup Seidelin og henviser til regeringens reformudspil, der lægger op til at gøre det hurtigere og lettere for virksomhederne at ansætte højt kvalificeret arbejdskraft fra hele verden.

Skarp konkurrence om internationale talenter

”Det er noget, vi har arbejdet for længe, og som, vi mener, er vigtigt for dansk erhvervsliv. Vi er i hård konkurrence om de internationale talenter. De kommer ikke af sig selv, og der er vi nødt til at være knivskarpe på mange områder, hvis vi skal vinde kampen om at få dem hertil” siger Claus Aastrup Seidelin.

Noget af det, som Dansk Industris medlemmer har efterspurgt længe, og som Dansk Industri har anbefalet til Virksomhedsforum for enklere regler, er en fasttrack ordning, hvor de udenlandske eksperter man ansætter, kan gå i gang fra dag ét, mens deres ansøgning om opholdstilladelse bliver behandlet.

”Det er en hæmsko lige nu, at de udenlandske medarbejdere skal vente her i Danmark, før deres papirer er i orden, før de kan gå i gang med at arbejde,” siger konsulenten og henviser til en undersøgelse fra World Economic Forum, hvor Danmarks evne til at fastholde og tiltrække internationale talenter ligger under middel i forhold til vores nabolande.

Bekymringen skal tages alvorligt

Den placering bekymrer Claus Aastrup Seidelin:

”Vi er dybt afhængige af vores eksport i Danmark, og derfor skal man tage den bekymring alvorligt: Vi er nødt til at gøre det hurtigere og nemmere for virksomhederne at kunne ansætte udenlandske medarbejdere fra hele verden,” understreger han.

I Dansk Industri mener man i øvrigt, at politikerne skal tage fat om ”problemets rod” og sænke topskatten, og man henviser til, at Produktivitetskommissionen for nyligt har peget på, at den høje danske topskat hæmmer produktiviteten. To af de i alt 25 anbefalinger fra Produktivitetskommissionen lød ifølge Altinget:

  • Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over landegrænserne.
  • Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, blandt andet ved at omlægge fra skatter på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst.