Øvrigt

Uden uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re ville mange re­stau­ran­ter lukke

Udenlandske statsborgere udgør så stor en andel af arbejdskraften på hoteller og restauranter, at mange af dem ville være nødsaget til at lukke, hvis ikke de udenlandske medarbejdere var der.

Hver femte medarbejder på restauranterne i Danmark er udenlandsk statsborger, og det er så stor en andel, at mange af restauranterne ville lukke, hvis ikke den udenlandske arbejdskraft var der. Det viser en analyse, som Dansk Industris nyhedsbrev Agenda har foretaget. Lægger man de ansatte til, der er indvandrere, men som har fået dansk statsborgerskab, stiger andelen yderligere. Så er det næsten hver fjerde medarbejder på restauranterne, der er indvandrer.

”Havde vi ikke mulighed for at trække på udenlandsk arbejdskraft, eller begrænsede man den, ville vi få store problemer. Vi ville i høj grad mangle arbejdskraft, og vi ville være nødt til at lukke mange aktiviteter ned eller forringe vores produkt,” siger Jens Zimmer Christensen til EPN.dk.

Jens Zimmer Christensen er hoteldirektør og formand for brancheforeningen Horesta, der repræsenterer danske hoteller og restauranter.

Danskerne takker nej til jobbene

En af årsagerne til, at det ville føre så drastiske konsekvenser med sig, hvis ikke de udenlandske medarbejdere arbejdede i hotel- og restaurationsbranchen er, at det er svært at få danskere til at tage jobbene.

”Det er svært at tiltrække danskere til nogle af stillingerne, må jeg desværre konstatere. Sådan har det altid været. Job som for eksempel opvasker og rengøringsassistenter er ikke prestige job, selv om det er vigtige job for branchen. Dertil kommer også de skæve arbejdstider,” siger han til EPN.dk.

For nyligt kunne vi her på Jobindex berette om, at restaurationsbranchen er en af de helt store jobskabere i Danmark i disse år. Siden finanskrisen i 2009 er der skabt 7.500 jobs inden for den danske restaurantbranche, hvilket er flere end i nogen anden branche i den private sektor.

”Udbuddet er simpelthen blevet større. Forbrugerne har mere at vælge imellem, og det har altså givet øget vækst og dermed øget beskæftigelse,” sagde Horestas direktør, Katia K. Østergaard, til TV-Avisen i starten af april.

Skat har fokus på branchen

Ifølge Horesta er det i forbindelse med ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft nødvendigt, at medarbejderen uanset nationalitet får et dansk cpr-nummer og et skattekort.

”Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at et udstedt skattekort ikke er garanti for, at medarbejderen har en opholds- og arbejdstilladelse og dermed lovligt kan arbejde i virksomheden. Virksomheden bør derfor altid i tvivlstilfælde tjekke, at medarbejderen kan arbejde i virksomheden på lovligt grundlag,” fremgår det af Horestas hjemmeside, hvor man også kan læse, at regeringen som led i finansloven i 2012 har vedtaget, at der skal laves en indsats mod social dumping med henblik på afsløring af udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der udfører ulovlige aktiviteter i Danmark.

Derfor er Skat, Arbejdstilsynet og politiet i gang med at gennemføre en større målrettet fællesaktion i hotel- og restaurationsbranchen.