Øvrigt

Tv-branchen mangler ar­bejds­kraft

Familien fra Bryggen, Restaurant Bag Tremmer og For Lækker til Love. De danskproducerede serier bliver i øjeblikket i stor stil sendt ud til danskernes fjenrsynsskærme, og det giver et stort behov for tilrettelæggere, redaktionschefer, historiefortællere og særligt klippere – som branchen skriger på at få fat i.

”Efterspørgslen på danskproduceret tv er stigende og har været det i flere år. Det er selvfølgelig godt nyt for alle danske tv-producenter, men vi slider med at rekruttere arbejdskraft til alle de nye produktioner til både eksisterende og nye tv-kanaler. I en tid, hvor mange andre brancher kæmper med arbejdsløshed, oplever vi en mangel på kvalificeret arbejdskraft. I sidste ende kan det gå ud over kvaliteten af det produkt, som ender på skærmen – både indholdsmæssigt og teknisk,” siger direktør Rikke Nissen fra produktionsselskabet Endemol Denmark – til Berlingske.

Efterspørgslen på medarbejdere drejer sig ifølge hende om tilrettelæggere, redaktionschefer, historiefortællere og særligt klippere, som der er stor mangel på.

Lige som Endemol Denmark mærker tv-produktionsselskabet Koncern også en massiv vækst i disse år. Ifølge en artikel i fagbladet Journalisten var der tidligere fem ansatte i selskabet – nu er der 50 – og selv om årene har budt på både op- og nedture, er der nu overskud på bundlinjen.

Ifølge artiklen i Journalisten er lønnen inden for branchen steget med 7-10 procent årligt siden 2008.

Manglen hæmmer udvikling

I en undersøgelse tilbage fra 2011 fra revisions- og konsulenthuset PwC, Global CEO Suvey, som bygger på svar fra knap 1.300 internationale topchefer, fortæller en ud af fire topledere, at manglen på kvalificerede medarbejdere har afholdt dem fra at iværksætte markedsmuligheder.

”Toplederne står over for en mangel på medarbejdere med de rette kvalifikationer, og det er noget, som holder dem vågne om natten. Manglende muligheder for at tiltrække og fastholde de rette folk kan nemlig mærkes på både ekspansions- og innovationsmulighederne. En tredjedel af de ledere, vi har talt med, mener, at talentmanglen hæmmer deres virksomheds innovationsevne,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, der er administrerende direktør i PwC Danmark, på virksomhedens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Ifølge PwC er man derfor havnet i en paradoksal situation, fordi der aldrig har været så mange veluddannede mennesker som i dag. Samtidig kæmper virksomhederne med at tiltrække og fastholde de rette talenter.

”Det skyldes i høj grad, at der er tale om kvalitativ frem for en kvantitativ mangel. Det er snarere manglen på den nøje udvalgte specialist end den gængse standardfunktion, der virker hæmmende for virksomhedens vækst,” lyder det fra PwC, som mener, at mange virksomheder er begyndt at se værdien i tidligt at tilrettelægge et udviklingsforløb for talenter i virksomheden.

”Det skaber en loyalitet og en specialisering, som ofte er en god investering på lang sigt. I PwC arbejder vi målrettet med udvælgelse af nøgletalenter, fordi vores erfaring siger os, at det letter talentjagten på sigt,” siger Mogens Nørgaard.

Det øgede fokus på kvalificerede medarbejdere i virksomhederne generelt ses også ved, at 79 procent af toplederne i undersøgelsen udtrykker, at de arbejder direkte sammen med HR-chefen.