Øvrigt

Togfonden kan skabe tusindvis af nye in­ge­ni­ørjobs

Store investeringer i danske jernbaner skaber akut behov for flere civilingeniører. Alene inden for elektronik og it forventes en stigning i arbejdspladser på 3.200 frem til midten af 2020'erne.

Nye skinner og elektrificering af størstedelen af jernbanenettet de kommende år forudsætter et stort antal ingeniører. Ifølge Transportministeriets rapport, Arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden DK, vil Togfonden kunne skabe op imod 6.200 nye arbejdspladser på civilingeniørområdet. Generelt vil der blive rift om ingeniørerne, men der er forskel på efterspørgslen alt efter, hvilke områder man taler om.

”Efterspørgslen efter civilingeniører uddannet inden for bygge- og anlægsområdet forventes ifølge fremskrivningen at stige i hele perioden (frem til midten af 2020’erne, red.). Alt i alt ventes en stigning på godt 2.500 arbejdspladser svarende til en stigning på 57 procent,” lyder det i rapporten, der gør opmærksom på, at arbejdsstyrken forventes at stige med knap 800 civilingeniører – svarende til en stigning på 18 procent.

”Den samlede effekt af denne udvikling i udbuddet og efterspørgslen vil ifølge fremskrivningen blive, at der opstår mangel på denne type civilingeniører i hele fremskrivningsperioden. Underskuddet på civilingeniører uddannet inden for bygge- og anlægsområdet ventes løbende at stige, og i midten af 2020’erne ventes der et underskud på cirka 1.700 civilingeniører svarende til 33 procent af arbejdsstyrken,” lyder det i rapporten.

Underskud inden for elektronik og it

Ifølge fremskrivningen forventer man, at efterspørgslen efter beskæftigede civilingeniører inden for elektronik og it vil stige i hele fremskrivningsperioden.

”Over hele perioden ventes en stigning på 3.200 arbejdspladser svarende til en stigning på 54 procent. I samme periode forventes arbejdsstyrken at stige relativt svagt. I midten af 2020’erne vil arbejdsstyrken være steget med cirka 700 civilingeniører inden for elektronik og it – svarende til en stigning på 12 procent,” kan man læse i rapporten, der fastslår, at denne udvikling i udbud og efterspørgsel vil resultere i mangel på civilingeniører inden for elektronik og it i hele fremskrivningsperioden.

I midten af 2020’erne forventer man et underskud på godt 2.500 civilingeniører inden for elektronik og it – svarende til 37 procent af arbejdsstyrken.

Stigning i jobs på 96 procent

Også civilingeniører inden for miljøteknologi vil der blive rift om – her forventer man også, at efterspørgslen vil stige i hele fremskrivningsperioden. I perioden 2013 og frem til midten af 2020’erne vil der ifølge fremskrivningen ske en stigning i antallet af denne type arbejdspladser på godt 500 – svarende til en stigning på 96 procent.

Samlet set indebærer udviklingen i udbud og efterspørgsel, ifølge rapporten, en risiko for rekrutteringsproblemer eller mangel på civilingeniører inden for miljøteknologi. Igennem det meste af fremskrivningsperioden forventer man et underskud på arbejdskraft af denne type svarende til 1-4 procent af arbejdsstyrken.

”I hvor høj grad og hvornår denne mangel får konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen vil blandt andet afhænge af, om antallet af nyuddannede kan øges yderligere relativt hurtigt. Det vil tillige afhænge af, i hvilket omfang, det lykkes at øge udbuddet gennem tiltag overfor civilingeniører inden for miljøteknologi, der eventuelt er ledige, men ikke indgår i arbejdsstyrken. Det vil desuden afhænge af, i hvilket omfang arbejdsopgaverne vil kunne varetages af udenlandsk arbejdskraft, og i hvilket omfang det vil være muligt at substituere med andre uddannelsesgrupper,” lyder det i rapporten.

Togfonden vurderer, at der alt i alt vil blive skabt 24.000 nye arbejdspladser frem til midten af 2020’erne. Samlet set udgør investeringerne under Togfonden cirka 28,5 milliarder kroner. Transportminister, Magnus Heunicke (S), udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:

”Danmark har brug for flere arbejdspladser og en bedre kollektiv trafik. Og vi ser med de nye tal, at Togfonden i den grad leverer begge dele. Med så mange nye job, er det en udfordring at skaffe nok faglærte danske hænder til arbejdet.”

Læs også