Sosu'er får fyresedlen


Af Ulla Oppermann Blankholm

Hospitalerne er begyndt at fyre social- og sundhedsassistenter, selv om de for få måneder siden var stærkt efterspurgte - og alle prognoser spår mangel på social- og sundhedsassistenter om ganske få år.

Kommunernes Landsforening har lige publiceret en strategi, der skal skaffe ekstra hænder, fordi kommunerne om få år vil mangle sygeplejersker, lærere og social- og sundhedsassistenter - og i det hele taget har man længe fået indtryk af, at Danmark har haft mangel på social- og sundhedsassistenter.

Derfor blev mange social- og sundhedsassistenter formentlig overraskede, da de i midten af januar modtog en fyreseddel på Herlev Hospital – som er et blandt mange andre hospitaler, der er i gang med at fyre. I alt modtog 49 social- og sundhedsassistenter en fyreseddel.
Poul Møller er faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, og han har svært ved at forstå fyringerne.

”Alt tyder på, at rigtig mange social- og sundhedsassistenter går på pension i de kommende år, og der virkelig bliver mangel på hænder på hospitalerne,” siger han.
Derfor kan det også virke underligt at fyre social- og sundhedsassistenterne nu, når et kig ud i fremtiden, viser mangel på de selvsamme hænder.

”Man har overskredet sine budgetter, og det er det, der er den store synder i det her. Finanskrisen har gjort, at meget af det plejepersonale, som har haft arbejde i det private, er søgt tilbage til det offentlige sygehusvæsen. Det har gjort, at man har besat alle ledige stillinger på hospitalerne, og det har man ikke råd til,” siger Poul Møller.

Øget produktivitet
Kommunernes Landsforening er netop kommet med en strategi, der skal skaffe ekstra hænder i kommunerne – og det drejer sig især om hænder, der sidder på sygeplejersker, lærere og social- og sundhedsassistenter. I strategien fremgår det, at der ”er stor risiko for, at kommunerne vil mangle sygeplejersker og sosu-personale”.

”Ifølge Finansministeriet vil den offentlige sektor samlet set efterspørge 400 flere sygeplejersker og 600 flere plejepersonale om året frem til 2015,” lyder det videre i rapporten.
Poul Møller mener, at både personale og patienter vil lide under de nuværende fyringer og de færre hænder i sundhedssektoren.

”Samtidig med, at der bliver færre, er der et krav om, at produktiviteten forøges med to procent årligt – og de to procent er aldrig blevet finansieret, og skal altså samtidig udføres med færre ansatte. Det forringer kvaliteten over for patienterne, kvaliteten af arbejdet bliver simpelthen dårligere – og det gør arbejdsmiljøet også,” siger Poul Møller, der mener, det er et spørgsmål om penge.
Han mener, at man skal tage stilling til, hvad det er for et sundhedssystem, vi ønsker i Danmark og så planlægge ud fra det.

Fyret – hvad så?
Han råder de fyrede social- og sundhedsassistenter til at tænke bredt, og måske også tage imod et job, som man måske ikke ville have taget under andre vilkår.

”Det kan man blive nødt til, sådan som arbejdsmarkedet er lige nu. Social- og sundhedsassistenterne er fagligt dygtige og er i det daglige med til at sikre, at patienterne får en ordentlig sygepleje. Den er i fare nu,” siger han.

Ud over på Herlev Hospital skal der ifølge Poul Møller fyres et større antal medarbejdere i Region Hovedstaden. Det drejer sig i første omgang om Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, der også har store økonomiske problemer. Derudover er der indført et totalt ansættelsesstop på alle hospitalerne i Region Hovedstaden.

Sosu’erne i fremtiden
Selv om mange social- og sundhedsassistenter lige nu modtager en fyreseddel, arbejder Kommunernes Landsforening (KL) på at sikre nok social- og sundhedsassistenter i fremtiden, fordi der ifølge tal fra Finansministeriet vil mangle social- og sundhedsassistenter om ganske kort tid - i alt 600 om året frem til 2015. Derfor råder man blandt andet til:

Området er kendetegnet ved relativ tidlig fratrædelsesalder fra sidst i 50’erne. Det er en udfordring, der skal håndteres gennem en tidlig indsats ved langtidssygefravær og gennem individuelle aftaler om blandt andet arbejdstid.

Social- og sundheds-området beskæftiger langt overvejende kvinder – andelen af mænd på området var på tre-fire procent i 2008. Et bredere rekrutteringsgrundlag gør rekrutteringen nemmere, samtidig med at en mere mangfoldig sammensat personalegruppe har en række fordele i forhold til borgerne. At få flere mænd i omsorgssektoren kræver nytænkning.

En anden mulighed for øget rekruttering af social- og sundhedspersonale er en oprettelse af uddannelsesstillinger til for eksempel voksenelever.

Desuden kan velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet frigøre arbejdskraft, lette arbejdsbyrden for personalet, og øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere. Ny teknologi er et af de væsentlige redskaber til at sikre, at kommunerne de kommende år kan levere en god service til borgerne.

Kilde: KL’s rapport, som man tidligere kunne finde på KL’s hjemmeside