JobsøgningKarriereØvrigt

Seniorjob får den kolde skulder

Private virksomheder i ni såkaldte frikommuner har i to år kunnet få tilskud til at ansætte ledige i seniorjob, men kun 10 ud af 500 seniorjob er oprettet i private virksomheder.

”Private virksomheder har siden 1. juli 2013 kunnet ansætte en erfaren medarbejder og samtidig få et tilskud på 136.000 kroner, men kun få har benyttet sig af det. Ifølge en rundspørge, Kommunalbladet har foretaget, er kun 10 borgere i dag ansat i seniorjob på det private område. 500 andre har et kommunalt seniorjob i de ni frikommuner, som er omfattet af særreglen om privat ansættelse,” fremgår det af Kommunalbladet.

Vejle Kommune er en af de i alt ni kommuner, som er med i frikommuneforsøget, og her søgte man om tilladelse til også at kunne formidle seniorjob i private virksomheder på den betingelse, at såvel virksomheden som den ledige var med på idéen. Ifølge Kommunalbladet er 67 borgere i Vejle i seniorjob i kommunen, men kun tre af dem arbejder i en privat virksomhed. I de resterende otte kommuner er der kun senior jobansættelser i private virksomheder i to: I Odense – med seks borgere – og i Viborg med en borger.

”Vi har forsøgt at få folk i private seniorjob, men der er hovedsagelig to grunde til, at det ikke er gået så godt. For det første at man indførte den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som en del ledige hellere ville modtage – i stedet for at tage et job, de måske var lidt usikre på. Den anden grund er, at frikommuneforsøget oprindeligt kun løb til udgangen af 2015. Og folk, der valgte et seniorjob i en privat virksomhed, var derfor kun sikret dette job frem til dette tidspunkt,” siger Christoffer Aagaard Melson (V) til Kommunalbladet.

Han er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune, og han beklager, at meldingen om en forlængelse af frikommuneforsøget først kom sent i 2014. Han kan ifølge Kommunalbladet godt forstå, at mange ikke overvejede muligheden for et seniorjob i det private, når udsigten var, at man måske kun kunne have det et år eller halvandet år frem.

Frikommunerne fortjener en grundig proces

Forsøget med frikommuner gik i gang i sommeren 2012 og skulle i første omgang vare til udgangen af 2015, men Folketinget besluttede i december at forlænge forsøgsperioden til den 30. juni 2017. I 2016 skal forsøgene evalueres, og regeringen og Folketinget skal derefter beslutte, hvilke forsøg, der skal føre til lovændringer, der ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kan komme alle 98 kommuner til gavn.

”Frikommunerne fortjener en veltilrettelagt og grundig proces for det store arbejde, de har lagt i forsøgene. Jeg er derfor glad for, at frikommunerne nu kan fortsætte med at tilrettelægge arbejdet, som de gerne vil, og hjælpe borgerne som de gerne vil, mens alle de mange gode idéer bliver evalueret i 2016. Når Folketinget til sin tid beslutter, hvilke af forsøgene vi kan brede ud til resten er landet, er de fortsat i gang i kommunerne. På den måde undgår vi unødigt bureaukrati, og det er jo netop hele idéen med frikommunerne,” siger økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Her fremgår det også, at forlængelsen blandt andet betyder, at Vejle Kommune fortsat kan give borgere, der modtager hjemmepleje, mulighed for at tilkøbe ydelser som for eksempel hovedrengøring, snerydning og hjælp på ferieophold mv.

Af andre forsøg i frikommunerne kan nævnes Fredensborg Kommune, som ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fortsætte med at betalte lønudgiften til elevpladser i lokale virksomheder for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år – som ikke selv kan finde en elevplads på almindelige vilkår – så de på den måde får ekstra hjælp til at få en erhvervsuddannelse.

Odense kan fortsat tillade midlertidige aktiviteter som for eksempel legepladser, historie- og kulturfaciliteter i større byområder under udvikling for at gøre området mere attraktivt for borgerne under de ofte langvarige udviklingsprojekter.

Frikommunernes egne evalueringer af forsøgene, heriblandt muligheden for seniorjob, skal ligge klar ved udgangen af april 2016. De ni frikommuner er Vejle, Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vesthimmerland og Viborg.