Løn

Hvad er lønnen for en sy­geple­jer­ske?

Se gennemsnitslønnen for ledende og ikke-ledende sygeplejersker ansat i region og kommune – med og uden specialuddannelse.

Ifølge Dansk Sygeplejeråds Lønbarometer er gennemsnitslønnen for ikke-ledende sygeplejersker ansat i en region 31.747 kroner, mens gennemsnitslønnen for en sygeplejerske med specialuddannelse i en ikke-ledende stilling er 35.480 kroner.

Gennemsnitslønnen omfatter grundløn, men også centrale og lokale tillæg. Derudover har sygeplejerskerne en pensionsindbetaling på 12 % og tillæg for særydelser, dvs. aften-, natte- og weekendarbejde. Tillæg for særydelser udgør i gennemsnit 2.611 til 3.577 kroner og svinger efter vagtbelastningen.

Ikke-ledende sygeplejersker ansat i en kommune får en smule mere. Lønnen ligger i gennemsnit på 33.332 kroner og tillæg for særydelser er i gennemsnit mellem 1.709 og 2.051 kroner om måneden.

Gennemsnitsløn for ledende sygeplejersker

Ledende sygeplejerskers løn er i gennemsnit højere end ikke-ledende sygeplejerskers, men ligesom med de ikke-ledende sygeplejersker afhænger lønnen både af løntrin, og hvorvidt du er ansat i region eller kommune.

I regioner

  • Løntrin L 7: 42.577 kr.
  • Løntrin L 12: 48.335 kr.
  • Løntrin L 16: 90.474 kr.

I kommuner

  • Løntrin L 5: 38.713 kr.
  • Løntrin L 10: 42.081 kr.
  • Løntrin L 16: 65.060 kr.

Gennemsnitslønnen for de udvalgte løntrin er her inkl. grundløn, centrale og lokale tillæg, men ekskl. pensionsbidrag, der er henholdsvis 14 % i regionerne og 15 % i kommunerne.

Sygeplejersker har den næstlaveste løn

En artikel fra Sygeplejersken.dk viser, at sygeplejersker har den næstlaveste løn blandt mange andre offentlige ansatte faggrupper med samme uddannelseslængde.

Det er på trods af, at sygeplejersker er en af de faggrupper, der statistisk set har den længste anciennitet, dvs. har arbejdet længst tid i sit fag, i forhold til de andre faggrupper. Her er sygeplejerskerne kun overhalet af journalister i forhold til anciennitet.

Om Lønbarometeret

Dansk Sygeplejeråds Lønbarometer viser gennemsnitslønnen og lønspredningen for en udvalgt gruppe af sygeplejersker. Lønnen er før skat for en fuldtidsansat, der arbejder 37 time om ugen. Beregneren tager udgangspunkt i offentlig tilgængelig lønstatistik, der kommer fra lønsystemerne på arbejdspladserne.