Ny i jobØvrigt

Sådan bliver det lettere for nyud­dan­ne­de lærere

Et EU-forskningsprojekt har gjort det nemmere at være nyuddannet lærer på Østerbyskolen i Vejen.

Nyuddannede lærere på Østerbyskolen i Vejen har det anderledes end nyuddannede lærere på de fleste andre folkeskoler. For et år siden kom skolen ifølge folkeskolen.dk med i et EU-forskningsprojekt, Retain, som går ud på at samle de bedste erfaringer med, hvordan nyuddannede lærere får en god start på deres arbejdsliv, og projektet har virket, mener skolen.

En times prøveundervisning har blandt andet afløst den traditionelle ansættelsessamtale.

”Helt fra starten tager vi godt imod de nye lærere. Vi har et rekrutteringsfirma til at udvælge ansøgerne, og i stedet for en almindelig jobsamtale lader vi kandidaterne undervise en klasse i en time. De taler også med skolens lærere, før ansættelsen,” siger koordinator og lærer Mette Kragh til folkeskolen.dk.

For at give de nyuddannede lærere en mere blid start, begynder de med 24 ugentlige lektioner – hvor deres kolleger har 25 timer, fordi det ifølge Mette Kragh er hårdt at starte. Hun fortæller også, at små misforståelser kan komme til at fylde meget – også hos nye lærere:

”Vi har en spand, vi kalder ”Pyt-spanden.” Vi har den nogle gange stående på bordet for at minde os om, at det ikke er alt, der skal tages lige alvorligt. En ny lærer kom for eksempel til at give nogle elever lov til at spille bordfodbold i en pause. Den nye lærer vidste ikke, at bordfodbold kun er tilladt i frikvarteret. Vi tog det op i teamet, men vi mente, at det var en mindre ting – så klassens lærer sagde ”pyt med det”, forklarer Mette Kragh til folkeskolen.dk.

Fokus på at fastholde lærere

UC Syd – University College Syddanmark – har også deltaget i det internationale projekt Retain, som flere andre skoler også er med i. Ifølge UC Syd har fokus i projektet særligt været på at finde veje til at fastholde nye lærere, fordi frafaldet blandt lærere er størst i de første år. Derfor er der på skolerne blevet afprøvet forskellige metoder for at styrke lærersamarbejdet – for eksempel med ”følordninger”, hvor de nye sparrer med de erfarne lærere – også samarbejde i teams er prøvet af med god effekt.

”To af skolerne valgte decideret at skabe nye lærerteams for at få en frisk start i forhold til, hvordan de modtog og inkluderede nye lærere på skolen. Baggrunden for disse tiltag var blandt andet, at skolerne året før havde haft lærere, som havde følt sig så pressede, at de var gået ned med stress eller havde valgt at skifte arbejde,” siger lektor Eva Dam Christensen på UC Syd - på UC Syddanmarks hjemmeside.

Værktøjskasse klar til brug

I Retain-regi har man ifølge UC Syd udviklet en værktøjskasse til skoler, der ønsker en inkluderende og udviklende skolekultur.

”Med værktøjerne fra Retain kan man arbejde kvalificeret med at fastholde nye lærere og at udvikle professionen. Men det kræver en håndværksmester, som kender sine værktøjer og medarbejdere, så det starter med skolens ledelse,” siger ph.d., Christian Quvang fra UC Syd’s videnscenter NVIE.

Gymnasierne står over for nogle af de samme udfordringer som folkeskolen, når de nye gymnasielærere starter – som vi tidligere – i 2015 - har beskrevet i denne artikel på Jobindex.

Her udtaler Lars Due Arnov, gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved UCC og lærer på Gribskov Gymnasium, at det er rigtig meget op ad bakke at komme ind i gymnasieskolen som ny lærer, hvis man ikke fokuserer på videndeling.