JobsamtaleTests

Per­son­lig­hed­s­tests: Hvem er du egentlig?

Tests er kommet for at blive, for de er stærke værktøjer i jobsamtalen. Headhunter Birgit O’Sullivan fortæller her, hvordan du bedst forbereder dig på tests.

Når din sidemand ved en fest vil lære dig lidt bedre at kende, spørger han eller hun dybest set: Hvem er du? Forhåbentligt lidt mere elegant, men det er grundlæggende det samtalen med bordherren/-damen handler om. På samme måde når du sidder til et testinterview, vil recruiteren også gerne vide, hvem du er.

Er du som de fleste, vil du svare som et CV-menneske, hvor du fortæller om dig selv ud fra din uddannelse og dit job. CV-mennesket beskriver sig selv ud fra sine kompetencer, projekter og karriere.

Du er mere end dit CV

Men som det så kækt hedder: Det, du siger, er du selv. Din CV-livsfortælling, uanset om det er et Instagram-glansbillede eller det modsatte, er ikke hele historien om dig. For du er andet og mere end det.

Hvis vi skal op på den helt store klinge, så kan vi sige, at ethvert menneske altid er en gåde for sig selv. Vi kender aldrig os selv fuldstændigt. Vi besidder ukendte evner på godt og ondt og er altså andet og mere end et CV eller det, som en personlighedstest kan nå frem til. Vi er grundlæggende gådefulde både for os selv og for andre.

Afmytologisering af tests

Alligevel benytter jeg og mange andre os af tests – også personlighedstests. Egentlig er ’personlighedstest’ et misvisende begreb, da ordet ’test’ giver associationer til noget, du kan dumpe eller bestå. Det kan man ikke. Der findes ikke rigtige og forkerte svar, ligesom der ikke findes rigtige og forkerte mennesker. Til gengæld passer nogle bedre til visse job end til andre.

Tests tager tid, koster penge og er ikke for sjov. De er utroligt egnede til at facilitere en dialog rettet mod et specifikt job. Formålet er ikke at putte folk i kasser eller lege psykologer. Nej, formålet er via en kvalificeret og struktureret samtale at sætte fokus på din adfærd i jobsituationer.

At takke nej til en test er næppe nogen god idé, hvis du gerne vil have jobbet. Til gengæld kan du bede om mere information om testen, så du føler dig tryg ved situationen. Du kan fx spørge ind til:

  • Hvad er formålet med testen?
  • Hvem deltager ved testsamtalen?
  • Hvem får resultaterne?
  • Hvordan får du tilbagemeldingen på resultaterne (skriftlig/dialog)?
  • Er intervieweren certificeret?
  • Hvordan opbevares testdata efterfølgende?

Tests er ikke længere forbeholdt ledere. På alle niveauer kan du blive bedt om at tage en test. Hvis du ikke har prøvet det før, så gå på nettet og prøv en gratis udgave.

Prøv 5 forskellige persontypetests her

Hos Jobindex finder du en hel sektion med gratis persontypetest. Tjek menu-punktet ’Test dig selv’, og bliv klogere på dig selv og dit arbejdsliv.

Tag et sundt livtag med tests

Jeg var skeptisk anlagt over for personlighedstests, også da jeg selv skulle på et testcertificeringskursus. Og jeg har fortsat en snert af skepsis over for tests. Kassetænkning er ikke min kop te, ej heller tidens overpsykologisering.

Samtidig kan testsamtaler noget, som en almindelig jobsamtale ikke kan. En god testsamtale kan give et billede af dine arbejdspræferencer, motivation, værdier, styrker og svagheder samt attitude, som der så kan tales ud fra i forhold til et match mellem dig og virksomhedens job og kultur. Så tag testen. Vær intuitiv og ærlig i din besvarelse.

Du vinder ikke noget ved at lade som om, du er noget andet, end du er. Giver du modstridende svar eller udspekulerede svar, vil det komme for en dag af selve testsystemet. Det har en funktion indlejret, der afslører hvis noget ser mærkeligt eller manipuleret ud. Ellers blotlægges det ved testsamtalen eller i jobbet. Når det er sagt, behøver du ikke at afsløre alle dine svagheder ved samtalen. Forbered de gode historier, og hvad du har lært af det, der ikke lykkedes.

Ved selve testsamtalen vil du enten være på tomandshånd med tilbagemelderen, andre gange vil din potentielle leder være med som bisidder. Ved tilbagemeldingen vil dine mange svar være kogt ned til 1-5 sider. Udvalgte svar læses op, og så vil du blive bedt om at forholde dig til dine udsagn i forhold til, om du er enig, delvis enig eller uenig. Herefter vil du så blive bedt om at komme med eksempler.

Gode råd når du skal uddybe dine svar

Alle svagheder er samtidig styrker og omvendt. Derfor gælder det om at udfolde de gode sider i dialogen om din test. Hvis du fx er:

  • meget struktureret og detaljeorienteret, så fortæl, hvordan du prioriterer dine opgaver, så du når i mål trods din pertentlighed
  • konkurrenceorienteret, så beskriv det og fortæl os, hvordan du arbejder alene og i et team
  • typen, der har brug for meget ros, så beskriv gerne en leder, der var god til at få dig til at føle dig anerkendt, så din kommende chef kan blive inspireret.

Og testene giver ikke et endeligt facit. Hvis du er uenig i noget, så sig det og kvalificer det. For det handler jo om at finde frem til og highlighte netop dine præferencer i jobbet. Det er ikke ensbetydende med, at du kun vil tage de opgaver, du foretrækker. Prøv at tænke på det sådan, at selvom du er højrehåndet, kan du godt bruge din venstre hånd uden, at det bliver til venstrehåndsarbejde.

Tests løfter de stille og usikre typer

Den gode samtale kan ligesom den gode leder løfte et menneske og give livserkendelse.

Europas mest værdifulde virksomhed ledes af én, der om sig selv siger:

"Jeg er kommet til den erkendelse, at jeg er en introvert person. Det tager tid at lære det træk at kende og organisere sig efter det. Som introvert får jeg energi, når jeg er alene og har tid til refleksion."

Ordene er CEO Lars Fruergaard Jørgensens fra Novo. Respekt for, at han offentligt reflekterer over, hvad der giver ham energi og dræner ham for energi. Energi får han af at være alene og af at tænke. Han kender sine drivkræfter.

Min erfaring er, at tests giver mulighed for at få de mere stille eller usikre typer til at shine – og de mere overfriske, der søger spotlyset, scenen og selfien til at være mere realistiske om deres egne fortrinligheder. I praksis kan tests altså være en fordel for dem, der ikke har de store talegaver eller gennemslagskraft, da deres potentialer og talenter kan komme frem via tests og den efterfølgende samtale.

Gør din sidemand (og din chef) gode

Som jeg indledte med, så er vi mere end et CV, og vi skal passe på med at gå og evaluere os selv uafladeligt. Det bliver hurtigt kedeligt og uklædeligt at sidde ved siden af nogen til en fest eller på kontoret, der kun fokuserer på sig selv. Vær nysgerrig på din sidemand både til festen og på jobbet. Spil den anden god, også din chef. Så løfter både festen og jobbet sig op over det ordinære.

Knæk og bræk i din jobjagt!