Jobglæde

Offentlig virk­som­hed kåret som Danmarks bedste ar­bejds­plads

Selvom opgaverne kan være barske, har Center for Socialpsykiatri på Lolland formået at skabe landets bedste arbejdsmiljø. Nøglen er åbenhed og kollegial samhørighed, forklarer leder.

Den 17. november kårede organisationen Great Place to Work Danmarks bedste arbejdspladser. Og aftenens helt store historie var Center for Socialpsykiatri, der er en enhed under Lolland Kommune.

Centeret vandt prisen for ’bedste offentlige arbejdsplads’ for andet år i træk, og samtidig steg de helt til tops som Danmarks bedste i kategorien af mellemstore virksomheder.

Det er blot anden gang i konkurrencens historie, at en offentlig arbejdsplads vinder denne hovedkategori, og en tydelig stolt leder holdt aftenens takketale.

”Det er en bedrift, som nogle gange har virket som mission impossible. De fleste vil opfatte vores arbejde som aparte og surrealistisk, da vi omgås de hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, skizofrene, depressive, selvmordstruede, voldelige og kriminelle. Det er en verden, de fleste danskere ikke kender eller har svært ved at forholde sig til. Men det er vores virkelighed,” sagde Michael Christensen, centerets leder.

I disse svære rammer har han og medarbejderne skabt en af Danmarks bedste arbejdspladser, og nøglen til succesen finder man i fællesskabsfølelsen, som ifølge Michael Christensen er altafgørende for miljøet i virksomheden.

”Vi har en høj grad af samhørighed. Og vi går ikke op i, hvem der er leder. Alle gør blot det, der skal til for at løse en opgave,” forklarer han.

Centerets leder mener ikke, at det nødvendigvis er svært at skabe et godt arbejdsklima. Det kræver blot et reelt fokus på kommunikation og åbenhed.

”Vores arbejdsmiljø bunder i noget helt lavpraktisk. Det kan virke indlysende, men fx lyver ledelsen ikke, og du kan vitterligt spørge om alt. Af samme grund er vores økonomi også frit tilgængelig for alle medarbejdere,” fortæller han.

Offentlig stolthed

En anden forklaring på centerets succes finder man i selve kerneopgaven. Og Michael Christensen understreger, at medarbejdernes indsats har stor og direkte betydning for de borgere, de hjælper.

”Arbejdsglæden skyldes, at det er ekstremt meningsfuldt arbejde. Og der er et tydeligt formål med det, vi gør,” siger han.

Generelt tror han ikke, at gennemsnitsdanskeren har høje tanker eller store forventninger til et socialpsykiatrisk tilbud på Lolland. Og han er glad for, at den nye anerkendelse måske kan være med til at give et andet billede af både Lolland, arbejdsområdet og den offentlige sektor generelt.

”Danmark har en af verdens mest effektive offentlige sektorer. Og jeg er stolt af at være offentlig ansat,” siger han.

Stolthed er netop et af kriterierne, medarbejderne skal forholde sig til i Great Place to Works undersøgelse. Og alle ansatte bliver bedt om at vurdere, hvor stolte de er af deres job, deres funktion og arbejdspladsen generelt.

Michael Christensen mener, at netop stolthed og følelsen af mening i arbejdslivet er medvirkende til, at Center for Socialpsykiatri kan vinde foran fx private virksomheder med helt andre rammer for løn, vilkår og frynsegoder.

”Vi har hjertet med i det her, og medarbejderne bakker ledelsen og hinanden op, så vi vokser i fællesskab,” forklarer han.

Plads til følelser

Michael Christensen understreger, at han vil gøre rigtig meget for sine medarbejdere. Han mener, at omsorgsfulde kolleger og ledere bidrager til mere end blot en god arbejdsdag. Og ifølge ham påvirker dit arbejdsliv og din trivsel på jobbet hele din tilværelse.

”Arbejdsmiljøet er vigtigt, da vi trækker arbejdet med hjem. Det påvirker hele din eksistens,” siger han.

Derfor lægger Center for Socialpsykiatri også meget vægt på personligheden, når de ansætter nye medarbejdere. Det er ifølge Michael Christensen nødvendigt, når man har fokus på den sociale kontekst i alt, hvad man foretager sig.

Præcis derfor er de personlige værdier og samspillet med kollegerne altafgørende, når man vil skabe den ekstrem høje grad af samhørighed mellem ledere og kolleger, som centeret på Lolland sigter efter.

”Vi vægter personlige egenskaber allerhøjest. Fagligheden er sekundær. Den kan man altid koble på, hvis det andet fungerer,” fortæller han.

Michael Christensen forklarer, at medarbejderne skal kunne bruge deres sunde fornuft og tilpasse sig mange forskellige situationer.

”Man må ikke være rigid i sin tankegang. Jeg har set folk med flotte CV’er på 5 sider, men som ikke kan samarbejde med folk,” siger han.

Generelt mener han, at man som leder skal være meget mere opmærksom på medarbejdernes følelser. For ifølge centerlederen spiller det emotionelle en langt større rolle, end vi umiddelbart går og tror.

”Vi bilder os ind, at arbejdspladser er rationelle, men 80 procent af det, der foregår, er følelsesbetonet. Og man skal forholde sig aktivt til folks følelser og tage tingene lige på.”

Det kommer blandt andet til udtryk i den rummelighed, som Michael Christensen lægger op til på arbejdspladsen. Og han mener ikke, det nytter noget at gemme sig for problemer, konfrontationer og konflikter.

”Jeg kommer også ærligt ud med de svære udmeldinger, og det er helt legitimt at synes, jeg er en idiot nogle gange,” slutter han.

Læs også