Jobglæde

Mere se­x­chi­ka­ne i som­mer­var­men

Antallet af sexchikane-sager stiger i takt med graderne på termometeret. Få gode råd til, hvordan du undgår sexchikane – og hvad virksomheden kan tage af initiativer, der kan forebygge chikanen.

Mere bar hud, opstemt forventningsglæde til sommerferien og en sommerfest på arbejdspladsen. Det får antallet af sager om sexchikane til at stige.

”Vi har mange sexchikane-sager. Det er periodebestemt. Der er flere af dem i december ved julefrokosttid, og der er også flere af dem, nu hvor sommeren er høj, og der er lidt fest- og sommerstemning på arbejdspladsen,” siger advokat hos 3F, Jesper Schäfer Munk, til Avisen.dk.

Han har ført mange sager for krænkede medlemmer, der har følt sig chikaneret på deres arbejdsplads. Ifølge www.arbejdsmiljoweb.dk, der er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren, er det i de fleste tilfælde mænd, der udøver chikane mod kvinder – hvor manden er overordnet og indtager en magtposition over for kvinden, som han udnytter i chikanen.

Typiske eksempler på sexchikane er kys, berøringer på bryst og i skridtet – klap bagi – og berøring af ryg og lænd. Det kan også være verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder eller seksuelt præget telefonterror. Grænsen for, hvad der er sexchikane, og hvad der ikke er, kan ikke fastlægges objektivt, da opfattelserne ofte er forskellige fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads.

”Sexchikane defineres derfor som en seksuel handling, som kvinden der bliver udsat for den, ikke ønsker og derfor finder ubehagelig. Fordi traditioner, omgangsformer og opfattelser er så forskellige, vil det i en del tilfælde kun være rigtigt at tale om sexchikane, hvis kvinden har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig, og at manden ikke har respekteret dette,” fremgår det af Arbejdsmiljoweb.dk.

Vedtag et regelsæt
Ifølge Arbejdstilsynet er der kun en vej for kvinden, og det er at sige fra. Problemet er blot, at krænkeren ikke retter sig efter kvindens afvisning. Der er tre strategier for kvinden:

  • Den konfronterende – brugbar, men kræver mod og styrke
  • Den afværgende – virker sjældent på en anmassende mand
  • Den eftergivende – som under ingen omstændigheder bør følges

Arbejdstilsynet mener derfor, at det er vigtigt, at virksomheder vedtager et regelsæt om seksuel chikane, før skaden sker – som en del af personalepolitikken. Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, man kan bruge for at få nedfældet et sådant regelsæt:

I vejledningen fremgår det desuden, at tre procent af danske lønmodtagere i høj grad eller i nogen grad er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Konkrete initiativer
Som virksomhed er der en række konkrete initiativer, du ifølge Arbejdstilsynet kan foretage, som kan medvirke til at forebygge seksuel chikane.

  • Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og den adfærd, der ikke tolereres.
  • Uddannelsesmæssige initiativer, som sikrer, at ledelsen og eventuelt nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere mobning og seksuel chikane.
  • Klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.
  • Klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af mobning og seksuel chikane. Det er et godt princip, at konflikter bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt og gennem nærmeste overordnede.
  • Klare regler for sanktioner i forbindelse med mobning og seksuel chikane. Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige folk.

Læs også