Karriere

Lad ikke MUS fordampe i som­mer­var­men

Før du rydder dit skrivebord og går på ferie, bør du kaste et blik på dit sidste MUS-skema. For måske har du slet ikke udviklet dig som skrevet i planen.

Du havde MUS-samtale engang i december, men du har lykkeligt glemt alt om, hvad chefen og dig talte om. Så måske er det tid at gøre status. For snart er sommerferien over dig, og fra din liggestol ved poolen rammer det dig pludseligt, at du slet ikke har udviklet dig i jobbet siden 2012.

I en undersøgelse fra 2013 foretaget blandt Djøfbladets læsere vurderer kun omkring 3 ud af 10, at MUS-samtaler giver værdi. Til gengæld viser samme undersøgelse, at lederne er yderst begejstrede for MUS. Hele 67 procent af cheferne ser samtalerne som værdiskabende, men medarbejderne føler langt fra altid, at formålet er reel udvikling.

Og det kan ofte være svært at få øje på, hvad der har ændret sig i dit job fra et år til det næste.

”Hvis du forbereder dig til en MUS-samtale og sidder med den handlingsplan i hånden, der blev udfyldt sidste år, og du kan se at stort set intet af det, der står i den, er ført ud i livet, så bliver det jo lidt ligegyldigt,” siger Anders Raastrup Kristensen, som er assistant professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS til Djøfbladet.

Flyt dig!

Netop derfor kan du med fordel tænke MUS ind i hele kalenderåret. Og de ting, du gerne vil udvikle, skal helst være konkrete, målbare og tydelige for både dig og din leder.

Flere undersøgelser har vist, at dygtige medarbejdere søger udvikling i deres arbejdsliv, men ifølge Anders Raastrup Kristensen er de samtidig meget bevidste om, at de skal opfylde virksomhedens krav.

”Medarbejderne vil faktisk gerne vide, hvordan de præsterer. De vil gerne vide, hvad de bidrager med. De vil gerne have nogle klare mål, så det bliver nemmere for dem at prioritere,” siger han.

MUS er kort sagt en forventningsafstemning. Men lever begge parter ikke op til forventningerne, er der risiko for, at samtalerne opleves som ligegyldige.

Den værdi som medarbejderne savner ved MUS kunne være reelle udviklingstiltag i deres job. De behøver ikke nødvendigvis implementeres dagen efter samtalen, men planen skal være konkret for, hvordan medarbejderen kommer derhen, ellers skræmmer man let de dygtigste medarbejdere bort.

Tag styring!

Ifølge Trein Møller, som er projektleder for Fagligt Forum i Dansk Magisterforening, er det afgørende, at du udstikker en retning i MUS-samtalen.

”Når samtalen tager hul på udviklingsdelen, er det en god idé at starte i helikopterperspektiv. Måske drømmer du om en helt bestemt efteruddannelse, men zoom ud og indled samtalen med at formulere en overordnet retning, du gerne vil have, dit arbejde skal gå i,” siger han til Magisterbladet.

For at virksomheden kan finde anledning til at udvikle dig, er det vigtigt, at du synliggør dit arbejde i løbet af året. Du skal sørge for at leve op til din del af aftalen, så hæng eventuelt MUS-skemaet op over dit bord, så du hver dag tydeligt ser dit mål og vejen derhen.

Opfylder du de kriterier, I sammen blev enige om, er det jo lederens ansvar at følge op i forhold til planen, men det gør ikke noget, hvis du høfligt minder ham eller hende om aftalen.

”Når medarbejderudviklingssamtaler indimellem har et dårligt ry, så skyldes det som regel, at der ikke bliver fulgt op på de ting, der er blevet aftalt. Sker det ikke, risikerer medarbejderudviklingssamtalen at miste sin relevans og effekt,” siger karriererådgiver i Dansk Magisterforening, Troels Homann Bjerg-Nielsen, til Magisterbladet.

Så husk din MUS – hele året.