KarriereTests

Kræv din ret til at arbejde på din måde

Bliver din motivation og effektivitet hæmmet af arbejdspladsens rammer? Ifølge en ekspert skal rammerne på jobbet stemme overens med din læringsstil, for at du kan yde optimalt.

Vi arbejder forskelligt

Står du ofte i situationer, hvor du oplever, at der ikke er plads til din læringsstil. I så fald mener lektor ved Aarhus Universitet og leder af Learning Styles Lab, Ole Lauridsen, at du skal prøve at ændre de ting, der modarbejder dig. Gør din chef opmærksom på dine behov, og forklar, hvordan du bliver mere effektiv, hvis du får opfyldt nogle rammer.

”I vores kultur har vi et billede af, at når man er en god medarbejder, en god elev, en god studerende, så opfører man sig på én bestemt måde,” siger Ole Lauridsen. En forestilling han gerne vil mane i jorden.

Han forklarer, at måden hvorpå vi arbejder mest effektivt er individuel og spænder vidt. For nogle er det at høre musik en stor forstyrrelse, mens det for andre er en hjælp, der blokerer andre lyde ude. På samme måde foretrækker nogle at småspise, nogle arbejder bedst om formiddagen, mens andre er mest effektive i en behagelig stol og med benene oppe.

”Vi arbejder og motiveres alle sammen forskelligt. Læringsstile er den individuelle måde, vi hver især er mest effektive. Måden vi bedst arbejder på,” forklarer Ole Lauridsen.

Misforståede hensyn kan betyde mindre effektivitet

Tendensen med at behandle andre, som vi gerne selv vil behandles kan have den modsatte effekt end den egentlig intention. Som eksempel nævner Ole Lauridsen måden vores folkeskole er bygget op på. 67 % af alle folkeskolelærere lærer bedst ved traditionel tavleundervisning.

Det står i kontrast til, at det kun er en fjerdedel af hele befolkningen, der bedst lærer på samme måde. I vores skoler går der altså læring tabt ved, at man ikke tilgodeser den enkelte elevs læringsstil.

Samme eksempel kan findes i erhvervslivet. Ole Lauridsen fortæller om en studerende på Aarhus Universitet, der var praktikant i en meget kreativ virksomhed, der nød stor succes. Hun fik en plads i et fælleskontor, hvor tingene foregik her og nu uden tid og plads til refleksion. Det passede ikke med hendes måde at arbejde på, så hendes effektivitet blev kraftigt påvirket. Hun har siden fundet en arbejdsplads, hvor hun passer ind og er et stort aktiv.

Små ændringer giver store resultater

Også på arbejdspladsen har omgivelserne stor effekt på de ansattes effektivitet:

”Vi er forskellige på så ufattelig mange måder. Det gælder også de ting, vi foretrækker, når vi arbejder. Så i det omfang det er muligt, skal man tage hensyn til de ansattes forskelligheder på en arbejdsplads,” siger han.

Det er små ændringer, der kan gøre en stor forskel for at tilgodese de ønsker og behov ens medarbejdere og kollegaer har. Nogle ting kan være så små, at det kan være svært at forstå, at de kan have en betydning. Her råder Ole Lauridsen til i stedet at se det som små ændringer, der kan give store resultater.

Find ud af hvem du er

Passer din læringsstil slet ikke sammen med din arbejdsplads, som i eksemplet med praktikanten, kan det være en ide at søge nye udfordringer. Et godt skridt på vejen er at finde ud af hvilken læringsstil du har og hvilken type person du er. Du kan læse mere om læringsstile i Ole Lauridsens bog Fokus på læring 3.0 – om læringsstile i dagligdagen.

For at blive klogere på hvilken persontype du er, kan du prøve Jobindex’ persontypeværkstøj og få forslag til din videre karriere.

Læs også