KarriereØvrigt

Husk at de nye gym­na­si­e­læ­re­re er jeres nye kolleger

Stil din erfaring og undervisningsforløb til rådighed for nye lærere. Når de bliver hjulpet godt på vej, får de hurtigere overskud til at indgå i et arbejdsfællesskab.

Stil din erfaring og undervisningsforløb til rådighed for nye lærere. Sådan lyder det fra Annette Nordstrøm Hansen, der er formand for hovedbestyrelsen i Gymnasieskolernes Lærerforening.

”Når nye lærere hjælpes godt på vej, får de også hurtigere overskud til at indgå bredt i arbejdsfællesskabet på skolen. Samarbejde med nye lærere er givende for begge parter. Når erfaring og nye øjne mødes, opstår der ofte gode idéer, som alle kan have stort udbytte af,” siger Annette Nordstrøm Hansen i et indlæg i Gymnasieskolen sidste år.

Hun mener, at et samarbejde i faggruppen eller teamet kan være med til at hjælpe nye kolleger med at afstemme forventningerne. Når man som ny ikke ved, hvad der forventes, bliver egenforventningerne til en selv, ifølge Annette Nordstrøm Hansen, urealistisk høje.

Ingen grund til at opfinde den dybe tallerken

Hun mener, at nye lærere skal fastansættes og ikke først vikaransættes – og at de derudover skal i pædagogikum.

”Pædagogikum skal give nye lærere den nødvendige pædagogiske didaktiske værktøjskasse. Det giver de nye kolleger langt bedre arbejdsvilkår, men det giver også langt bedre mulighed for at lære eleverne det, de skal. Kan en nyansat ikke komme i pædagogikum det første år, er en mentor og et kursus i elementær pædagogik helt nødvendigt,” siger hun til Gymnasieskolen.

Sidste år interviewede vi her på jobindex.dk Lars Due Arnov, der er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved UCC og lærer på Gribskov Gymnasium til artiklen: Nye gymnasielærere efterlyser vidensdeling.

Han mener, at man i høj grad kan lette presset på de nye lærere ved at fokusere på vidensdeling, som Annette Nordstrøm Hansen også er inde på, så de nye lærere ikke behøver at opfinde den dybe tallerken i deres nye job:

”Hvis man ikke fokuserer på vidensdeling på gymnasierne, så er det rigtig meget op ad bakke at komme ind i gymnasieskolen, fordi alt skal laves fra bunden. Det er blevet bedre, end det var for tre-fem år siden – men det kunne stadigvæk godt blive bedre,” siger Lars Due Arnov i artiklen.

Han oplever, at de erfarne lærere meget gerne vil hjælpe, hvis de bliver spurgt, hvilket de ikke altid bliver – og derfor mener han, at de erfarne lærere er dem, der skal være imødekommende:

”Min pointe er, at man skal vende det om, så de ældre lærere kommer til de yngre, og spørger dem, om de kan hjælpe dem med noget. Det er en mental ting, man skal være opmærksom på, og som kan være med til at øge vidensdelingen,” siger han og tilføjer, at de unge gymnasielærere til gengæld kan byde ind med det, som er deres force.

Det kan for eksempel være, at de kan tilbyde de ældre at blive opdateret med den nyeste viden inden for deres fag, så de på den måde giver deres viden videre.

Læs også