Jobglæde

Hold pause – det er en god in­ve­ste­ring!

Større overskud. Bedre overblik. Mere motivation. Øget effektivitet. Det kommer der ud af at investere 6 til 10 minutters daglig arbejdstid i en pause. En helt særlig slags pause! Det har positiv betydning for menneskets trivsel og præstation – og i sidste ende for virksomhedens resultater og fortsatte succes.

Pause

Det drejer sig ikke bare om en pause væk fra arbejdet. En power-nap. En rygepause eller en gåtur. Det handler nemlig ikke om tid til at puste ud – men om tid til at trække vejret ind. Så grundlaget af kropslig og mental energi optimeres.

Derfor skal pausen bruges til at centrere opmærksomheden omkring vejrtrækningen, så vi kan finde ind til en fri og afslappet måde at trække vejret på. Det betyder nemlig at kropslige og mentale spændinger kan løsnes. Dét genopbygger kroppens egne ressourcer, og giver overskud og klarhed.

Det er egentligt ikke svært. For vi er alle født med evnen til at trække vejret rigtigt. Af flere årsager har vi bare glemt hvordan det føles at trække vejret frit, afslappet og helt igennem. Glemt hvordan vi kan bruge vejrtrækningen til at konsolidere vores ressourcer, i stedet for bare at trække vejret for at holde os i live.

En vigtig grund til dette er travlhed. Ikke mindst i arbejdslivet.

Travlhed

At have travlt er blevet et vilkår i vores arbejdsliv. Og der er egentligt ikke noget galt i at have travlt. Det kan være udfordrende - på den gode måde. Det kan fremme kreative processer og skærpe sanserne. Det kan udvikle vores faglige kompetencer.

Det vi skal være opmærksomme på er at travlhed betyder højt tempo, og det har ganske stor indflydelse på os: det gør os travle indvendigt.

Mens tempoet er en synlig indikator for vores travlhed, så er den indre travlhed meget individuel, fordi vi har forskellige tærskler for hvornår vi føler os travle, og derfor er den meget mindre synlig. Den synlige og ydre travlhed har altså stor indflydelse på den indre travlhed – og det omvendte er selvfølgelig også tilfældet: vores følelse af at være travle kan ses i vores tempo.

Uanset hvilken vej travlheden trækker sine spor, så har travlhed stor indflydelse på den måde vi trækker vejret på: vi trækker vi vejret hurtigere end det egentligt er nødvendigt. Og vi trækker ikke vejret helt igennem – men kun til den øverste del af brystkassen.

Det har betydning for blodcirkulationen, for iltoptagelsen og får kropslige og mentale konsekvenser; vi mister overskud og klarhed. Dét får indflydelse på den måde vi håndterer jobbet og på motivation og effektivitet.

Det er noget som vi ikke er særligt bevidste om. Vores vejrtrækning er nemlig noget som vi ikke giver ret meget opmærksomhed – undtagen når vi er forpustede. Men ved at rette målrettet opmærksomhed mod den måde vi trækker vejret på, kan vi faktisk dæmpe følelsen af både ydre og indre travlhed. Det er fx svært at føle sig travl, når vejrtrækningen er stille og rolig – og dyb.

En pause kan transformere travlheden.

Pausens muligheder

Pausen gør det muligt for os at dæmpe såvel den ydre som den indre travlhed – i hvert fald for en stund. Det har positiv indflydelse på os kropsligt og mentalt.

Det giver ro og fornyet kraft.

...pausen giver mig mulighed for at holde det tempo der er nødvendigt i mit job ...

(Keld Kruse Mønster, tidl. direktør, DLG)

Det giver overskud

"Før i tiden var jeg stresset bare ved tanken om arbejdsdagen foran mig. Jeg kunne ikke overskue det. Nu hvor jeg tager mine små pauser og får vejrtrækningen i ro, kan udsigten til en lang arbejdsdag ikke længere hidse mig op." (Anny Jacobsen, pædagog i Ballerup Kommune)

Og så giver det mulighed for at nye tanker og ideer kan komme til. Når vejrtrækningen bliver dyb og rolig, bliver ilttilførslen til hjernen bedre. Det giver nyt liv til tankerne. Og dermed kan nye indfaldsvinkler opstå. Kreativiteten fremmes.

Og alt hvad det kræves af dine medarbejdere er en investering af 6-10 minutters af arbejdstiden dagligt. Og det er som nævnt ikke svært. Vi er født med evnen til at trække vejret. Vi skal bare investere tid og opmærksomhed i det.

Det kan virke uoverskueligt at skulle prioritere tid til pausen, idet at vi opdrages til, at travlhed kun kan løses ved effektivitet og højere produktivitet. Og at effektivitet og produktivitet ikke er foreneligt med at holde pause.

Derfor kan det også virke svært i starten at holde pausen. Være svært at falde til ro – og ikke lade rastløsheden overtage.

Men – det er en kort tilvænningsperiode. Og ret hurtigt viser resultaterne af pausen sig. Og så vil de overskygge alt andet.

Gør det nu:

Så hold pause under arbejdsdagen. Vær med til at skab en arbejdspladskultur hvor pausen er en integreret del af hverdagen – vær med til at opfordre til pause.

Det kræver ikke nødvendigvis særlige rum med særlige indretninger, selvom det selvfølgelig langt fra er nogen dårlig idé.

Det kræver dog først og fremmest en mental rummelighed, så pausen kan få plads – som en aktivitet der fremmer både trivsel og præstation. Begge dele giver arbejdsglæde og engagement. Engagement giver bedre resultater.

Og vær så også opmærksom på, at pausen er en varig og holdbar indsats mod stress.