JobsøgningØvrigt

Her er op­skrif­ten: Sådan sikrer du dig et fedt it-job

Hvis du vil øverst i bunken med ansøgninger til danske it-stillinger, er der nogle helt særlige kompetencer, du skal fokusere på.

Det er nogle helt bestemte it-kompetencer, virksomhederne vil efterspørge i de kommende år.

"Applikationsudvikling er et meget interessant og efterspurgt område. Særlig mobilapplikation er i rivende udvikling, og det er næsten blevet en forudsætning for it-kandidaterne," siger den danske chef for Experis, Anya Vangsgaard.

Hun har arbejdet i rekrutteringsbranchen i mere end otte år og har en klar holdning til, hvilke it-kandidater der vil have gode forudsætninger på arbejdsmarkedet.

"Jeg forventer, at antallet af udbudte jobs vil stige markant i de kommende år indenfor netop applikations-området," vurderer Anya Vangsgaard.

Experis er i Danmark et resultat af en fusion mellem Manpower Professional og Elan. Virksomheden har afdelinger i 52 lande.

Disse karaktertræk er i høj kurs

Til dagligt oplever hun, hvilke typer kandidater de danske virksomheder går efter. Og hvis man skal definere nogle fælles karaktertræk for de efterspurgte kandidater, er der to helt overordnede.

"Først og fremmest går virksomhederne efter det faglige. De meget attraktive kadidater har på den ene side meget specialiserede it-kompetencer, men samtidig også et bredt fundament af kompetencer indenfor forretningsområder eller diverse certificeringer," fortæller Anya Vangsgaard.

Skal man gøre sig attraktiv for mange virksomheder og organisationer, handler det dog også om ikke at blive for specialiseret.

"Nogle kandidater bliver lidt for smalle. Det kunne for eksempel være kompetencer, der er målrettet meget specifikke sektorer som den finansielle eller det offentlige. De er givetvis attraktive indenfor de brancher, men udenfor kan det være et problem," siger hun.

Dette skal du også kunne

Udover det faglige niveau, efterspørger virksomhederne også fleksible kandidater. Det har både noget at gøre med arbejdsmoral og geografiske placering.

"Du skal kunne håndtere at blive flyttet rundt i en organisation. Hvis et projekt skrottes et halvt år, inden det er færdigt, skal du kunne acceptere, at virksomheden selvfølgelig flytter dig til et andet område," forklarer Anya Vangsgaard.

Det handler om at acceptere, at din virksomhed anvender dig der, hvor den vurderer, du giver størst værdi - og det er måske ikke altid ensbetydende med, at det er det mest interessante.

"Hvis du kan vise, at du har den fornødne arbejdsmoral og kompetence til at blive anvendt forskellige steder i en organisation, gør du dig helt klart mere attraktiv for arbejdsgiverne," siger hun.

Du skal dog også være villigt til at arbejde i organisationer, der måske ikke lige ligger i nærområdet. Særligt hvis du har et globalt perspektiv, vil verden virkelig åbne sig for dig.

"Der er altså en kæmpe verden udenom Danmark, hvor der virkelig er brug for kompetente it-folk," siger Anya Vangsgaard og fortsætter:

"Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke altid er ensbetydende med, at du absolut skal flytte dig fysisk til Canada. Trenden viser, at flere og flere virksomheder indfører virtuel kommunikation - det bør du helt sikkert være åben overfor."

Men mens organisationer stiller større og større krav til kandidaterne, bør du også selv gøre dig overvejelser om, hvad du forventer dig af din arbejdsgiver. Det kan nemlig give bonus efterfølgende.

"Der har været en kedelig tendens til, at virksomheder vælger efteruddannelse fra. Det er så småt begyndt at vende tilbage, og det bør man som kandidat altid forsøge eller kræve at blive en del af. Det styrker din profil og er helt centralt i en it-verden, der hele tiden udvikler sig," mener hun.

Det handler også om personlighed

Men når alt kommer til alt skal virksomhederne også blive bedre til at sortere i profilerne. Det er ikke kun det faglige, der tæller, og det skal virksomheder og kandidater være opmærksomme på.

Det er blandt en af grundende til, at Experis har valgt en ny strategi, hvor man i langt højere grad vil tage udgangspunkt i kandidaten fremfor virksomheden.

Det vil efter Expertis mening være med til at øge kvaliteten af matchingen mellem virksomhed og individ.

"Jeg har set flere eksempler på, at virksomheder fejlrekrutterer. Tilfældet er tit, at man vælger at ignorere kandidatens personlighed. Det faglige skal selvfølgelig være på plads, men det er meget centralt, at en kandidat passer ind i en virksomhed," pointerer hun.

Det bedste råd er, at man sørger for at få lavet en ordenlig forventningsafstemning mellem kandidat og virksomhed. Det vil ikke være noget vellykket ægteskab, hvis den ikke er på plads, mener hun.

Læs også