KarriereØvrigt

Her er dine efter- og vi­de­reud­dan­nel­ses-mu­lig­he­der som pædagog

Efteruddannelse er helt korte kursus- og uddannelsesforløb af en til syv ugers varighed, og du kan tage enkelte fag eller deltage i korte fagspecifikke kurser. Ifølge BUPL tjener efteruddannelse primært som en kvalificering af den pædagogiske praksis, som du arbejder i. Her kan du for eksempel udvikle dine kompetencer til at lave musik med børn, lære mere om børnemiljøvurdering – eller arbejde med sammenhængen mellem børns bevægelse og sprog.

”Efteruddannelsens formål er at give den enkelte pædagog faglig inspiration til udvikling af det pædagogiske arbejde. De kompetencer, som du opnår ved at deltage i efteruddannelse, vil næsten altid være forbundet med det pædagogiske arbejde, du udfører i din hverdag, og derfor mener BUPL, at både deltagerbetaling og den tid, du bruger på det, skal betales af din arbejdsgiver. Efteruddannelse er vigtigt for, at du bevarer dine evner til at tilegne dig ny viden.”

Fra bupl.dk

Forskellige muligheder

Efteruddannelse tilbydes på professionshøjskolerne, men også en række andre både offentlige institutioner og private firmaer tilbyder ifølge BUPL efteruddannelse. For eksempel kan man på VIA University College efteruddanne sig inden for mediepædagogik, hvor man får indsigt i medier og mediepædagogisk arbejde. Man lærer "at anvende varierede mediepædagogiske metoder og samarbejde omkring vejledningsopgaver i forbindelse med mediepædagogisk udvikling," som det lyder i beskrivelsen.

Du kan blandt andet også vælge ”Sundhed, krop og bevægelse”, ”Sæt fokus på inklusion” og ”Undervisningsplanlægning” – og de enkelte moduler kan indgå i en diplomuddannelse, som går under betegnelsen videreuddannelse, hvis du ønsker det. Hvis du har fået smag for uddannelse og vil have mere, kan det være, at du retter blikket mod netop en videreuddannelse og ikke kun efteruddannelse. Her har du også forskellige muligheder, hvis du er pædagog.

Hvis du som pædagog vil videreuddanne dig

Som nævnt har du mulighed for at tage en diplomuddannelse. Der findes forskellige typer diplomuddannelser, men fælles for dem alle er, at:

  • De svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS) og kan tages på deltid over tre år.
  • Adgangskravet er relevant uddannelse og mindst to års erhvervserfaring.
  • Uddannelsen koster mellem 42.000 og 65.000 kroner.

Ifølge BUPL er der på alle diplomuddannelser fire fælles moduler, som giver dig en grundlæggende viden om det pædagogiske område.

Du har også mulighed for at tage en kandidat uddannelse – de udbydes på Institut for Uddannelse og Pædagogik og varer to år. Det er en forskningsbaseret overbygningsuddannelse, der er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse. Kandidatuddannelserne regnes som en videreuddannelse i grunduddannelsessystemet, og derfor kræves der ikke deltagerbetaling. Du har mulighed for at få SU i forbindelse med uddannelsen – men du kan ikke modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte. Adgangskravet er en relevant bachelor/professionsbachelor inden for det fagområde, man ønsker at studere.

Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse i ledelse – hvor der udbydes to forskellige slags: Diplom i ledelse (DIL) og den offentlige lederuddannelse (DOL). Diplom i ledelse udbydes af professionshøjskolerne, mens både professionshøjskolerne og private udbydere kan udbyde hele eller moduler af den offentlige lederuddannelse.

Tænker du i ledelsesbaner, kan du også tage en lederuddannelse på masterniveau med ledelsesmæssigt indhold – på universiteter og handelshøjskoler.

Du kan også tage en masteruddannelse, der er målrettet erhvervsaktive, som ønsker videreuddannelse på akademisk niveau. Uddannelserne er toårige og foregår på deltid. Institut for Uddannelse og Pædagogik udbyder en lang række masteruddannelser.

Læs også