KarriereØvrigt

Guide til når du selv skal have børn

Som pædagog er du omgivet af masser af børn til hverdag, men hvilke regler gælder egentlig, når du selv skal til at have børn?

Hvornår kan jeg gå på barsel? Hvor længe har jeg ret til løn – og hvornår får jeg kun barselsdagpenge? Spørgsmålene kan hurtigt formere sig, når du som pædagog eller klubmedarbejder skal til at have barn. BUPL har udgivet pjecen ”Når pædagoger får børn”, som går i detaljer med dine forhold og rettigheder, og her fremgår det, at du som pædagog eller klubmedarbejder er omfattet af den kommunale barselsaftale.

Husk i øvrigt, at reglerne i den kommunale barselsaftale kun gælder for personer i arbejde – hvis du er ledig, træder andre regler i kraft.

Før fødslen

Som gravid har du ifølge BUPL’s pjece ret til at gå til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid, hvis det sker uden store gener for arbejdspladsen. Du skal give din leder besked om din graviditet senest tre måneder før fødslen, men det ville være praktisk at fortælle om det tidligere – du har blot ikke pligt til det.

Når der er otte uger til den forventede fødsel, har du ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn. Du behøver ikke at gå på overlov, hvis du ikke har lyst til det eller brug for det, men du kan ikke overføre ubrugt orlov til efter fødslen.

Vær i øvrigt opmærksom på den gode hygiejne i institutionen. Nogle infektionssygdomme, som for eksempel røde hunde, indebærer en vis risiko for den gravide/fostret. Mange, tunge, akavede løft kan desuden øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel, og er derfor også værd at være opmærksom på, når du arbejder i institution.

Efter fødslen

Som mor har du efter fødslen ret til barselsorlov i 14 uger med sædvanlig løn, og barselsorloven begynder kalenderdagen efter den dag, hvor barnet er født. Efter de første 14 uger efter fødslen, har du ret til fravær i 32 uger mere. De 32 uger kan du forlænge med otte uger og med yderligere seks uger, og du har dermed mulighed for at holde orlov i 46 uger efter den 14. uge efter fødslen, så du kommer op på i alt 60 uger sammen med dit barn, hvis du holder al den orlov, du har ret til efter fødslen.

Efter de første 14 uger efter fødslen, er der ret til barselsdagpenge i i alt 32 uger; af disse 32 uger er der sædvanlig løn i seks uger til mor, i syv uger til far, hvis han også er kommunalt ansat, og i seks uger yderligere til deling mellem mor og far.

Som far har du ret til indtil to ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med dit barns fødsel. Du kan også, hvis du aftaler det med din leder, holde de to ugers orlov inden for de første 14 uger efter fødslen, hvor barnets mor formentlig har barselsorlov.

Efter udløbet af de første 14 uger efter fødslen har du også ret til fravær fra dit arbejde i yderligere 32 uger. Du har – lige som barnets mor – ret til at forlænge disse 32 uger med otte uger og yderligere seks uger.

Du kan også udskyde din orlov

Du har også ret til at udskyde mindst otte uger og højst 13 uger af de 32 ugers fraværsret. Denne orlovsperiode skal blot bruges, inden barnet fylder ni år. Det er kun den ene af forældrene, der kan benytte sig af denne ret, men det er en ret, man beholder, selv om man skifter arbejdsplads. Den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Retten til at udskyde denne orlovsperiode forudsætter, at ingen af jer har udnyttet ”forlængelsen” på otte eller 14 uger.

Ved udskydelsen af retten til fravær udskyder man samtidig retten til dagpenge. Hvis man kan lave en aftale med sin leder, har man også mulighed for at udskyde op til 32 uger af barselsfraværet.

Du har også mulighed for at genoptage dit arbejde delvist og samtidig forlænge fraværs- og dagpengeretten/lønnen.

Mulighederne for at stykke sin barsel sammen på lige præcis den måde, der passer en og ens familie bedst, er mange. I pjecen - ”Når pædagoger får børn” kan du ud over at sætte dig nærmere ind i dine muligheder – også se eksempler på, hvad man helt konkret kan gøre med sine barselsuger.