Karriere

Gør opmærksom på din faglighed

Er du den eneste bibliotekar på en arbejdsplads, så sørg for at gøre dine kollegaer bevidste om, hvad du kan byde ind med.

Hvad skal man være opmærksom på, når man er den eneste bibliotekar blandt kollegaerne? Det spørgsmål har cand.scient.bibl., Tina Vostrup Karlsen, et klart svar på. I foråret 2016 fik hun job som AC-fuldmægtig i Retspatologisk Afdeling ved Retsmedicinsk Institut i København.

”Når man er alene med sin faglighed, skal man på en anden måde vise, hvad man kan byde ind med, når ens nærmeste kolleger er uddannet i en anden sektor og har en anden erfaring med helt andre faggrupper. Jeg er blevet mere bevidst om min faglighed, for mine kolleger ved ikke, hvad jeg kan tilføre med min viden om systematik og organisering af viden og implementering, så det skal jeg vise dem. Jeg er et sted, hvor man i høj grad er fokuseret på driften, så mit fokus på brugervinklen er særlig vigtigt, og her kan jeg byde ind. For mig at se er der også en frihed i at være alene med sin faglighed, fordi man er ”alene” med ekspertisen,” siger Tina Vostrup Karlsen til Bibliotekarforbundets blad Perspektiv.

Hun arbejder blandt andet sammen med bioanalytikere, lægesekretærer, læger, retsantropologer, retsmedicinske teknikere, retsodontologer, arkæologer og antropologer.

Det kræver benarbejde

Det er ikke kun Tina Vostrup Karlsen, der oplever, at der er behov for at fokusere på, hvad hun kan. I 2014 udtalte cand.scient.bibl. Marie Ulletved Holmgaard til Perspektiv, at det kræver et større benarbejde at oversætte det, hun kan, så andre kan forstå det.

Hun var på det tidspunkt kommunikationskonsulent i Madkulturen i Roskilde – en selvejende institution under Fødevareministeriet. Hun sagde dengang

”Min lektie de sidste otte til ti måneder har været, at det er et større arbejde at sætte ord på, hvad jeg kan. Det nytter ikke at være faglig, hvis andre ikke forstår dig.”

Hun har ifølge artiklen også oplevet at sende jobansøgninger med sine kvalifikationer inden for databaseopbygning og vidensorganisering listet op, men uden at blive kaldt til samtale en eneste gang.

”Først da jeg i ansøgningerne fik oversat, hvad de kvalifikationer kunne omsættes til, skete der noget,” siger hun til Perspektiv.

Høj dimittendledighed

Ifølge Bibliotekarforbundet lå ledigheden blandt bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er i januar 2017 på 3,9 procent – gennnemsnitlig bruttoledighed. Anderledes ser det ud for dimittenderne:

”Ledighedstallene for dimittenderne er faldet den sidste måned og ligger nu på 32,7 procent blandt bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er. I januar måned 2016 dimitterede 2.216 akademikere fra de videregående uddannelser. I januar 2017 var der 308 svarende til 14 procent, som endnu ikke var kommet i beskæftigelse,” lyder det på Bibliotekarforbundets hjemmeside.