Evalueringer

Her kan du se, hvordan vi forholder os til Evalueringer i forhold til GDPR.

Jobindex behandler alle personoplysninger inden for rammerne af aktuel lovgivning. Det gælder også personoplysninger indsamlet i forbindelse med evalueringer, hvilket dækker både oplysninger om de brugere, der udfører en evaluering, og indholdet i den enkelte evaluering.
Hvis evalueringen indeholder eller afslører oplysninger, der gør en person identificérbar, fjerner vi den. Vi accepterer dog udsagn, hvor administrerende direktør, hovedaktionær eller stifter af en virksomhed nævnes, da vi forventer, at denne person står på mål for virksomhedens brand og beslutninger. Derfor fjerner vi ikke evalueringer, der påtaler eller henviser til den administrerende direktør, hovedaktionæren eller stifteren af virksomheden ved navns nævnelse.
Alle evalueringer underkastes en manuel kvalitetssikring, inden de offentliggøres på virksomhedens Virksomhedsprofil. Hvis en evaluering indeholder oplysninger, der gør enkeltpersoner identificérbare, fjerner vi evalueringen og informerer samt begrunder beslutningen over for den person, der har foretaget evalueringen. Vores interne kvalitetssikring garanterer desuden, at der kun kommer evalueringer online, som overholder betingelserne for evalueringer samt gældende lovgivning.