Du er tryg med Jobindex

Med os er du sikker på, at data er i sikre hænder. Hos Jobindex gør vi meget ud af at passe på persondata, og du kan være sikker på, at data er tryg hos os.

Evalueringer
Her kan du se, hvordan vi forholder os til Evalueringer i forhold til GDPR.
Hvis du vil se mere om Evalueringer, klik her.

FAQ

Hvordan sikrer Jobindex data indsamlet i forbindelse med evalueringer?

Jobindex behandler alle personoplysninger inden for rammerne af aktuel lovgivning.

Det gælder også personoplysninger indsamlet i forbindelse med evalueringer, hvilket dækker både oplysninger om de brugere, der udfører en evaluering, og indholdet i den enkelte evaluering.

Hvilke personoplysninger accepterer I i forbindelse med evalueringer?

Hvis evalueringen indeholder eller afslører oplysninger, der gør en person identificérbar, fjerner vi den.

Vi accepterer dog udsagn, hvor administrerende direktør, hovedaktionær eller stifter af en virksomhed nævnes, da vi forventer, at denne person står på mål for virksomhedens brand og beslutninger. Derfor fjerner vi ikke evalueringer, der påtaler eller henviser til den administrerende direktør, hovedaktionæren eller stifteren af virksomheden ved navns nævnelse.

Hvordan sikrer Jobindex, at evalueringer ikke indeholder eller afslører personoplysninger?

Alle evalueringer underkastes en manuel kvalitetssikring, inden de offentliggøres på virksomhedens Virksomhedsprofil.

Hvis en evaluering indeholder oplysninger, der gør enkeltpersoner identificérbare, fjerner vi evalueringen og informerer samt begrunder beslutningen over for den person, der har foretaget evalueringen.

Vores interne kvalitetssikring garanterer desuden, at der kun kommer evalueringer online, som overholder betingelserne for evalueringer samt gældende lovgivning.

Publiceret 2018-05-15