Du er tryg med Jobindex

Med os er du sikker på, at data er i sikre hænder. Hos Jobindex gør vi meget ud af at passe på persondata, og du kan være sikker på, at data er tryg hos os.

Sikker databehandling med et online ansøgningssystem
Et online ansøgningssystem er en uvurderlig hjælp til at sikre, at databeskyttelsesforordningen bliver overholdt.
Let og overskuelig datasikkerhed – og god employer branding
Rekrutterende virksomheder skal sikre, at de informerer om, opbevarer og behandler - og potentielt kan slette - al data på en måde, der stemmer overens med kravene i forordningen. Med et online ansøgningssystem får du:
  • Al data samlet
  • Ét transparent spor af data, som du let og hurtigt kan følge
  • Enkel adgang til at overholde informationspligten og indhente samtykke
  • Overskuelighed i rekrutteringen i øvrigt
  • God employer branding gennem ensartet, høj kvalitet i kandidatkontakten
Hvorfor?

En ansøgning og et CV indeholder personoplysninger såsom adresse, telefonnummer og nogle gange også fx fødselsdato, familiære oplysninger eller strafferetslig historik. Det er data, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen.

Derfor skal I have styr på, hvor fx ansøgningerne og CV’er lagres. For hvis en person ønsker sine data slettet, skal I kunne finde personens data og alle de steder, den er lagret i jeres system og slette den – hurtigt. Det er ’retten til at blive glemt’.

Det gælder også, hvis data i fx et CV er blevet mailet rundt, gemt lokalt i en mappe eller printet ud forud for en jobsamtale.

NB!

Et online ansøgningssystem alene kan ikke overholde GDPR 100 %. Fordi data (fx ansøgning og CV) kan trækkes ud af systemet, bør enhver virksomhed i tillæg sikre sig med en persondatapolitik, som medarbejdere efterlever. Derudover er det generelt en god idé, at medarbejdere IKKE gemmer dokumenterne lokalt, printer vedhæftninger, kopierer informationer til andre dokumenter, mv.

Vi anbefaler

Håndteringen af data er nem, sikker og lettilgængelig for rekrutteringen i disse systemer, som vi anbefaler:

Emply
Emply
Jobindex QuickApply
Publiceret 2018-04-23