AnsøgningJobsøgning

Gå efter de mindre virk­som­he­der

Der kan være mange fordele ved at være ansat i en mindre virksomhed. Læs nogle af dem her – og husk de små virksomheder i din jobsøgning.

For mange virker det naturligt at starte jobsøgningen i de store virksomheder, som de kender og ved klarer sig godt. Det giver da også mening, da der er mange fordele ved at arbejde i en stor virksomhed. Fordele som sparing med kolleger, netværksmuligheder, personalegoder og et prestigefyldt navn til CV’et. De små virksomheder rummer dog mindst ligeså mange fordele, men bliver ofte udtænkt som en plan B.

Som tidligere ansat i en stor international virksomhed og to mindre virksomheder vil jeg gerne dele ud af mine erfaringer. Jeg ser nogle unikke fordele ved arbejde i de små virksomheder, som jeg oplever mange, især nyuddannede, glemmer at tage højde for, når de søger job.

Stor indflydelse

I en mindre virksomhed vil du ofte have stor indflydelse fra start af. Særligt hvis du er første ansatte til at besætte en bestemt stilling, da det giver dig mulighed for at tage del i udformningen af stillingen på egen hånd. Det er normalt, at du bliver ansat som den eneste ansvarlige inden for dit arbejdsfelt, hvilket giver mulighed for at få et stort ansvar og have indflydelse på virksomheden. Forestil dig, at du som ene mand udgør for eksempel kommunikationsafdelingen, marketingafdelingen, PR-afdelingen m.v. Dette åbner naturligvis for en masse spændende muligheder, såfremt at du er indstillet på at gøre en indsats.

I forhold til at kunne tage beslutninger hurtigt, er det en gevinst, at en mindre virksomhed ikke er låst af bureaukrati, og at du kun har én leder at referere til modsat i de store virksomheder, hvor du kan have flere chefer eller afdelingsledere. Med andre ord, er der kort fra idé til handling i mindre virksomheder, hvilket medfører at du hurtigt vil kunne udføre en idé og se dine resultater gøre en forskel for virksomheden. Her er du ikke bare en lille brik i et stort puslespil, men en stor brik i et mindre puslespil.

Det er også værd at tage med i sine overvejelser, at små virksomheder, særligt start up-virksomhederne, ofte har store ambitioner, som venter på at blive ført ud i livet. Det resulterer i et dynamisk og motiverende arbejdsmiljø. Her får du lov at være med fra start af.

Høj læring

Ofte efterspørger medarbejdere personlig udvikling, kurser og læring, når de har været ansat i en stilling i længere tid. De begynder at føle sig mætte inden for deres ansvarsområde og ønsker måske at udvikle deres kompetencer, så de kan beskæftige sig med nye arbejdsgaver.

Denne efterspørgsel ses sjældnere i mindre foretagender, fordi du har større indflydelse på dine opgaver og på den måde er lidt mere din egen chef. Du behøver i mindre grad at vente på at få lov til at udvikle dig, da du har tilladelse til at udvikle dine egne kompetencer hele tiden.

Ofte vil du lærer en masse om virksomhedens strategier og beslutningsprocesser, da ledelsen kan være mere gennemsigtig og åben over for input.

Drømmer du om at ende ud i en stor virksomhed efter nogle år, er det ikke en dårlig idé at starte ud i en mindre virksomhed og specialisere dig her, da du ofte vil have mulighed for at prøve kræfter med en masse forskellige arbejdsopgaver, som vil tage længere tid at få fingrene i hos en større virksomhed, hvor hver enkelt medarbejder måske er mere specialiseret.

Fælles mål

Du vil ofte være langt mere opdateret omkring dine kollegers arbejdsopgaver i en lille virksomhed, hvilket giver en større forståelse for arbejdsopgaverne, der fører mod jeres fælles mål. Ligesom du i mange tilfælde har bedre mulighed for at komme med input og blive hørt.

Internt vil der være tale om et mere familiært arbejdsmiljø, der bygger på et stærkt sammenhold. Det faktum at alle rent faktisk kender alle, og kender alles styrker (og svagheder), kan være en stor fordel. Naturligvis vil du også i små virksomheder kunne komme ud for personligheder du arbejder mindre godt sammen med – og i en lille virksomhed vil de være svarere at undgå i samarbejdet.

Færre om buddet

En vigtig fordel for dig som jobsøger er, at der er færre om buddet til stillinger i de små virksomheder, simpelthen fordi mange er tiltrukket af velkendte virksomhedsnavne. Glem derfor ikke at overveje de små virksomheder, når du søger job.