Øvrigt

Flere mænd går til psykolog

Yngre mænd er ikke bange for at gå til psykolog for at tale om deres problemer i forbindelse med en skilsmisse eller problemer på jobbet – og det har fået antallet af henvendelser til psykologerne fra yngre mænd til at stige.

Den sammenbidte stenaldermand, der for guds skyld ikke vil tale om sine problemer, er ved netop at høre stenalderen til. Yngre mænd er i modsætning til deres lidt ældre forgængere langt hyppigere gæster hos psykologerne rundt om i landet. Det viser en undersøgelse, som Dansk Psykolog Forening har foretaget i 2007, 2008 og 2009.
Ifølge formanden for Dansk Psykolog Forening skyldes stigningen, at indstillingen til det at gå til psykolog har ændret sig.

”De yngre mænd er børn af rødstrømpebevægelsen, så de har lært at være drenge og mænd på en anden måde end deres fædre.” siger Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykolog Forening.
For 25 år siden var man helt i front, hvis man i bankerne for eksempel havde et krisepsykologisk beredskab, hvor det i dag er helt naturligt, og ifølge formanden er vokset eksplosivt gennem årene. Èn ting er, at det er blevet mere acceptabelt at tale om sine følelser – en anden er, at de yngre mænd også har et andet behov for det på grund af deres opdragelse.

Hvor er du dygtig!
Hvis Peter på tre år bliver stillet op på en stol til sin fødselsdag og synger Mariehønen Evigglad, får han formentlig at vide, at han er fantastisk. Helt uden at have anstrengt sig særligt meget.

”Det er sjovt, når han er tre år, men for mange bliver det en del af hverdagen. Jeg tror, at forældregenerationen gør og har gjort deres børn en bjørnetjeneste ved at rose dem så meget uden, at de har anstrengt sig. Når det bliver gentaget tilstrækkeligt mange gange – og især når man starter tidligt, så bliver det en del af barnets karakter,” forklarer Roal Ulrichsen og fortsætter:
”Dermed bliver børnene ikke vant til at anstrenge sig for at opnå resultater, og de bliver rasende og frustrerede, hvis tingene går dem imod.”

Det spæde barn lever i en verden af afmægtighed, hvilket er helt naturligt, fordi det handler om ren overlevelse, men den situation skal stille og roligt afvikles under trygge og rolige rammer. Børnene skal undervejs opleve, at verden hænger sammen alligevel, selv om det hele ikke handler om dem – og at de ikke får ros hele tiden uden egentlig at have anstrengt sig.

Stort pres
Undersøgelsen viser, at mænd – lige som kvinder i øvrigt - går til psykolog på grund af familierelaterede problemer – typisk skilsmisser – på grund af arbejdsrelaterede problemer eller på grund af depression.

”Hvis man har hus, to biler, måske et krævende job og børn i verdensklasse, så skal det gå stærkt for, at man kan nå det hele, og så kan man lige pludselig have brug for hjælp, hvis der er problemer et af stederne,” siger Roal Ulrichsen.

Han mener også, at mændene kan se, at kvinderne får noget ud af at gå til psykologerne, og derfor helt naturligt løber derhen for også at få hjælp der.
Psykologerne går ifølge Roal Ulrichsen ikke forskelligt til værks alt efter, om det er en kvinde eller mand, der træder ind ad døren.

Undersøgelsen ”Derfor går folk til psykolog” er en årlig tilbagevendende undersøgelse, der er blevet gentaget årligt i efteråret 2007, 2008 og 2009. Undersøgelsen blev foretaget blandt et fast panel af 53 fuldtids praktiserende psykologer, der modsvarer den geografiske, kønslige og aldersmæssige fordeling blandt Dansk Psykolog Forenings privatpraktiserende medlemmer.

Derfor går folk til psykolog:

Familie, arbejde og depression er langt de hyppigste årsager til, at folk opsøger en psykolog. Det var også billedet, da undersøgelsen blev foretaget i 2008. Andelen af depressionshenvendelser blandt samtlige henvendelsesårsager er steget en anelse – fra 11 procent til 14 procent af henvendelserne.

Undersøgelsen fra 2009 viser, at 20 procent af de henvendelser, som psykologerne får fra folk er såkaldte familierelaterede problemer. Året før var det tal på 18 procent. Skilsmisser hører inde under den kategori.

Der er stadig flere kvinder end mænd, der henvender sig til en psykolog, men afstanden mellem kønnene formindskes. Det er især de yngre mænd, som nu henvender sig til psykologerne.