Løn

Finans- og for­sik­rings­an­sat­te er blandt de højest lønnede i Danmark

Næsten halvdelen af lønmodtagerne i finans- og forsikringsbranchen tjener over 56.000 kroner inklusive pensioner om måneden.

De beskæftiger sig i høj grad med penge, når de møder ind på jobbet i finans- eller forsikringsbranchen, og når det er fyraften i slutningen af måneden, kan de glæde sig over at få flere penge ind på lønningskontoen end de fleste andre. Ifølge Danmarks Statistik ligger job inden for finansiering og forsikring i den høje ende af lønskalaen: 43 procent af lønmodtagerne her var højtlønnede med en månedsløn, før skat, inklusive pension med videre på over 56.127 kroner – det viser en undersøgelse offentliggjort af Danmarks Statistik i midten af september 2018 på baggrund af tal fra 2017.

Ifølge næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, har finanssektoren historisk set været et sted med ordnede forhold og ordentlig betaling, og han glæder sig over, at det stadig gør sig gældende.

”Sektoren har tit været den, der er gået foran alle andre med hensyn til overenskomsttillæg, omsorgsdage, en ordentlig pensionsordning og så videre, hvilket det godt kan knibe med andre steder. Man fristes til at spørge, om det er andre, der er for dårligt betalt. Betaler vi for eksempel vores pædagoger og sosu assistenter ordentligt for det store stykke arbejde, de gør? Det er jeg i tvivl om, men i vores sektor får medarbejderne den løn, de er værd, for medarbejderne i sektoren skaber værdi og har en rigtig høj produktivitet. De er kompetent arbejdskraft med stadigt højere uddannelsesniveau,” lyder det fra Steen Lund Olsen.

Udskiftning af kompetencer aflæses i lønnen

Han har selv været i sektoren i 22 år og lagde ud i en lille bankfilial og har derfor mærket på egen krop, hvilken udvikling branchen har gennemgået de seneste år. Dengang var der mange tusinde bankfilialer rundt om i landet - de er i dag forsvundet – til fordel for nogle enkelte filialer og større hovedkontorer.

”Der har i forbindelse med det i en årrække været udskiftning af kompetencer og jobbeskrivelser. En stor del af kasserne i bankerne er forsvundet, og i stedet er der ansat specialister på områder inden for eksempelvis it og ejendomme, og der er sket et skifte der, fordi de lønmæssigt ligger højere end det, man tidligere har set i sektoren,” siger næstformanden i Finansforbundet.

Branchen går langt for deres medarbejdere

Steen Lund Olsen mener, at de ansatte i sektoren godt er klar over, at de på nogle områder er privilegerede i forhold til mange andre brancher, og at man på den måde også har været et forbillede for andre brancher. Han mener i øvrigt, at virksomhederne i sektoren er klar til at gå langt for deres medarbejdere.

”Kommer medarbejderen i knibe, hvis der sker noget i familien, eller går vedkommende ned med stress, så går virksomhederne et godt stykke vej for deres medarbejdere – det er ikke noget, der afspejler sig på lønniveauet, men det er nogle parametre, der spiller ind, når vi forhandler løn,” siger Steen Lund Olsen.

Ifølge Danmarks Statistik er andelen af højtlønnede næststørst i informations- og kommunikationsbranchen, hvor cirka en tredjedel af lønmodtagerne var højtlønnet i 2017. I den lave ende ligger handel og transport, hvor næsten hver femte var lavtlønnet i 2017.