Karriere

Faldende behov for pæ­da­go­gi­ske as­si­sten­ter

En rapport fra Rambøll konkluderer, at behovet for pædagogiske assistenter er faldende de kommende år.

Uddannelsen til pædagogisk assistent blev oprettet i 2008 og bliver i dag udbudt på fire professionshøjskoler i Danmark. Fremtidsudsigterne for den relativt nye uddannelse er dog ikke lyse, hvis man lytter til en rapport fra Rambøll fra august 2016. Den viser, at andelen af pædagogiske assistenter i 2015 udgjorde fem procent af det samlede antal pædagogiske medarbejdere på de pædagogiske assistenters primære arbejdsområder – og konkluderer samtidig, at behovet for pædagogiske assistenter overordnet set vurderes til at være faldende de kommende år.

Den konklusion begrundes blandt andet af:

”At der blandt ledere af kommunale tilbud, hvor pædagogiske assistenter arbejder, er 52 procent, som forventer et uændret behov for pædagogiske assistenter i de kommende år, mens 34 procent forventer et faldende behov, 8 procent forventer et øget behov og resten har svaret ”ved ikke”.”

Samtidig er det kun få pædagogiske assistenter – 11 procent – der har stillinger, hvor der specifikt er søgt efter en pædagogisk assistent, hvilket ifølge rapporten indikerer, at der ikke er særskilt efterspørgsel på pædagogiske assistenter.

Særligt svært for nyuddannede

Tilbage i 2014 fremgik det af en artikel på FOA.dk, at de nyuddannede pædagogiske assistenter er den gruppe af faglærte, som går uden job i længst tid.

6, 24 og 22 procent af de nyuddannede pædagogiske assistenter går ledige i mere end 24 uger på henholdsvis Sjælland, i Jylland og på Fyn, lyder det i artiklen, hvor tallene er hentet fra en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Senioranalytiker, Mie Dahlskov Pihl, der står bag rapporten kan i artiklen ikke komme med nogen entydig forklaring på, hvorfor hver fjerde nyuddannet pædagogiske assistent havner i ledighed.

”Det er bemærkelsesværdigt, at der er stor forskel fra kommune til kommune. Noget tyder på, at de tager forskelligt imod den her gruppe af faglærte. Nogen er glade for at ansætte dem, imens andre holder sig tilbage,” siger hun til Fagbladet FOA.

Det kan lade sig gøre

En af dem, der har formået at få arbejde som pædagogisk assistent er Jette Bugge, der blev færdig med sin uddannelse i juni 2016. Hun tog ifølge en artikel på FOA.dk fra 2016 uddannelsen efter at have arbejdet 12 år i hjemmeplejen, og det lykkedes hende at få et job som pædagogmedhjælper på et bocenter for fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

”Der er jo ikke mange job, der bliver slået op som pædagogisk assistent, og jeg vidste, at det kunne være op ad bakke at søge en pædagogmedhjælperstilling, fordi der er økonomi i det,” siger Jette Bugge på FOA.dk og henviser til, at det er dyrere for kommunen at ansætte en pædagogisk assistent.

Alligevel søgte hun jobbet, og fik det! Hun opfordrer andre til at tro på dem selv og få overbevist arbejdsgiverne om, at de kan noget.