JobglædeØvrigt

Én af tre uden­land­ske byg­ge­ar­bej­de­re arbejder i dårligt ar­bejds­mil­jø

Ingen stilladser og manglende rækværker. Det er den type byggepladser hver tredje udenlandske byggearbejder møder op til her i Danmark.

”En tredjedel af byggepladserne med udenlandsk arbejdskraft blev betegnet som dårlige eller alarmerende. Det er en høj procentdel, der får den karakter,” siger Palle Bisgaard, forhandlingssekretær i byggegruppen i 3F, der hører under Bygge- Anlægs- og Trækartellet; BAT-Kartellet.

Det udtalte han til Videncenter for Arbejdsmiljø efter en kampagnedag i BAT-Kartellet den 23. maj 2013. Palle Bisgaard mener, at arbejdsmiljøsituationen er for dårlig. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø fik sammenlagt 1.500 byggepladser besøg. 625 var bemandet af udenlandske virksomheder med samlet 1.466 udenlandske ansatte. I otte procent af besøgende var der ifølge BAT-kartellet alarmerende forhold, hvilket som regel dækkede over manglende stilladser og rækværker og akut nedslidningsfare.

Lavere løn

DR Nyheder kunne i forbindelse med kampagnedagen berette om, at hver tredje udenlandske byggearbejder derudover modtager en løn, der ligger lavere end overenskomsten. Ansatte fra en tredjedel af virksomhederne indrømmede ifølge dr.dk, at de tjente under 115 kroner i timen, som er mindstelønnen.

BAT-Kartellet var ifølge formanden Peter Hougaard Nielsen tilfreds med resultaterne af byggepladsbesøgene.

”Tallene viser, at vi fortsat har et stort problem med at komme i mål med udenlandsk arbejdskraft,” siger han til DR Nyheder.

Alarmerende forhold

Sidste år kunne BAT-Kartellet melde om, at dødsulykker rammer udenlandsk arbejdskraft i byggeriet. Den 30. august 2012 udsendte kartellet en pressemeddelelse, som berettede, at ”allerede inden august måned er omme, er ikke mindre end fire polske bygningsarbejdere blevet ramt af en arbejdsulykke med døden til følge.”

”Det er alarmerende,” siger byggeriets fagforeninger i BAT i pressemeddelelsen, hvor man kan læse, at det ud fra en opgørelse fra Arbejdstilsynet er sådan, at udlændinge udsættes for 60 procent flere arbejdsulykker end danskerne.

BAT anslår, at den udenlandske arbejdskraft (tal fra 2012, red.) udgør cirka 11 procent af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen. Dengang svarede det til cirka 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

BAT vurderer i meddelelsen på den baggrund, at udenlandsk arbejdskraft har dobbelt så stor risiko for at blive ramt af en arbejdsbetinget dødsulykke end deres danske kolleger. Jørn Erik Nielsen, der er formand for arbejdsmiljøudvalget i BAT, udtalte i pressemeddelelsen:

”Det er vores erfaring, at sikkerheden er i bund på mange byggepladser med udenlandsk arbejdskraft. Konsekvensen er, at udenlandsk arbejdskraft oftere rammes af dødsulykker.”

Ifølge BAT er det ikke kun i Danmark, at udenlandsk arbejdskraft er en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. Forrige år slog en rapport fra Europa-Parlamentet fast, at migrantarbejdere i høj grad udfører 3D-job (Dirty, Dangerous and Demanding), og at de som konsekvens heraf bliver udsat for store risici for arbejdsulykker og sygdom.

Læs også