Løn

Disse job er bedre lønnet i det of­fent­li­ge end i det private

Vi gider næsten ikke at høre det mere: Job i det offentlige er dårligere betalt end i det private. Men der er undtagelser – for præcis samme jobfunktion. Se dem her …

Her får du højere timeløn i det offentlige end i det private for samme jobfunktion:

 • Køkkenhjælp mv.
 • Rengøringsarbejde – undtagen i private hjem
 • Tilberedning af fastfood
 • Social- og sundhedsarbejde i private hjem – inklusive plejehjem
 • Pædagogisk arbejde
 • Specialpædagogisk arbejde
 • Journalistisk arbejde
 • Undervisning på grundskoleniveau – inklusive 10. klasse

Tidligere i år sammenlignede Danmarks Statistik de 20 største, klart afgrænsede arbejdsfunktioner, hvor der er mere end 1.000 fuldtidsbeskæftigede i begge sektorer – altså i både det offentlige og det private. Sammenligningen viste, at otte af funktionerne er højest lønnet inden for den offentlige sektor – og for de 12 andre funktioner er lønnen højest inden for den private sektor. Dem kan du se nederst i artiklen. Bemærk at opgørelsen inden for både det offentlige og private kun fokuserer på lønmodtagere uden ledelsesansvar.

LÆS OGSÅ: 5 tips til lønforhandlingen

Størst forskel i timeløn: 27 kroner

Den jobfunktion, hvor det offentlige betaler mest sammenlignet med det private, er ifølge Danmarks Statistik social- og sundhedsarbejde i private hjem. Her er timelønnen i det offentlige 27 kroner højere, end den er i det private.

”Rengøringsarbejde, undtagen i private hjem, er den arbejdsfunktion, hvor forskellen i timelønnen mellem det offentlige og den private sektor er mindst. Her er forskellen 1 krone,” siger Charlotte Wind von Bennigsen i en dataartikel i forbindelse med offentliggørelsen af tallene.

Charlotte Wind von Bennigsen er fuldmægtig på Danmarks Statistiks kontor for Privatøkonomi og Velfærd.

Godt sammenligningsgrundlag

Lønnen svarer ifølge Danmarks Statistik i dette tilfælde til begrebet ”standardberegnende timefortjeneste,” som består af grundløn, genetillæg, personalegoder, uregelmæssige betalinger, pensionsbidrag, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger – samt den særlige feriegodtgørelse sat i forhold til det normale antal arbejdede timer. Da denne ”standardberegnende timefortjeneste” ikke indeholder betaling for henholdsvis fravær og overtid, er den ifølge Danmarks Statistik et godt mål for den løn, som den enkelte medarbejder får for hver normal time han/hun arbejder.

Her får du den højeste timeløn i det private for samme jobfunktion:

 • Udvikling og analyse af software og applikationer
 • Ingeniørarbejde – undtagen inden for elektroteknologi
 • Arbejde inden for virksomhedsadministration
 • Chef og direktionssekretærarbejde
 • Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
 • Sygeplejerskearbejde
 • Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler – eksklusive plejehjem
 • Almindeligt sekretærarbejde
 • Ejendomsinspektørarbejde
 • Almindeligt kontorarbejde
 • Manuelt arbejde inden for anlægssektoren

LÆS OGSÅ: Tjek din løn - prøv vores lønberegner