Jobglæde

Din chef kan læse din læge over skulderen

Arbejdsgivere har ret til aktindsigt i langtidssygemeldtes helbredsoplysninger fra læger og psykologer. En del politikerne mener, at det er et hul i loven, som skal lukkes. Indtil det sker – hvis det sker - kan du få gode råd til, hvordan du kan undgå, at chefen får alt at vide.

”Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det, jeg sagde til lægen og psykologen, gik videre til min arbejdsgiver. Jeg var sikker på, at vi var i et fortroligt rum,” siger en stressramt kvinde, der ønsker at være anonym af hensyn til sine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, til Politiken.

Hendes arbejdsgiver i Aalborg har fået aktindsigt i hendes oplysninger og oplyser i artiklen, at formålet med at søge aktindsigt ikke var at få adgang til detaljerede helbredsoplysninger, men at få overblik over, hvornår kvinden kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Lægeforeningen har ifølge Politiken en aftale med de kommunale jobcentre om at udfærdige statusattesterne, men det kommer bag på foreningen, at attesterne ucensureret kan gå videre til arbejdsgiverne.

”Statusattesterne er primært til jobcentrenes brug, så de kan hjælpe de langtidssygemeldte tilbage i job. Jobcentrene skal naturligvis samarbejde med arbejdsgiverne om at få de langtidssygemeldte tilbage på arbejde, hvad enten der er tale om en sprængt akillessene eller stress. I den forbindelse er der naturligvis en vis udveksling af information, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at alle oplysninger kunne gå videre til arbejdsgiveren. Fremover må vi vurdere meget nøje, hvilke oplysninger vi skriver i statusrapporterne,” siger Tue Flindt Müller til Politiken.

Han er formand for attestudvalget og medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Han har været praktiserende læge i 25 år og udfylder selv 80 til 100 lægeattester om året. Han mener ifølge Politiken, at attesterne skal være rimeligt detaljerede om for eksempel medicinforbrug, hvis de skal give mening for de kommunale lægekonsulenter.

Tænk over, hvad du siger til lægen

Ifølge en opfølgende artikel fra Politiken i slutningen af december 2015, er de tre største partier uden for regeringen enige om, at fortroligheden mellem borgere og deres læge er hellig. De mener overordnet set, at der er et hul i loven, og at området skal undersøges til bunds.

Den føromtalte kvinde er medlem af Teknisk Landsforbund, og her ser man, ifølge Politiken, aktindsigten som en smutvej for arbejdsgiverne til at få indblik i de ansattes helbredsdata. Her mener man, at man fra første lægebesøg skal tænke over, hvad man siger – fordi man reelt ikke kan vide, om det bliver indledningen til et længerevarende sygeforløb, hvor du også kommer til psykolog – og at det kan blive afgørende for dig, hvad lægen og psykologen skriver om dig.

Sådan undgår du, at chefen kigger med

Teknisk Landsforbunds formand Lone Engberg Thomsen vil tage sagen op i LO og klage til ombudsmanden for at få ændret praksis på området.

”Jeg er rystet over, at det kan lade sig gøre at udlevere så fortrolige informationer til arbejdsgiver. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, og det vil vi arbejde på at få lavet om,” siger Lone Engberg Thomsen på Teknisk Landsforbunds hjemmeside, hvor der i en anden artikel bliver givet gode råd til, hvad du kan gøre for, at din chef ikke får alt at vide om dig.

Hvis du ønsker, at din arbejdsgiver skal have mindst mulige oplysninger om din sygdom, råder Teknisk Landsforbunds advokat, Byrial Bjørst til, at du gør følgende:

  • Tillad ikke, at kommunen får adgang til oplysningerne i din lægejournal.
  • Når din læge skal lave statusattester til kommunen, så orienter lægen om arbejdsgivers ret til aktindsigt.
  • Bed lægen om, at statusattesten kun besvarer præcis de spørgsmål, som kommunen stiller.

Læs også