Ansøgning

Den vigtigste test din jo­ban­søg­ning skal bestå

Er min ansøgning god nok, og fik jeg det vigtigste med? Disse to spørgsmål har du sikkert stillet dig selv, inden du håbefuldt har sendt en ansøgning afsted til drømmejobbet. Og du er ikke alene.

I denne artikel deler jeg en test, som er en effektiv rettesnor til at sikre kvaliteten og relevansen af dit ansøgningsmateriale, så du kan sende dine jobansøgninger afsted med en god mavefornemmelse og få flere jobsamtaler på jobsøgningskontoen.

Handler din ansøgning om dig?

Lad mig gætte. Din ansøgning handler mest om dig. Det gør ni ud af 10 ansøgninger. Men handler din ansøgning også om den virksomhed, som du søger job hos?

Min anbefaling er, at du bør bruge minimum halvdelen af din ansøgning til at sætte dine kompetencer og erfaringer i relation til virksomheden og dermed vise, hvilket udbytte virksomheden får ud af dit arbejde.

Det betyder, at du ud over at skrive, hvilken uddannelse og hvilke erfaringer, du har, også beskriver, hvordan du kan bruge dem hos virksomheden. Derved viser du, hvordan du anvender dine kvalifikationer (fx uddannelse og certificeringer) i forhold til jobbet.

Din ansøgning kan dermed stadig handle om dig, men den skal samtidig også handle om virksomheden, som modtager din ansøgning. Jeg vil guide dig igennem tre eksempler, baseret på de mange ansøgninger, jeg har givet feedback på, så du kan se forskellen.

Eksempler

  • Eksempel 1: "Jeg arbejder meget resultatorienteret, og jeg brænder for at opnå gode resultater med mit arbejde."
  • Eksempel 2: "Jeg er en dynamisk koordinator, og jeg kan føre komplekse projekter sikkert i mål."
  • Eksempel 3: "Jeg har en kandidat i historie, og jeg har erfaring med undervisning i engelsk og historie på A-niveau."

I de tre eksempler beskriver ansøgeren, hvad han/hun er god til, hvad han/hun interesserer sig for, samt hvilke erfaringer han/hun har. Det kan være helt fint at skrive i en ansøgning, men jeg oplever ofte, at koblingen til, hvad det betyder for virksomheden, mangler.

Test din ansøgning

Hvor mange sætninger handler om dig, uden også at handle om virksomheden, du sender din ansøgning til?

  1. Markér de sætninger som handler om dig med en farve.
  2. Markér de sætninger, som handler om virksomheden med en anden farve.

Handler din ansøgning mest om virksomheden? Tillykke, din ansøgning har bestået!

… eller dumper din ansøgning ligesom størstedelen af alle ansøgninger? Læs med for at lære, hvordan du ændrer perspektivet i din ansøgning – uden at lave det hele om.

Dumper din ansøgning?

Det gør de fleste ansøgninger, desværre. Men jeg vil vise dig, hvordan du ændrer perspektivet og dermed sikrer, at dit ansøgningsmateriale er relevant for virksomheden, som modtager det – helt uden at starte forfra.

Jeg vil demonstrere det ved hjælp af de tre ovenstående sætninger, som er baseret på udsagn jeg rigtig ofte støder på, når jeg giver feedback på jobansøgninger i begyndelsen af et Camp Future-forløb. Det er fx ikke nok at være resultatorienteret eller struktureret. I stedet vil jeg opfordre dig til at vise, hvordan du sikrer struktur i dit arbejde, eller hvordan du vil måle, dokumentere og forbedre dine resultater i jobbet.

Eksempel 1

"Jeg arbejder meget resultatorienteret. Det kommer til udtryk ved, at jeg tracker og dokumenterer resultaterne af mit arbejde ved hjælp af [indsæt navne på værktøjer, du anvender]. For [virksomhedens navn] betyder det, at jeg kan evaluere hvilke arbejdsindsatser, der virker bedst, og at jeg kan prioritere [indsæt virksomhedens navn] tid og budget bedst muligt."

Eksempel 2

"Jeg er en dynamisk koordinator, og jeg kan føre komplekse projekter sikkert i mål. Det betyder, at jeg har en meget stringent kalenderføring og opfølgningsteknik, så ingen opgaver eller deadlines glemmes. Ved hjælp af projektstyringsværktøjet [indsæt dit foretrukne projektstyringsværktøj] sikrer jeg, at alle projekter bliver fulgt til dørs, og at ingen parter glemmes i processen."

Eksempel 3

"Jeg har en kandidat i historie, og jeg har erfaring med undervisning i engelsk og historie på A-niveau. Jeg kan dermed imødekomme og håndtere de udfordringer, som sædvanligvis forekommer i undervisningen på et gymnasialt niveau såsom elevernes manglende motivation for historie, passivitet i undervisning og stor forskel i elevernes faglige ståsteder. Det gør jeg ved løbende at tilpasse undervisningen til hvert enkelt hold, og min erfaring er, at det øger elevernes motivation samt deres aktive deltagelse og engagement i undervisningen væsentligt."

Jeg vil nu opfordre dig til at lave samme øvelse med en ansøgning, som du er ved at skrive. Det gør du ved at uddybe, hvordan dine kompetencer og erfaringer kommer virksomheden til gavn. Lad aldrig virksomheden gætte, hvad du kan, men vis det og vær konkret.

Om forfatteren

Denne artikel er skrevet af Danny Thøgersen, som er underviser og fagansvarlig på Camp Future. Forløbet er udviklet særligt til ledige med lange og mellemlange uddannelser og har hjulpet to ud af tre deltagere i job siden 2012.