Karriere

Danske far­ma­ko­no­mer i front globalt

De danske farmakonomers kompetencer er i top sammenlignet med farmakonomer i andre lande. Det skyldes til dels vide beføjelser til recept- og medicinhåndtering.

Danmark er i en international rapport, der udkom tidligere i år, fremhævet som et eksempel på, hvordan apotekspersonale kan organiseres – og det er slet ikke tilfældigt, at der er blevet lagt ekstra vægt på Danmark.

”De danske farmakonomer står stærkt globalt, blandt andet fordi de har vide beføjelser til recept- og medicinhåndtering i forhold til andres landes tilsvarende faggrupper. De har helt faste rammer for, hvad de må lave,” siger Christina Durinck, der er formand for Farmakonomforeningen – og tilføjer, at en af årsagerne til det er, at farmakonomerne i Danmark typisk har en lidt længere uddannelse.

Kigger vi blot over sundet til vores naboland Sverige, vil man allerede der få øje på markante forskelle i uddannelsesstrukturen. Der kan man tage en fem-årig uddannelse til farmaceut, man kan tage en bachelor i farmaci – og så kan man blive ansat som apotekstekniker, hvor der godt nok findes en apotekstekniker uddannelse, som er en lærlinge uddannelse, men der er ikke noget krav om at have den uddannelse for at arbejde som apotekstekniker.

”Derfor kan man i Sverige principielt gå ind fra gaden og arbejde som apotekstekniker – det kan du ikke i Danmark,” fortæller Christina Durinck.

Overvejer du at rejse ud?

At de danske farmakonomer er attraktive ude i verden, kan måske give anledning til at overveje, om du skal rejse ud i verden og arbejde med din danske farmakonom-uddannelse i bagagen. Hvis du går med de tanker, vil rapporten give dig et indblik i, hvordan farmakonomer og folk med nærliggende uddannelser arbejder i udlandet.

”Det mest oplagte for danske farmakonomer er nok at fokusere på EU, fordi vi her har fri bevægelighed. Som udgangspunkt må man ikke nægte folk at tage arbejde i et andet EU-land – men der er enkelte undtagelser blandt andet, når det gælder nationens sikkerhed. Et af underpunkterne er ”sikkerhed for national sundhed” – og herunder hører apotekspersonale,” siger Christina Durink og fortsætter:

”Det betyder, at du ikke bare kan tage til et andet land og arbejde. Hvert enkelt land har stort set deres eget uddannelsesforløb, og selv om man havde en fuldstændig tilsvarende uddannelse, som bliver brugt i det land, man gerne vil til, så er man nødt til at have sin danske uddannelse godkendt. EU har lavet en database med kontaktinformation over, hvem man skal kontakte i de forskellige lande, og det gør det nemt at søge. Det er gjort så nemt at søge med de regler, der nu er inden for området.”

Læs også